Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział Warszawy w projekcie MY GENERATION. Projekt My Generation Efektywne strategie w promocji pozytywnego potencjału młodej generacji ( Effective strategies.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział Warszawy w projekcie MY GENERATION. Projekt My Generation Efektywne strategie w promocji pozytywnego potencjału młodej generacji ( Effective strategies."— Zapis prezentacji:

1 Udział Warszawy w projekcie MY GENERATION

2 Projekt My Generation Efektywne strategie w promocji pozytywnego potencjału młodej generacji ( Effective strategies in promoting the positive potential of the young generation) Realizowany w programie URBACT II Unii Europejskiej (2008-2011) 11-02-09

3 PARTNERZY Rotterdam Glasgow Birmingham Bari Goteborg Patras Antwerpia Walencja Ryga Tirgu-Mures Gdańsk Warszawa

4

5 CELE projektu MY GENERATION Promowanie pozytywnych postaw życiowych wśród młodzieży; Przedstawianie możliwych ścieżek rozwojowych; Stworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi instytucjami (takimi jak szkoły, pracodawcy, samorząd).

6 Jak osiągnąć cele? 1.Lepiej poznać aspiracje, ambicje i styl życia młodych ludzi 2.Zrozumieć wyzwania pojawiające się przed młodzieżą na etapie przechodzenia ze szkoły do pracy i aktywnego obywatelstwa 3.Poznać role lokalnych społeczności w rozwoju młodych ludzi. 11-02-09

7 Jak działać? 1.Sojusznicy – członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia 2.Wymiana doświadczeń miast partnerskich (urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i uczniów) 3.Stworzenie lokalnej polityki młodzieżowej 11-02-09

8 Trzy płaszczyzny wymiany doświadczeń: RESOCJALIZACJA ZATRUDNIENIE PRZEZ EDUKACJĘ KOORDYNACJA DZIAŁAŃ

9 RESOCJALIZACJA Wymiana dobrych praktyk w zakresie walki z przestępczością wśród młodzieży oraz zapewnienia alternatywnych możliwości rozwoju młodych ludzi (spotkanie partnerów w Glasgow, które opracowało lokalną politykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, maj 2009)

10 ZATRUDNIENIE PRZEZ EDUKACJĘ Wymiana dobrych praktyk w zakresie: prewencji przed wypadaniem młodych ludzi z systemu oświaty; kształtowania systemu oświaty zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy; płynnego przechodzenia z etapu edukacji do zatrudnienia (spotkanie w Goteborgu, wrzesień 2009)

11 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ Wymiana dobrych praktyk w zakresie budowania prawidłowej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w sprawy młodzieżowe na poziomie miasta.

12 Spotkanie inicjujące Początek projektu – Rotterdam, 15-16 września 2008 roku Poznanie celów programu, opracowanie wstępnego harmonogramu działań, poznanie uczestników projektu.

13 Spotkanie w Patras W styczniu 2009 roku odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu, na którym omówiono doświadczenia związane z tworzeniem lokalnych grup wsparcia. Odbył się również warsztat dotyczący sposobów aktywnego włączenia młodzieży w rozwój projektu.

14 Udział młodzieży Jednym z podstawowych założeń projektu jest aktywny udział przedstawicieli młodego pokolenia. To ich przede wszystkim powinni słuchać członkowie lokalnych grup wsparcia. Punktem wyjścia do prac w projekcie są opinie przedstawicieli samorządów uczniowskich, rad młodzieżowych, organizacji pozarządowych.

15 Młodzież w projekcie Kluczowe założenia projektu: -Młodzi mieszkańcy są nieodkrytym potencjałem energii i rozwoju lokalnej społeczności -Aktywny i realny udział młodzieży w decydowaniu o jej sprawach może rozwiązać wiele lokalnych problemów 11-02-09

16 Młodzież w projekcie Kluczowe wyzwania: -Umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii w dotarciu do młodych (Warszawa – brak strony miejskiej adresowanej do młodzieży) -Włączanie młodzieży w decyzje, które mają wpływ na ich styl życia (Warszawa – niedostateczna komunikacja z młodymi) 11-02-09

17 Spotkanie młodzieży w Rotterdamie Z inicjatywy lidera projektu odbyło się w kwietniu 2009 r. w Rotterdamie kilkudniowe spotkanie młodzieży ze wszystkich miast partnerskich. Młodzi ludzie dyskutowali o wspólnych problemach i możliwościach ich rozwiązania. W Rotterdamie działa od lat młodzieżowa rada miasta.

18 Równoległe działania w kraju Partnerzy pracują nad zagadnieniami omawianymi podczas spotkań – włączają tematykę projektu do swojej codziennej działalności – w Warszawie w konkursach na dotacje dla organizacji pozarządowych zagadnienie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu to jeden z priorytetów konkursu.

19 Rola Lokalnej Grupy Wsparcia Głównym zadaniem lokalnej grupy wsparcia będzie wypracowanie lokalnego planu działania wykorzystującego wypracowane rozwiązania.

20 Rola Lokalnej Grupy Wsparcia Poza pracami nad lokalnym planem działania, powołanie lokalnej grupy wsparcia ma na celu przede wszystkim nawiązanie lepszych kontaktów pomiędzy poszczególnymi instytucjami zajmującymi się walką z wykluczeniem społecznym młodzieży.

21 My Generation w Warszawie 29 września 2008 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach warszawskiej lokalnej grupy wsparcia programu URBACT II. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele warszawskiej oświaty. 11-02-09

22 Rozwój My Generation w Warszawie Działania: -opracowanie raportu na temat młodzieży warszawskiej, zwłaszcza uczniów szkół zawodowych; -powołanie Lokalnej Grupy Wsparcia; (przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych współpracujących z młodzieżą) 11-02-09

23 Rozwój My Generation w Warszawie -Obecnie trwają prace przygotowujące dzielnicowe rady młodzieży do wyborów Młodzieżowej Rady Warszawy, kluczowego członka Lokalnej Grupy Wsparcia -Przy wsparciu Biura Edukacji rozpoczęły się debaty oksfordzkie na kontrowersyjne tematy. 11-02-09

24 Efekt końcowy? Antwerpia – 11 lutego 2011 roku Na konferencji kończącej projekt,,My Generation wszystkie miasta partnerskie zaprezentują swoje lokalne plany działania.

25 Dziękuję za uwagę Łukasz Markowski Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy lmarkowski@um.warszawa.pl


Pobierz ppt "Udział Warszawy w projekcie MY GENERATION. Projekt My Generation Efektywne strategie w promocji pozytywnego potencjału młodej generacji ( Effective strategies."

Podobne prezentacje


Reklamy Google