Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wsparcie innowacyjności w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013 Konferencja Innowacyjna gospodarka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wsparcie innowacyjności w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013 Konferencja Innowacyjna gospodarka."— Zapis prezentacji:

1 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wsparcie innowacyjności w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013 Konferencja Innowacyjna gospodarka Wrocław, 14 listopada 2007 r.

2 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Po raz pierwszy środki polityki spójności są przeznaczane na działania zaprogramowane na szczeblu regionalnym. Alokacja środków UE na regionalne programy operacyjne wynosi 16,6 mld, tj. około 25% całości środków polityki spójności przeznaczonych dla Polski w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-13. Z tej kwoty regiony przeznaczyły ¼ środków – czyli około 4 mld na działania bezpośrednio wspierające rozwój innowacyjności. Regionalne Programy Operacyjne

3 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. innowacyjne projekty przedsiębiorców proinnowacyjne otoczenie biznesu infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wspieranie innowacyjności w ramach RPO

4 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. w ramach RPO wspierane są innowacje na poziomie lokalnym i regionalnym beneficjenci wsparcia – mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa wartość projektu – do 2 mln zł Wspieranie przedsiębiorców w ramach RPO

5 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nie opatentowanej wiedzy technicznej, zakup / wdrożenie wyników prac B+R lub praw własności przemysłowej, wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach, wsparcie organizacyjne i finansowe dla patentowania własnych rozwiązań technologicznych, wsparcie inwestycji generujących innowacyjne produkty i usługi, procesy wytwarzania, systemów organizacyjnych i rozwiązania rynkowe, innowacyjne co najmniej w skali regionu, wsparcie specjalistycznego doradztwa dla MŚP przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Wspieranie przedsiębiorców w ramach RPO

6 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne inkubatory przedsiębiorczości akademickiej infrastruktura sfery B+R, w tym w szkołach wyższych oraz centrach zaawansowanych technologii i inna wsparcie powstawania i rozwoju lokalnych i regionalnych klastrów Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu

7 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. budowa szerokopasmowych sieci teleinformatycznych oraz centrów zarządzania takimi sieciami usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną – projekty z zakresu e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

8 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Samodzielnie czy z doradcą ? copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. 8

9 Dlaczego z doradcą? 9 Sposób pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych regulowany jest w dziesiątkach dokumentów: polskich i unijnych aktach prawnych, programach operacyjnych, wytycznych, instrukcjach, procedurach… W okresie 2004-2006 ze względu na błędy popełnione przez wnioskodawców odrzucono ponad 70% projektów zgłoszonych do dofinansowania W wielu przypadkach przedsiębiorcy otrzymali mniej środków, niż mogliby, ze względu na błędy popełnione w trakcie realizacji projektów Doradca zewnętrzny: Dostosuje projekt do wymagań unijnych Dobierze najlepsze źródło dofinansowania Sporządzi poprawną dokumentację Dopilnuje prawidłowej realizacji projektu Sporządzi wszelkie wymagane sprawozdania, informacje, rozliczenia NIE TRAĆ PIENIĘDZY – ZATRUDNIJ DORADCĘ !!!

10 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Dlaczego DGA? – 8 powodów 10 DGA: 1.jest największą polską firmą konsultingową 2.jest wiarygodnym partnerem, jako spółka notowana na GPW 3.jest liderem w niezależnych rankingach skuteczności w pozyskiwaniu środków 4.pozyskało z funduszy unijnych ponad 300 mln zł 5.współpracowało w tym zakresie z największymi firmami w Polsce 6.zatrudnia najwyższej klasy specjalistów od środków unijnych 7.uczestniczyło w tworzeniu obowiązujących zasad wykorzystywania środków unijnych, więc zna te zasady najlepiej 8.utrzymuje bieżące kontakty z instytucjami odpowiedzialnymi za rozdysponowanie środków unijnych; zasięga informacji u źródła

11 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Dlaczego DGA? 11 Pozyskiwanie środków unijnych – podejście DGA: DGA analizuje działalność przedsiębiorstwa i jego strategię rozwojową. DGA wspólnie z klientem określa jego potrzeby rozwojowe. DGA określa możliwe obszary wsparcia potrzeb rozwojowych klienta środkami unijnymi. DGA wspólnie z klientem definiuje projekty oraz harmonogram ich realizacji, uwzględniając uwarunkowania unijne oraz możliwość pozyskania środków przez podmioty współpracujące z klientem. DGA na bieżąco śledzi pojawianie się kolejnych transz środków unijnych. DGA przygotowuje wnioski o dofinansowanie konkretnych projektów w terminach adekwatnych do pojawiania się poszczególnych transz środków unijnych. DGA współpracuje z klientem przez cały okres realizacji projektu, aż do jego końcowego rozliczenia.

12 zapraszamy do naszych biur Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Biuro w Poznaniu ul. Towarowa 35 61-896 Poznań telefon.: +48.61. 859.59.00, faks: +48.61.859.59.01 e-mail: dgasa@dga.pl www.DGA.pl Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa telefon.: +48.22.630.35.30, faks: +48.22.630.35.31 e-mail: dgawawa@dga.pl www.DGA.pl Mirosław Marek e-mail: miroslaw.marek@dga.pl mobile: +48 696 476 800 Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wsparcie innowacyjności w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013 Konferencja Innowacyjna gospodarka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google