Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczne kształtowanie kompetencji kluczowych. Opis Projektu e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczne kształtowanie kompetencji kluczowych. Opis Projektu e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym."— Zapis prezentacji:

1 Skuteczne kształtowanie kompetencji kluczowych

2 Opis Projektu e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 3.3. – Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia

3 Okres realizacji Czas trwania Projektu: 01.03.2009 r. - 30.06.2013 r. Wdrażanie Projektu w szkołach: 01.09.2010 r. – 30.06.2013 r.

4 Misja Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

5 Cel główny Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

6 Cele szczegółowe Opracowania dokumentu Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych" (GPKKK) oraz 168 jednostek e-learningowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych do 8 przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, j. angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS). Pilotażowe wdrożenie GPKKK w 200 gimnazjach w Polsce.

7 Grupy docelowe 15 000 uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie gimnazjum 01.09.2010 r. 1500 nauczycieli 200 szkół – gimnazjów z całej Polski

8 Kompetencje kluczowe kształtowane w Projekcie porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

9 Podstawowe materiały i narzędzia dla nauczycieli i uczniów Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych (GPKK), platforma e-learningowa wyposażona w narzędzia niezbędne do zarządzania procesem e-nauczania, kursy e-learningowe przygotowujące do uczestnictwa w Projekcie, 168 jednostek e-lerningowych wraz z instrukcjami metodycznymi, poradnik metodyczny dotyczący kształtowania kompetencji kluczowych, poradnik metodyczny dotyczący pracy metodą projektów w gimnazjum, program pracy Szkolnych Grup Wyrównawczych, testy on-line badające postępy uczniów, laptopy dla wszystkich nauczycieli biorących udział w Projekcie, tablica interaktywna dla szkoły.

10 Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych określi: jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe, jak pracować z uczniami zdolnymi, jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli najniższe wyniki. Projekt będzie realizowany w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki i przedsiębiorczości (WOS). Wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli będą zgodne z obowiązującą podstawą programową. Zostaną one zamieszczone na platformie e-learningowej.

11 Wdrożenie GPKKK szkolenia nauczycieli biorących udział Projektu, wykorzystanie w procesie uczenia się e-learningu; wdrożenie 168 jednostek e-learningowych rozwijających kluczowe kompetencje wśród uczniów, w ramach 8 przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, j. angielskiego, przedsiębiorczości, testy on-line – diagnostyczny na progu gimnazjum oraz sumujące, po każdym roku nauki Wirtualne Koła Naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wykorzystanie w procesie uczenia się metody projektów - Lokalne Zespoły Projektowe, Szkolne Grupy Wyrównawcze dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową z niskim wynikiem ze sprawdzianu

12 Główne metody wykorzystywane podczas realizacji Projektu praca metodą projektów, praca z wykorzystaniem e-learningu, samokształcenie.

13 Korzyści z udziału w Projekcie dla szkoły zwiększenie szansy osiągnięcia przez uczniów lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym, poprawa jakości pracy szkoły przez upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania, poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych, zbudowanie systemu wspierającego uczniów osiągających słabsze wyniki, zbudowanie systemu wspierającego uczniów wybitnie uzdolnionych, integracja ze środowiskiem lokalnym, wzrost prestiżu szkoły dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli, możliwość wykorzystania w procesie dydaktycznym tablicy interaktywnej przekazanej szkole w ramach Projektu.

14 Korzyści z udziału w Projekcie dla nauczyciela nauczyciele ze szkół, które zdecydują się wziąć udział w Projekcie, zostaną w pierwszym roku przeszkoleni w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wykorzystywania w kształceniu metody projektów oraz e-learningu, trzydniowe szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu. Raz w roku, przez cały czas trwania Projektu, będą organizowane warsztaty, służące podsumowaniu pracy w minionym roku szkolnym i zapoznaniu z nowymi treściami i materiałami dydaktycznymi, wszyscy nauczyciele uczestniczący w Projekcie otrzymają materiały edukacyjne i laptopy.

15 Korzyści z udziału w Projekcie dla uczniów wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych, umiejętność pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu), szansa na równy start tych, którzy do tej pory mieli słabsze wyniki w nauce, szansa dla szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich zainteresowań dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, możliwość wykorzystania nabytych i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce i życiu codziennym.

16 Zapraszamy do udziału w Projekcie Zespół projektu e-Akademia Przyszłości


Pobierz ppt "Skuteczne kształtowanie kompetencji kluczowych. Opis Projektu e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google