Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy Irena Mazek Departament Rynku Pracy MPiPS _______________________________________________________________________________________________.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy Irena Mazek Departament Rynku Pracy MPiPS _______________________________________________________________________________________________."— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy Irena Mazek Departament Rynku Pracy MPiPS _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy XXI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP Odkrywanie uzdolnień i talentów jako obszar pracy doradcy zawodowego Warszawa 26-27 maja 2011r. 1

2 Tworzenie i doskonalenie przepisów prawnych Inicjowanie/realizacja projektów Udział w projektach międzynarodowych Współpraca z partnerami krajowymi Organizacja seminariów i szkoleń Wdrażanie narzędzi i metod Wydawnictwa Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego 2

3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.314 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.314 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 3

4 Rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Cele: zapewnienie, aby podstawowe usługi rynku pracy były świadczone w jednolity sposób na terenie całego kraju; stworzenie warunków do właściwej współpracy pomiędzy pracownikami urzędu pracy przy obsłudze klientów oraz do współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi pracującymi w powiatowych urzędach pracy i w centrach informacji i planowania kariery zawodowej _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 4

5 Rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy określa: w jakich sytuacjach poszczególne usługi rynku pracy powinny być świadczone w jaki sposób usługi powinny być realizowane oraz jak dokumentowane jakie warunki techniczne muszą być zapewnione do realizacji poszczególnych usług czas realizacji i terminy podejmowania przez urząd pracy określonych działań w ramach poszczególnych usług rynku pracy zakres oraz przepływ informacji pomiędzy stanowiskami w urzędzie pracy odpowiedzialnymi za oferowane usługi, a także pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy, zaangażowanymi w realizację danej usługi. _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 5

6 Standard usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa wprowadzono dwie nowe formy świadczenia tej usługi: poradę na odległość oraz informację na odległość, które są świadczone przez doradców zawodowych z centrów informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy doprecyzowano regulacje dotyczące współpracy pomiędzy centrum informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy i powiatowym urzędem pracy w udzielaniu pomocy osobom zarejestrowanym w urzędach pracy wprowadzono obowiązek tworzenia i prowadzenia banków programów zajęć grupowych wprowadzono nowe pojęcia (skróty definiowane) _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 6

7 uzupełniono wymagania związane z wyposażeniem niezbędnym do świadczenia tej usługi o część dotyczącą materiałów metodycznych i literatury specjalistycznej z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej wprowadzono regulacje związane z opracowywaniem i aktualizacją zasobów informacji przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy określono stan zatrudnienia w centrach informacji i planowania kariery zawodowej: minimum 4 doradców zawodowych, w tym przynajmniej jeden psycholog zintegrowano zasoby informacyjne wykorzystywane w poradnictwie zawodowym i informacji zawodowej oraz w pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy Standard usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa c.d. _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 7

8 Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy w statystyce Liczba doradców zawodowych w UP w latach 2001-2010 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 8

9 Liczba osób, które skorzystały z indywidualnych porad zawodowych w latach 2005-2010 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy w statystyce 9

10 Liczba osób, które skorzystały z grupowych porad zawodowych w latach 2005-2010 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy w statystyce 10

11 Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne w agencjach zatrudnienia W 2010 roku najwięcej agencji działało w województwach : Mazowieckim: 124 263 Wielkopolskim: 87 111 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Liczba agencji zatrudnienia realizujących : poradnictwo zawodowedoradztwo personalne 20078771538 200810941782 20097111098 20107051026 11

12 Poradnictwo zawodowe w agencjach zatrudnienia latach 2006-2010 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 12

13 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 13

14 Eurodoradztwo Polska Euroguidance Poland Szkolenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Opracowywanie i wydawanie publikacji Prowadzenie strony internetowej projektu Uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach z obszaru poradnictwa zawodowego Upowszechnianie dobrych praktyk _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 14

15 Europejska Sieć Poradnictwa Zawodowego Lifelong Guidance Policy Network Główny cel: współpraca w zakresie rozwoju polityki i systemów poradnictwa zawodowego przez całe życie _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 15

16 Prezydencja Polska w Radzie UE _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 13-14 września 2011 r. plenarne spotkanie Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (ELGPN) 15-16 września 2011 r. plenarne spotkanie Sieci Eurodoradztwo 16

17 stowarzyszenia praktyków praktycy doradcy zawodowi samorząd szkoły wyższe instytucje badawcze instytuty naukowe uniwersytety klienci ZG ZZDZ MNiSW MON MPiPS KG OHP MEN SIECI WSPÓŁPRACY Platforma PDCPZ doradcy zawodowi 17

18 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego Działa w ramach projektu Eurodoradztwo Polska 18

19 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Zespół zadaniowy ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów WUP Doskonalenie kompetencji zawodowych doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia Zespoły robocze ds.: kryteria i warunków uzyskiwania licencji zawodowych, metodyka badań potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych, promocja poradnictwa zawodowego i wymiana dobrych praktyk 19

20 Nowe projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Zarządzanie zasobami informacji niezbędnymi dla realizacji usług rynku pracy Szkolenia dla doradców zawodowych z umiejętności stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych Opracowanie narzędzia do badania kompetencji _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 20

21 Publikacje wydane w 2010 r. Seria: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego: Nr 46 System poradnictwa zawodowego w Polsce Nr 47 Zagadnienia mobilności w dokumentach unijnych Nr 48 Indywidualny Plan Działania. Podręcznik metodyczny _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 21

22 Publikacje wydane w 2011 r. Seria: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego: Nr 49 Raport Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (ELGPN) w latach 2008- 2010 Nr 50 Raport Seminarium Cross Border 2010 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 22

23 www.praca.gov.pl/eurodoradztwo Eurodoradztwo Polska _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 23

24 Dziękuję za uwagę Irena Mazek _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy 24


Pobierz ppt "Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy Irena Mazek Departament Rynku Pracy MPiPS _______________________________________________________________________________________________."

Podobne prezentacje


Reklamy Google