Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pracy Grupy Wymiany Doświadczeń Kielce – 22-23.05.2013r.. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pracy Grupy Wymiany Doświadczeń Kielce – 22-23.05.2013r.. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pracy Grupy Wymiany Doświadczeń Kielce – 22-23.05.2013r.. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

2 Uczestnicy GWD 6 powiatów: - Brzeziński; woj. Łódzkie - Bieruńsko-Lędziński; woj. Śląskie - Kielecki ; woj. Świętokrzyskie - Koniński; woj. Wielkopolskie - Płocki; woj. Mazowieckie - Polkowicki; woj. Dolnośląskie

3 Uczestnicy GWD 4 osoby kadry decydentów (Wicestarostowie) 6 osób kadry zarządzającej powiatów (dyrektorzy i naczelnicy wydziałów edukacji) 12 osób kadry zarządzającej (pracownicy wydziałów i dyrektorzy szkół)

4 Zakładane cele GWD Zapoznanie się z doświadczeniami partnerów Przeanalizowanie i porównanie wskaźników Przeprowadzenie badań ankietowych Opracowanie kart usług (BIP) Analiza wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO Opracowanie planu usprawnienia zarządczego

5 Sposób realizacji Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania oświatą – na każdym spotkaniu gospodarz prezentował swój powiat i metody zarządzania oświatą Wizyty studyjne w szkołach i placówkach oświatowych Przeprowadzono ankietowanie uczniów (1691), nauczycieli i pracodawców (509)

6 I spotkanie Powiat Kielecki 14-15 września 2011r. Poznanie partnerów, uczestników GWD Wstępne określenie zakresu analiz oraz wybór usług oświatowych i zagadnień zarządczych, do których będą odnosić się analizy (kształcenie zawodowe) Ustalenie harmonogramu spotkań Zapoznanie uczestników z oczekiwaniami odnośnie zakładanych rezultatów projektu.

7 II spotkanie Powiat Koniński 3 – 4 listopada 2011 r. Uzgodniono treść ankiet oraz harmonogram ich przeprowadzenia. Sformułowano wnioski do władz Związku Powiatów Polskich: o zorganizowanie szkolenia dla organów prowadzących -wdrażania reformy programowej o stosowanie w subwencji oświatowej zróżnicowanych wag dla różnych zawodów a także wagi dla klas dwuzawodowych zabieganie o likwidację zapisów art. 30a Karty Nauczyciela.

8 III spotkanie Powiat Płocki 28 – 29 marca 2012 r. Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania reformy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Prezentacja wyników badań ankietowych na temat kształcenia zawodowego w powiatach uczestniczących w GWD Przyjęto stanowisko do ZPP: poparcie dla starań o wprowadzenie zmian w KN (czteropak); zbadanie stopnia pokrycia wydatków oświatowych z subwencji;

9 IV spotkanie Powiat Polkowicki 4 – 5 czerwca 2012 r. Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania placówkami wychowania pozaszkolnego Zapoznanie się z rozwiązaniami Powiatu Polkowickiego w zakresie organizacji jednolitego systemu doradztwa metodycznego powiązanego z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym ( Centrum Rozwoju Edukacji) Poznanie doświadczeń Powiatu Polkowickiego w organizacji kształcenia w zawodzie mechatronik

10 V spotkanie Powiat Bieruńsko-Lędziński 10 – 11 października 2012 r. Wymiana doświadczeń na temat wdrażania budżetu zadaniowego w oświacie i parametrycznej metody organizacji szkół Omówienie stanu realizacji zadań zaplanowanych jako rezultaty projektu. Uzgodnienie zakresu i harmonogramu drugiej tury badania opinii klientów usług oświatowych.

11 VI spotkanie Powiat Brzeziński; 29–30 listopada 2012 r. system finansowania zadań oświatowych w ramach propozycji naliczania subwencji oświatowej na 2013 r. samorządowe i rządowe propozycje zmian w Ustawie Karta Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty - stan realizacji zadań wynikających z projektu (kart usług w zakresie edukacji, decyzji administracyjnych w oświacie)

12 VII spotkanie Krynica (Powiat Nowosądecki) 14 – 15 marca 2013 r. Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania sieci współpracy szkół w ramach projektu systemowego. Zapoznanie się z rozwiązaniami Powiatu Nowosądeckiego w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Analiza wyników ankiet badania opinii. Ocena wdrożenia kart usług jako wyniku pracy GWD

13 VIII spotkanie Powiat Kielecki; 22-23 maja 2013 r. Podsumowanie badań ankietowych Ocena stopnia osiągnięcia rezultatów projektu Prezentacja programów wdrożenia rozwiązań zarządczych w Powiatach

14 Wizyty studyjne – szkoły i placówki I. spotkanie - Powiat Kielecki: - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (podstawy programowe kształcenia zawodowego) - Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku (LO, T. hotelarskie i budowlane, ZSZ budowlana)

15 Wizyty studyjne – szkoły i placówki II. spotkanie - Powiat Koniński: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (T. ekonomiczne, ochrony środowiska, technologii żywności; ZSZ w zawodzie kucharz i sprzedawca)

16 Wizyty studyjne – szkoły i placówki III. spotkanie - Powiat Płocki: - Zespół Szkół im. Staszica w Gąbinie

17 Wizyty studyjne – szkoły i placówki IV. spotkanie - Powiat Polkowicki: -Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach - Zespół Szkół w Chocianowie (T.mechatronik)

18 Wizyty studyjne – szkoły i placówki V. spotkanie - Powiat Bieruńsko- Lędziński: -Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu (zawody górnicze) - Prezentacje : PPP w Bieruniu, Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, LO w Bieruniu

19 Wizyty studyjne – szkoły i placówki VI. spotkanie - Powiat Brzeziński: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach - Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach

20 Wizyty studyjne – szkoły i placówki VII. spotkanie - Powiat Nowosądecki: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy (T. Hotelarskie, gastronomiczne, kelner) VIII. Spotkanie- Powiat Kielecki: - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu. - Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim.

21 Propozycje na przyszłość - Konieczna jest ewaluacja wdrożeń ( co się sprawdziło, co nie ) - Powtórzenie badań ankietowych po roku - Propozycja spotkań GWD w następnych latach – już niesformalizowanych

22 Podsumowanie pracy GWD Dziękuję za współpracę Zbigniew Czepelak trdd@op.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie pracy Grupy Wymiany Doświadczeń Kielce – 22-23.05.2013r.. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google