Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Współpraca ze Szwecją: Projekt Nauka dla życia i pracy w szkołach w regionie Morza Bałtyckiego (LLWS Bałtyk) Paweł Szymański Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 5 listopada 2012

2 Sieć Współpracy Państw Bałtyckich
Przedstawiciele MRR (Departamentu Zarządzania EFS) biorą udział w cyklicznych spotkaniach nieformalnej Sieci Współpracy Państw Bałtyckich (Baltic Sea Network) funkcjonującej od listopada 2008 r. Spotkania dotyczą: wdrażanych lub planowanych przedsięwzięć ponadnarodowych w różnych obszarach wsparcia EFS; wymiaru społecznego SUE RMB. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 Sieć Współpracy Państw Bałtyckich
Współpracę zainicjowała strona niemiecka (nieformalnym lider sieci było w latach Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych odpowiedzialne za wdrażanie EFS na poziomie centralnym). Na początku 2011 r. Szwedzka Rada EFS (Swedish ESF Council) wyszła z inicjatywą większego sformalizowania współpracy i podpisania listu intencyjnego. Na podstawie listu realizowany jest projekt „Baltic Sea Network ESF” (finansowany częściowo przez Szwedzką Agencję Rozwoju Współpracy Międzynarodowej – Swedish International Development Cooperation Agency – SIDA). Nowa forma współpracy ogniskuje działania członków Sieci na kwestiach związanych z SUE RMB. Inicjatywa szwedzka została wskazana jako dobra praktyka w zakresie wdrażania SUE RMB w raporcie Komisji Europejskiej z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącym postępów w realizacji Strategii. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 Sieć Współpracy Państw Bałtyckich
Projekt BSN-ESF ma na celu: nakreślenie ram EFS i roli programów operacyjnych we wdrażaniu SUE RMB; konsolidację sieci wymiany doświadczeń oraz współpracy pomiędzy podmiotami wdrażającymi wsparcie EFS w regionie Morza Bałtyckiego, z uwzględnieniem wymiaru społecznego SUE RMB; ułatwienie współpracy ponadnarodowej pomiędzy projektami finansowanymi ze środków EFS w regionie Morza Bałtyckiego; opracowanie założeń jak EFS po roku 2013 mógłby wpłynąć na wzmocnienie wymiaru społecznego SUE RMB i w jaki sposób może zostać osiągnięta większa komplementarność programów operacyjnych EFS i SUE RMB. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 Sieć Współpracy Państw Bałtyckich Kamienie milowe współpracy
Dotychczas w ramach Sieci odbyło się 12 spotkań oraz 2 seminaria. Ostatnie spotkanie zorganizowane zostało przez estońskie Ministerstwo Spraw Społecznych w Tallinie we wrześniu 2012 r. Na spotkaniu omawiane były głównie założenia realizacji projektu LLWS Bałtyk. Kamienie milowe współpracy Listopad Berlin Pierwsze spotkanie Kwiecień Berlin Seminarium podsumowujące pierwszy etap prac Lipiec Wilno Działania antykryzysowe w ramach EFS Styczeń/czerwiec Helsinki Przejęcie funkcji lidera przez Szwecję Plan współpracy Styczeń Podpisanie listu intencyjnego Maj/wrzesień Ryga/Tallin Projekt LLWS Bałtyk Luty Sztokholm Seminarium podsumowujące współpracę Wdrażanie projektu LLWS Bałtyk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Projekt LLWS Bałtyk Projekt Nauka dla Życia i Pracy w Szkołach w Regionie Morza Bałtyckiego (Learning for Life and Work in School in the Baltic Sea Region – LLWS Bałtyk) Lider – Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionów (Swedish Association of Local Authorities and Regions – SALAR) Cel – przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego opuszczania systemu oświaty (dropping out) oraz wsparcie grup młodzieży szczególnie na nie narażonych Cel zgodny z celem Strategii Europa 2020 – obniżenie liczby osób opuszczających przedwcześnie system oświaty poniżej 10% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Projekt LLWS Bałtyk I faza wdrażania (I połowa 2013 r.) współpraca ponadnarodowa i wzajemne uczenie się w ramach państw regionu Morza Bałtyckiego na poziomie regionalnym i krajowym oraz wymiana dobrych praktyk – zbudowanie przyszłej sieci współpracy dla projektu flagowego SUE RMB II faza wdrażania (od II połowy 2013 r.) przygotowanie projektu do zgłoszenia go jako Projektu Flagowego SUE RMB – Obszar Priorytetowy – Edukacja (projekt został wpisany do rewidowanego obecnie Planu Działania SUE RMB) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Projekt LLWS Bałtyk Potencjalni partnerzy projektu Jedna z IP centralnych PO KL – Ministerstwo Edukacji Narodowej IP regionalne PO KL Beneficjenci PO KL W sumie ok. 10 instytucji 30 listopada w Warszawie planowane jest spotkanie potencjalnych partnerów projektu z przedstawicielami szwedzkiego lidera Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google