Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola FORUM w realizacji projektu Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola FORUM w realizacji projektu Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Rola FORUM w realizacji projektu Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej

2 Partnerzy w zakresie zadania 2: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – lider Partnerstwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – lider Partnerstwa Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

3 FORUM oraz CENTRUM, zrzeszający praktyków w tym obszarze, gwarantują zaplecze merytoryczne oraz dostęp do: FORUM oraz CENTRUM, zrzeszający praktyków w tym obszarze, gwarantują zaplecze merytoryczne oraz dostęp do: bazy specjalistów w zakresie pracy socjalnej, bazy specjalistów w zakresie pracy socjalnej, informacji, danych niezbędnych do przeprowadzenie zadania informacji, danych niezbędnych do przeprowadzenie zadania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ich zasobów, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ich zasobów, dając przez to możliwość bezpośredniego objęcia ich działaniami projektu, w szczególności badawczymi, modelowymi, szkoleniowymi oraz pilotażowymi. Ze względu na rozproszoną strukturę Stowarzyszeń obsługę budżetów zapewnia lider Partnerstwa. Ze względu na rozproszoną strukturę Stowarzyszeń obsługę budżetów zapewnia lider Partnerstwa.

4 Cel główny zadania: Cel główny zadania: rozwój systemu pomocy i integracji społecznej poprzez opracowanie i wdrożenie wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej.

5 Standard Usługi – stworzenie pakietu usług systemu pomocy i integracji społecznej, spełniającej funkcje przyporządkowane do danej grupy klientów pomocy społecznej, określającego sposób oddziaływania na klienta, pozwalający mu najpełniej wykonywać role społeczne i zawodowe.

6 Model Instytucji - tj. modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zadań merytorycznych wykonywanych przez te instytucje): ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także centrach integracji społecznej, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań.

7 I. FAZA DIAGNOZY (wrzesień 2009 – styczeń 2010) II. FAZA MODELU (luty 2010 – styczeń 2011) III. FAZA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA (luty 2011- październik 2011) IV. FAZA PILOTAŻU (TEST) (sierpień 2011- grudzień 2012) V. FAZA REKOMENDACJI (styczeń 2013- czerwiec 2013) VI. FAZA UPOWSZECHNIANIA EFEKTÓW (styczeń 2013- grudzień 2013)

8 Zespoły ekspercie w fazie modelu W ramach prac na Standardami Usług: Zespół ds. rodziny i dziecka, z uwzględnieniem rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie (np. praca socjalne, poradnictwo specjalistyczne) Zespół ds. rodziny i dziecka, z uwzględnieniem rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie (np. praca socjalne, poradnictwo specjalistyczne) Zespół ds. osób pozostających bez pracy (np. praca socjalna, instrumenty aktywnej integracji) Zespół ds. osób pozostających bez pracy (np. praca socjalna, instrumenty aktywnej integracji) Zespół ds. osób starszych (np. praca socjalna, usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia) Zespół ds. osób starszych (np. praca socjalna, usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia) Zespół ds. osób niepełnosprawnych (np. praca socjalna, ośrodki wsparcia, instrumenty aktywnej integracji, mieszkania chronione) Zespół ds. osób niepełnosprawnych (np. praca socjalna, ośrodki wsparcia, instrumenty aktywnej integracji, mieszkania chronione) Zespół ds. opieki i wychowania w rodzinie zastępczej i usług świadczonych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych (np. praca socjalna, mieszkania chronione) Zespół ds. opieki i wychowania w rodzinie zastępczej i usług świadczonych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych (np. praca socjalna, mieszkania chronione)

9 Zespoły ekspercie w fazie modelu W ramach prac nad Modelem Instytucji: Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w miastach na prawach powiatu Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w miastach na prawach powiatu Zespół ds. standardu CIS Zespół ds. standardu CIS

10 Dodatkowo: zespół ds. narzędzi pracy socjalnej (5 os.), powołany w celu wypracowania narzędzi pracy z grupami klientów objętych zadaniem, który pracować będzie w oparciu o wstępne wyniki prac zespołów eksperckich. zespół ds. narzędzi pracy socjalnej (5 os.), powołany w celu wypracowania narzędzi pracy z grupami klientów objętych zadaniem, który pracować będzie w oparciu o wstępne wyniki prac zespołów eksperckich.

11 Przedstawiciel FORUM w zespole doradczym (wszystkie fazy), Przedstawiciel FORUM w zespole doradczym (wszystkie fazy), Eksperci zespołów eksperckich w fazie modelu (16 osób w 10 zespołach), Eksperci zespołów eksperckich w fazie modelu (16 osób w 10 zespołach), 3 konferencje specjalistyczne (2010,2011,2013), 3 konferencje specjalistyczne (2010,2011,2013), Udział w wyborze instytucji uczestniczących w fazie edukacyjno- szkoleniowej, pilotażu i upowszechniania efektów. Udział w wyborze instytucji uczestniczących w fazie edukacyjno- szkoleniowej, pilotażu i upowszechniania efektów.


Pobierz ppt "Rola FORUM w realizacji projektu Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google