Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich na lata 2012 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich na lata 2012 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich na lata 2012 - 2013

2 PIFE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach należy do sieci punktów informacyjnych koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Punkt służy bezpłatną pomocą w informowaniu o możliwości otrzymania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich oraz kryteriach rozliczania dotacji.

3 Źródła finansowania inwestycji MSP z funduszy europejskich 2007 - 2013: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 1.2.3 Innowacje w mikro i MŚP 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6.1 Paszport do eksportu 1.4 Wsparcie projektów celowych 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Fundusze pożyczkowe

4 Warunki otrzymania wsparcia w ramach RPO WSL: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013) mające siedzibę na terenie RP i realizujące projekt na terenie województwa Śląskiego.

5 Definicja MSP

6 Kwalifikator MSP Pozwala w większości przypadków w sposób jednoznaczny określić status przedsiębiorstwa: http://kwalifikator.een.org.pl/

7 Typy projektów (poddziałanie 1.2.3) 1.Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych. 2.Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. 3.Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne. 4.Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

8 Poziom dofinansowania: mikro i małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji maksymalna kwota wsparcia: 750 tyś PLN (typ projektu 1) 240 tyś PLN (typ projektu 2) 30 tyś PLN (typ projektu 3-4)

9 Realizacja i trwałość projektu Wnioskodawcy aplikujący o wsparcie w ramach konkursu zobowiązani są, w ramach umów o dofinansowanie podpisanych od roku 2012, do stosowania zasady n+1. Stosując powyższą zasadę wnioskodawca zobowiązuje się do wydatkowania środków do roku (1) od ich zakontraktowania, jednak nie później niż do 31 grudnia 2013 r. Wszystkie wskaźniki zadeklarowane i określone we wniosku o dofinansowanie muszą być utrzymane w przedsiębiorstwie przez okres 3 lat!

10 Ważne dokumenty: Regulamin konkursu Instrukcja wypełniania wniosku Przewodnik po kryteriach wyboru projektów Kryteria wyboru projektów Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

11 Dziękuję za uwagę Michał Żabicki Specjalista ds. funduszy europejskich Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


Pobierz ppt "Dotacje dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich na lata 2012 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google