Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

3 Po ukończonych zajęciach uczestnik: - charakteryzuje zadania nauczyciela kształcenia zawodowego w zakresie planowania kariery i rozwoju zawodowego uczniów - zna placówki wspierające uczniów w budowaniu kariery zawodowej i szkolnej - - wykorzystuje możliwości Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w pracy z uczniami - opracowuje projekt wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i edukacyjnego

4 ZADANIA PORADNICTWA udzielenie uczniowi pomocy w osiągnięciu należytego poziomu dostosowania zawodowego z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i profesjonalnego Orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole zawodowej to przede wszystkim przygotowanie ucznia do podejmowania samodzielnych decyzji życiowych

5 ORIENTACJA ZAWODOWA Jest to celowa, systematyczna i długotrwała działalność prowadząca do trafnego wyboru zawodu, której głównym celem jest pomoc uczniowi w poznaniu siebie, tak aby dokonywał on kolejnych wyborów.

6 NOWE ZADANIA PORADNICTWA KARIERY W SZKOLE ZAWODOWEJ PORADNICTWO KARIERY polega na niesieniu pomocy uczniowi w zakresie jego kariery zawodowej (a nie tylko uzyskaniu zawodu) Nauczyciel stymuluje ucznia do ustawicznego kształcenia, do podejmowania decyzji, do poszukiwania i odnoszenia sukcesu w pracy, uczy planowania i pomaga podjąć decyzje w taki sposób, aby wykształcił on umiejętność własnego wyboru ścieżki kariery.

7 OBSZARY DZIAŁAŃ ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE ZAWODOWEJ 1. Rozwój samopoznania 2. Poznanie świata edukacji i pracy 3. Planowanie kariery

8 SAMOPOZNANIE Ocena własnych możliwości i predyspozycji System wartości funkcjonujący w poszczególnych sferach życia Zainteresowania i kierunki aktywności Stopień rozumienia ról społecznych i zaangażowania w te role

9 POZNANIE ŚWIATA EDUKACJI I PRACY Informacje o możliwościach edukacyjnych Informacje o preferowanej grupie zawodów Informacje o świecie pracy

10 PLANOWANIE KARIERY Umiejętność wykorzystywania informacji, planowania i podejmowania decyzji Poznanie metod poszukiwania pracy Poznanie metod i standardów rekrutacji pracowników Umiejętność utrzymania pracy

11 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google