Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kreatywna szkoła, to twórczy uczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kreatywna szkoła, to twórczy uczeń"— Zapis prezentacji:

1 Kreatywna szkoła, to twórczy uczeń
150 nauczycieli 2400 uczniów Technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym 10 marca 2010 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

2 Rekrutacja 150 nauczycieli Zmiany w Programie Rozwoju Szkoły
Założenia projektu (1) Rekrutacja 15 szkół - 6 szkół podstawowych - 6 gimnazjów - 3 licea Rekrutacja 150 nauczycieli - średnio po 10 z każdej szkoły Czynności organizacyjne Zmiany w Programie Rozwoju Szkoły - wdrożenie e-kształcenia - cele, zadania oraz harmonogram monitorowania i ewaluacji wdrażania e-kształcenia w Planie Nadzoru Pedagogicznego

3 Zakwalifikowane szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr im. Wojska Polskiego w Mielcu Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej Szkoła Podstawowa w Podleszanach

4 Zakwalifikowane gimnazja
Gimnazjum nr 1 w Mielcu Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym Publiczne Gimnazjum w Pławie

5 Zakwalifikowane licea ogólnokształcące
I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu III LO w Zespole Szkół Technicznych IV LO w Zespole Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskego w Mielcu

6 Zakwalifikowane szkoły na mapie powiatu

7 Założenia projektu (2) Przygotowanie nauczycieli
60-godzinne szkolenie dla 150 nauczycieli „Aspekty techniczne i metodyczne e-kształcenia” Celem kursu jest podniesienie kompetencji informatycznych i metodycznych nauczycieli, niezbędnych w trakcie tworzenia e-kursów, zgodnych ze szkolnym zestawem programów nauczania Przygotowanie nauczycieli Zbudowanie e-kursu na podstawie udostępnionych materiałów Samodzielne utworzenie „pilotażowego” 12 godzinnego e-kursu

8 Założenia projektu (3) Praca z uczniami zdolnymi lub
Przygotowanie przez nauczyciela 70-godzinnego e-kursu z nauczanego przez niego przedmiotu Praca z uczniami zdolnymi lub wymagającymi dodatkowego wsparcia 2010/2011 zajęcia pozalekcyjne dla 1200 uczniów 2011/2011 zajęcia pozalekcyjne dla 1200 uczniów

9 Cztery cele edukacyjne dla e-kursów
Kreatywność – być twórcą i wykonawcą Komunikatywność – komunikacja w sieci Zdolność do współpracy – także w sieci Umiejętność aktualizacji wiedzy – także poprzez sieć kreatywność, „duch przedsiębiorczości” umiejętność uczenia się elastyczność [Wojciech Morawski: Edukacja i biznes, „Priorytety Edukacji Polaków w XXI wieku” – wydanie z okazji IV Kongresu Obywatelskiego – Warszawa Wojciech Cellary – Konferencja „Budowanie szkolnej społeczności uczącej się” Mielec, 8 września 2009

10 Powiatowych Otwartych Zasobów Edukacyjnych (POZE)
Założenia projektu (4) Utworzenie Powiatowych Otwartych Zasobów Edukacyjnych (POZE) - 80 e-kursów Wartość dodana Szkoła 1 Szkoła 2 Szkoła 3 ………. Szkoła „n” Jest to przede wszystkim projekt przedmiotowy, a nie informatyczny!


Pobierz ppt "Kreatywna szkoła, to twórczy uczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google