Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Myślenie innowacyjne w obszarze polityki społecznej a projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Myślenie innowacyjne w obszarze polityki społecznej a projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 1 Myślenie innowacyjne w obszarze polityki społecznej a projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

2 2 Projekty innowacyjne POKL w przygotowaniu - Faber – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych, Działania: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w rzemiośle artystycznym prowadzonego przez rzemieślników – pracodawców w powiązaniu z potrzebami warszawskiego rynku pracy. - CANALETTO – system diagnozujący jakość życia społecznego mieszkańców Warszawy Działania: diagnoza i analiza oraz tworzenie dowodów analitycznych, opracowanie narzędzia informatycznego, szkolenia dla uczestników nt. pozyskiwania i wprowadzania danych oraz ich zastosowania w analizach.

3 3 Projekty innowacyjne POKL w przygotowaniu cd Od bezrobocia do gospodarności Działania: szkolenia praktyczne i teoretyczne z sektora usług budowlanych i rzemieślniczych, wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla uczestników projektu, stworzenie portalu pośrednictwa pracy i pośrednictwa usług rzemieślniczo-budowlanych Przestrzeń dla aktywności Działania: opracowanie koncepcji programu wsparcia dla nieaktywnych zawodowo rodziców dzieci niepełnosprawnych (wsparcie psychologiczne oraz warsztaty aktywności zawodowej), kursy zawodowe dla rodziców, stworzenie ośrodka dziennej opieki dla dzieci niepełnosprawnych

4 4 BEST METROPOLISES – best development conditions i European metropolises: Paris, Berlin and Warsaw Projekt będzie realizowany w partnerstwie, w którym Miasto Stołeczne Warszawa pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami są Miasto Berlin oraz Miasto Paryż, Temat badawczy zgłoszony przez Konsorcjum Warszawa, Berlin, Paryż został zaakceptowany przez instytucje zarządzające Programem Espon 2013 Projekt o charakterze badawczym - zakłada realizację badań dotyczących procesu metropolizacji i jej wpływu na różne sfery życia miasta Warszawy, Paryża i Berlina, Analizy przeprowadzone w ramach przedmiotowego projektu pozwolą m.in. dokonać oceny konsekwencji metropolizacji i jej wpływu na potencjał rozwojowy miast metropolitarnych oraz porównania strategii, działań i narzędzi używanych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju,

5 5 Założenia koncepcji budowania priorytetów rozwojowych w oparciu o Dzielnice m.st. Warszawy Założenia koncepcji budowania priorytetów rozwojowych w oparciu o Dzielnice m.st. Warszawy 1.Budowanie kapitału społecznego Dzielnic m.st. Warszawy Gromadzenie wiedzy o problemach społecznych w zakresie: –Lokalnych zasobów pod kątem danych demograficznych, działających instytucji i organizacji pozarządowych itp.. –Problemów społecznych, szans ich rozwiązań –Liderów społecznych i możliwości działania przez nich na rzecz dzielnicy i mieszkańców.

6 6 2. Określenie katalogu obszarów priorytetowych wspólnych dla miasta w celu określenia: Działań strategicznych polityki społecznej miasta na rok 2011 Kierunków strategicznych działań w obszarze integracji społecznej w nowym okresie programowania Unii Europejskiej. 3. Określenie wspólnego katalogu rezultatów tj. spójnego dokumentu operacyjnego dla dzielnic m.st. Warszawy Założenia koncepcji budowania priorytetów rozwojowych w oparciu o Dzielnice m.st. Warszawy cd. Założenia koncepcji budowania priorytetów rozwojowych w oparciu o Dzielnice m.st. Warszawy cd.

7 7 Dziękuję za uwagę! Tomasz Pactwa p.o. Zastępcy Dyrektora Biuro Funduszy Europejskich Tel


Pobierz ppt "1 Myślenie innowacyjne w obszarze polityki społecznej a projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google