Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektu w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 Ewa Grela Dyrektor Projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektu w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 Ewa Grela Dyrektor Projektu."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektu w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 Ewa Grela Dyrektor Projektu

2 podsumowanie pracy w minionym roku szkolnym, wymiana doświadczeń, zapoznanie się z nowymi treściami i materiałami dydaktycznymi. Cele szkolenia

3 Cel Projektu Rozwój kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, u uczniów gimnazjów na podstawie Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych (GPKKK).

4 Uczestnicy Projektu 200 GIMNAZJÓW 1832 NAUCZYCIELI 21 580 UCZNIÓW

5 Sposoby osiągania celów – działania 1.Przedmiotowe zajęcia z jednostkami e-learningowymi – kształtowanie kompetencji kluczowych na bazie treści przedmiotowych (postępy monitorowane poprzez testy diagnozujące). 2.Szkolne Grupy Wyrównawcze – warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości i nabywaniu kompetencji uczenia się. 3.Lokalne Zespoły Projektowe – działania prowadzone metodą projektów, których głównym celem jest kształtowanie postaw uczniów i stymulowanie ich do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska lokalnego. 4.Wirtualne Koła Naukowe – działania rozwijające przeznaczone dla uczniów utalentowanych pod kierunkiem pracowników naukowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

6 Sposoby osiągania celów – działania 5. Testy diagnostyczne – udział uczniów w dwóch testach diagnostycznych: Test 1.: Sprawdzający wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów na wejściu do Projektu (październik 2010). Test 2.:Badający przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (maj 2011).

7 Sposoby osiągania celów metody i formy nauczania Metoda projektów – metoda nauczania, gdzie grupa uczniów samodzielnie realizuje wszystkie etapy danego przedsięwzięcia (począwszy od zainicjowania/identyfikacji problemu, poprzez planowanie i wykonanie/otrzymanie produktu, na prezentacji kończąc) ; wykorzystywana podczas zajęć ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie podczas realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie oraz pracy Lokalnych Zespołów Projektowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne. Praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej – prowadzenie zajęć z użyciem jednostek e-learningowych przy wykorzystaniu komponentów platformy takich jak: komunikatory, fora dyskusyjne, wirtualne klasy.

8 Sposoby osiągania celów materiały dla nauczycieli i uczniów 42 jednostki e-learnigowe, 42 instrukcje do jednostek e-learnigowych przeznaczone dla nauczycieli, 84 ćwiczenia otwarte do jednostek e-learnigowych (po dwa ćwiczenia do każdej jednostki), Poradnik metodyczny zawierający zbiór scenariuszy lekcyjnychJak kształtować kompetencje kluczowe? Część 1., Metoda projektów. Poradnik metodyczny, kurs e-learnigowy z obsługi platformy, Program i scenariusze zajęć dla Szkolnych Grup Wyrównawczych, testy diagnostyczne.

9 Harmonogram szkolenia Dzień 1 od godziny 11:00Rejestracja uczestników konferencji. 13:00 – 14:00 Obiad 14:00 – 14:15 Powitanie uczestników i omówienie harmonogramu szkoleń. Podsumowanie pierwszego roku wdrażania projektu e-Akademia Przyszłości. 14:15 – 14:45 Omówienie i podsumowanie testów diagnostycznych na wejście do projektu oraz testów diagnostycznych na zakończenie I roku nauki. 14:45 – 15:15Omówienie i podsumowanie prac Szkolnych Grup Wyrównawczych. 15:15 – 15:45 Przerwa kawowa 15:45 – 16:45 Podsumowanie pracy na platformie e-learningowej w pierwszym roku realizacji Projektu w szkołach. Kierunki rozwoju platformy EduPortal w Projekcie. 16:45 – 17:00 Przerwa kawowa 17:00 – 17:30Omówienie i podsumowanie prac Lokalnych Zespołów Projektowych. 17:30 – 18:00Omówienie i podsumowanie prac Wirtualnych Kół Naukowych. 18:00 – 18:30 Nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów gimnazjum przygotowaniem do uczenia się przez całe życie i wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji. 19:00 Kolacja integracyjna

10 Harmonogram szkolenia Dzień 2 8:00 – 9:00 Śniadanie 9:00 – 10:00Nowe e-produkty – sesja plenarna. 10:00 – 10:15 Przerwa kawowa 10:15 – 13:00 Praca w grupach przedmiotowych: E-produkty – ćwiczenia praktyczne. Omówienie statystyk przedmiotowych, plan zamieszczania kolejnych jednostek, wymiana doświadczeń, wnioski do dalszej pracy. 13:00 – 13:15 Przerwa kawowa 13:15 – 14:00Naucz innych jak się uczyć – wykład. 14:00 – 14:15 Prezentacja podejmowanych działań w kolejnym roku realizacji Projektu. Podsumowanie szkolenia. 14:15 – 15:00 Obiad

11 Wielkie zmiany w gimnazjum, czyli odpowiedź szkoły na zróżnicowane potrzeby uczniów Nowy egzamin Projekt edukacyjny Indywidualizacja kształcenia Podstawy prawne Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

12 Wielkie zmiany w gimnazjum, czyli odpowiedź szkoły na zróżnicowane potrzeby uczniów Podstawy prawne projekt z dnia 18.07.2011 r. Rozporządzenie MEN z dnia ………………….. 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.


Pobierz ppt "Realizacja projektu w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 Ewa Grela Dyrektor Projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google