Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży Plac Św. Katarzyny 9, 87, 100 Toruń tel. 056 652 22 40,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży Plac Św. Katarzyny 9, 87, 100 Toruń tel. 056 652 22 40,"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży Plac Św. Katarzyny 9, 87, 100 Toruń tel. 056 652 22 40, e-mail: efs@ecwm.org.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca partnerska na rzecz integracji społecznej Janusz Wiśniewski Toruń, 02 marca 2009 r.

2 www.torun.roEFS.pl Sieć Ośrodków EFS działalność Ośrodków w Polsce od 2005 roku; Docelowo 52 regionalne ośrodki na terenie całego kraju; Celem jest wspieranie rozwoju regionalnego, w szczególności w zakresie zwiększania potencjału kapitału ludzkiego, poprzez wsparcie osób i instytucji chcących skorzystać z szansy jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny. promowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, informowanie o możliwościach wykorzystania środków Unii Europejskiej wspieranie potencjalnych beneficjentów szkoleniami i doradztwem animowanie inicjatyw lokalnych

3 www.torun.roEFS.pl Obszar działania aleksandrowski brodnicki chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki lipnowski m. Grudziądz m. Toruń m. Włocławek radziejowski rypiński toruński wąbrzeski włocławski m. Bydgoszcz bydgoski inowrocławski nakielski sępoleński świecki tucholski mogileński żniński

4 www.torun.roEFS.pl Priorytetowe grupy odbiorców: 1.organizacje pozarządowe; 2.szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne; 3.wszystkie podmioty będące Beneficjentami/Projektodawcami projektów współfinansowanych z EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców; 4.lokalnie działające podmioty, w szczególności Lokalne Grupy Działania, oraz grupy reprezentujące społeczności na obszarach wiejskich, wiejsko- miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, nie posiadające doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a także jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy. Odbiorcy działań Ośrodka

5 www.torun.roEFS.pl Narzędzia pracy Ośrodka EFS

6 www.torun.roEFS.pl Działania na rzecz integracji społecznej Aktywizacja środowisk lokalnych w celu budowania współpracy międzysektorowej, Facylitacja współpracy, Współpraca z istniejącymi grupami partnerskimi, wspólne możliwości Partnerów Diagnozowanie potrzeb, definiowanie obszarów problemowych i ich skali, analiza potencjału, mocnych i słabych stron, planowanie celów i działań w oparciu o zasoby i wspólne możliwości Partnerów, Inicjowanie i wspieranie procesu od pomysłów do projektów z wykorzystaniem dobrych praktyk, Proces poszukiwania możliwości współpracy partnerskiej, Sektor pozarządowy jako partner w realizacji zadań z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

7 www.torun.roEFS.pl Współpraca partnerska Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich jako narzędzia rozwoju lokalnego poprzez przygotowywanie i realizację projektów, w tym EFS; międzysektorowe porozumienia powiatowe; lokalne sieci partnerskie na poziomie gmin; sieci/porozumienia branżowe - np. edukacyjne; koalicje sektorowe - np. organizacji pozarządowych; Porozumienie Toruńskich Organizacji Pozarządowych Wsparcie powstawania partnerstw projektowych;

8 www.torun.roEFS.pl Współpraca partnerska Partnerstwa zadaniowe: inicjowane na poziomie powiatu, grupy robocze: PUP, PCPR, OPS, NGO, analiza problemów i potrzeb grup docelowych, wymiana informacji nt. form wsparcia w projektach własnych instytucji/organizacji, strategie realizacji projektów, przedsięwzięcia projektowe w obszarze aktywnej polityki rynku pracy i aktywnej integracji klientów PUP, PCPR, OPS, NGO: na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcia osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, osób starszych wychowanków placówek itp.,

9 www.torun.roEFS.pl Rola beneficjenta?

10 Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży Plac Św. Katarzyny 9, 87, 100 Toruń tel. 056 652 22 40, e-mail: efs@ecwm.org.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Animacja - partnerstwa lokalne i doradztwo: Janusz Wiśniewski 605 642 100 animator@ecwm.org.pl Punkt informacyjny Joanna Kulwicka 056 652 22 40 akulwicka@ecwm.org.plDoradztwo Aleksandra Kalocińska 056 652 22 40 akalocinska@ecwm.org.plSzkolenia Łukasz Rybacki 056 652 22 40 lrybacki@ecwm.org.pl 87-100 Toruń, Plac Św. Katarzyny 9 056 652 22 40 www.torun.roEFS.pl


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży Plac Św. Katarzyny 9, 87, 100 Toruń tel. 056 652 22 40,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google