Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ MAGDALENA PLICHTA Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ZAGADNIENIA ROZUMIENIE POJĘCIA LIFELONG LEARNING PODSTAWA PRAWNA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO KARIERA EDUKACYJNO – ZAWODOWA DORADCA ZAWODOWY – UCZEŃ PODSUMOWANIE

3 DORADZTWO ZAWODOWE świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji (K. Lelińska 1999) Poradnictwo zawodowe Orientacja zawodowa

4 LIFELONG LEARNING uczenie przez całe życie poradnictwo – usługa trwała, dostępna dla wszystkich (nie tylko uczniów), na odpowiednim poziomie Memorandum Komisji Europejskiej wydane w 2000 roku

5 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (system oświaty zapewnia w szczególności przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (wprowadza funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego)

6 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (tu m.in. zadania doradcy zawodowego) Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 (zawiera priorytet: ułatwienie dostępu do rzetelnych informacji, poradnictwa i doradztwa)

7 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Działania należy dostosować do specyfiki szkoły.

8 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Dyrektor szkoły Nauczyciel Wychowawca Uczniowie PedagogPsycholog Opiekun koła zainteresowań Rodzice Źródło: J. Wastowska, Z warsztatu pracy doradcy [w:] Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Bibliotekarz Rada Pedagogiczna Doradca zawodowy

9 ROZUMIENIE KARIERY to, co chce się osiągnąć na drodze zawodowej

10 ROZUMIENIE KARIERY sekwencja pozycji związanych z pełnieniem ról, zatrudnieniem; aktywności i doświadczenia zdobywane przez jednostkę w trakcie całego jej życia (Arnold, 1999) droga, którą kroczy każdy człowiek

11 DORADZTWO ZAWODOWE wymóg czasu potrzeba wykorzystywania technologii informatycznych jako narzędzi wspierających doradców w pracy budowa sieci współpracy, tworzenie forów dyskusyjnych

12 DORADZTWO ZAWODOWE dążenie do aktywizacji młodzieży, by samodzielnie szukali potrzebnych informacji wskazywanie przydatnych źródeł informacji

13 DORADCA ZAWODOWY kwalifikacje wiadomości umiejętności (informacja zawodowa) cechy psychofizyczne doświadczenie

14 DORADCA ZAWODOWY Grupy zadań: zarządzanie informacją edukacyjno – zawodową towarzyszenie uczniowi w indywidualnym procesie edukacyjnego, zawodowego wyboru współpraca z instytucjami

15 UCZEŃ Kim jestem? Co jest ważne? Jaką podjąć decyzję? POMOCY! Jaki jestem? Czym się kierować? Kim zostać?

16 PORADA Uczeń – zainteresowania, zdolności, cechy charakteru – wiedza o sobie Kształcenie Zatrudnienie

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym Wybór zawodu To nie jednorazowy akt To ciągły życiowy proces Magdalena Plichta Zespół Szkół Ogólnokształcących W Kartuzach


Pobierz ppt "Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google