Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY SYSTEM WSPIERANIA MŁODZIEŻY Wyzwania, potrzeby, rekomendacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY SYSTEM WSPIERANIA MŁODZIEŻY Wyzwania, potrzeby, rekomendacje."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY SYSTEM WSPIERANIA MŁODZIEŻY Wyzwania, potrzeby, rekomendacje

2 Wyzwania Determinizmy gospodarcze i społeczne: Bezrobocie Ubóstwo i międzypokoleniowa transmisja biedy Sytuacja mieszkaniowa Daleko od szosy = daleko od szansy Niewystarczająca oferta edukacji nieformalnej

3 Stan zdrowia (niepokojący efekt tzw. psycho-fali) Migracje (odpływ młodych, wielokulturowość) Przedłużone dojrzewanie społeczne Przemiany kulturowe (młodzi uczą starych, nowy typ uczestnictwa) Itd. … Wyzwania

4 Młodzież trzeba spostrzegać również jako przywilej, nie tylko jako problem (H. Griese) Sama młodość wraz z jej atrybutami Potencjał innowacyjny (aspiracje, dążenia, oczekiwania) Kapitał zaangażowania Zadowolenie z życia Nowe formy uczestnictwa

5 Magiczny trójkąt

6 Regionalna i lokalna polityka na rzecz młodzieży jako odpowiedź na wyzwania i potrzeby młodych ludzi i specjalistów pracujących z młodzieżą

7 Stworzenie programu operacyjnego – co w programie Powołanie międzysektorowej grupy ekspertów, przedstawicieli instytucji, organizacji, środowisk w obszarach tematycznych Opracowanie i przyjęcie wieloletniego programu na rzecz młodzieży Stworzenie diagnozy młodzieży w regionie Dopracowanie i wdrażanie lokalnych modeli wspierania młodzieży (młodzi ludzie partnerem do dialogu, nie tylko podmiotem troski)

8 Stworzenie programu operacyjnego – kwestie horyzontalne Program oparty na dowodach Program gwarantem wspierania młodzieży, specjalistów pracujących z młodzieżą, organizacji młodzieżowych i innych środowisk Partnerskie uczenie się Konsultacje i dialog z młodzieżą Podejście międzysektorowe i ujęcie młodzieży w opracowaniach sektorowych Zapewnienie finansowania wypracowania i realizacji programu

9 Proponowana zawartość dokumentu charakterystyka problemów i potrzeb młodzieży system wsparcia młodzieży na poziomie regionalnym i lokalnym identyfikacja głównych obszarów problemowych dot. systemu oraz barier we wspieraniu młodzieży priorytety, cele, działania, wskaźniki, realizatorzy, harmonogram monitoring, ewaluacja, sposób finansowania

10 Rozwijanie dwutorowej polityki młodzieżowej Polityka międzysektorowa, stricte młodzieżowa – strategie i inicjatywy ukierunkowane na młodzież Włączanie problematyki młodzieżowej do innych obszarów polityki- uwzględnianie kwestii młodzieżowych w innych obszarach mających duży wpływ na życie młodzieży Ważne na obu torach - wydzielenie i zapewnienie finansów jako stałego elementu budżetu

11 Dokumenty krajowe Raport Młodzi 2011 Strategia Państwa dla młodzieży 2009-2012 Polityka młodzieżowa BAS 2009 Biała księga młodzieży polskiej. Dwie prawdy o aktywności 2005

12 Dokumenty europejskie Rezolucja PE – Strategia UE na rzecz młodzieży 2010 Rezolucja Rady ws. odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży 2009 Komunikat Komisji – Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania - strategia UE na rzecz młodzieży 2009 Raport Youth in Europe Eurostat 2009 Europejski Pakt na rzecz młodzieży 2005 Znowelizowana europejska karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym 2003 Biała księga Komisji Europejskiej nowe impulsy dla młodzieży europejskiej 2001

13 Bożena Chrostowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski chrosbo@poczta.onet.pl Anna Śledzińska Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ania@elblageuropa.pl Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "REGIONALNY SYSTEM WSPIERANIA MŁODZIEŻY Wyzwania, potrzeby, rekomendacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google