Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

2 Monitorowanie wdrażania podstawy programowej Jak szkoły i placówki wdrażają podstawę programową ? Czy uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji? Czy realizacja podstawy daje zamierzone efekty?

3 Znajomość podstawy programowej jest niezbędna

4

5 Wnioski Zdiagnozowane oczekiwania uczniów powinny stanowić o organizowaniu zajęć artystyczno- technicznych Często stanowią o tym możliwości szkoły.

6 Wnioski: W gimnazjach nie dostosowuje się realizacji zajęć edukacyjnych do zaleceń wskazanych w podstawie programowej: w zbyt małym stopniu stosowane są metody poglądowe, praktyczne, doświadczenia, obserwacje, filmy.

7 Rodzice w niewielkim stopniu są inicjatorami zajęć otwartych, warsztatów, imprez, zebrań klasowych i ogólnoszkolnych.

8 Udział rodziców w życiu gimnazjum

9 Monitorowanie wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w szkołach województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011

10 Decyduje diagnoza, ale niektórzy nie prowadzą obowiązkowych zajęć a - rozmowy z uczniami, b - ankieta wśród uczniów, c - analiza opinii i orzeczeń PPP d - obserwacja e - rozmowy z rodzicami lub opiekunami, f - ankieta wśród rodziców lub opiekunów, g - ustalenia w ramach prac zespołu nauczycieli uczących

11 Nauczyciele prowadzą zajęcia jednoosobowo

12 Zajęcia są po lekcjach lub popołudniu a - w godzinach porannych, b - w godzinach popołudniowych, c - w różnych godzinach, w zależności od potrzeb uczniów, d - bezpośrednio po lekcjach, e - w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły.

13 Zmiany zajęć są sporadyczne

14 Mają trudności w organizowaniu zajęć

15 Uczniowie są nadmiernie obciążeni i mają długo lekcje

16 Wnioski: Szkoły organizują przede wszystkim zajęcia zwiększające szanse uczniów mających trudności w nauce. Oferta zajęć jest bardzo bogata. Szkoły podstawowe i gimnazja powinny wzbogacić ofertę świetlicy, zwiększyć ofertę zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz objąć nimi większą liczbę uczniów

17

18 Realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywanie przygotowanych przez nie ofert i materiałów

19 EKSPERTYZA PRZYGOTOWANA NA ZLECENIE MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2010 Wykształcenie, postawy i umiejętności jako istotne czynniki jakości kapitału ludzkiego

20 Znacznie ważniejsze są: 1. Potencjał domu rodzinnego. 2. Jakość nauczycieli. 3. Konkurencja między szkołami. 4. Rozwiązania sprzyjające przejrzystości i rozliczalności szkół z efektów kształcenia

21

22 Sukces będzie zależał od: 1. Skuteczności w budowania kluczowych umiejętności, 2. Wykształcenia na masową skalę nawyku uczenia się przez całe życie, 3. Podniesienia jakości systemu edukacji z dobrego do bardzo dobrego poziomu.

23 Wzrost jakości systemu: 1. Doprowadzenie do żywszej współpracy nauczycieli i promowania liderów rozwoju edukacji w różnych miejscach systemu. 2. Doprowadzenie do kooperacji szkół w doskonaleniu swojej oferty, wzajemnym inspirowaniu się w kreatywnych rozwiązaniach dydaktycznych.

24 Wzrost jakości systemu: 1. Jakość przywództwa oferowanego przez dyrektora 2. Umiejętności myślenia o własnej instytucji w kategoriach długofalowego rozwoju, 3. Potencjał mobilizacji, inspirowania, włączania w sprawy szkoły nauczycieli, rodziców, uczniów.

25

26 Organizacja jako taka nie reprezentuje żadnej postawy oprócz postawy ludzi, w niej zaangażowanych Gareth Morgan, Wyobraźnia organizacyjna

27 Marek Kondziołka mkondziolka@ko.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google