Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”"— Zapis prezentacji:

1 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum

2 Projektodawca Miasto Gorzów Wielkopolski Czas realizacji projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawca Miasto Gorzów Wielkopolski Czas realizacji projektu: październik 2012 – grudzień 2013 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

3 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel projektu: Przygotowanie uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gorzowa Wielkopolskiego do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i wyboru zawodu. „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

4 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

5 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podział godzin Blok II - „Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej przez ucznia szkoły gimnazjalnej” – 4 godz. na grupę. Tematy: Moja kariera – marzenia do spełnienia. Czynniki planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Jak planować – zbuduj swoją strategię sukcesu. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania jako jeden ze sposobów zarządzania karierą Efektywne gospodarowanie czasem. „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

6 Grupa docelowa projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa docelowa projektu: 400 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gorzowa Wielkopolskiego „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

7 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podział godzin Blok I - „Edukacja dla potrzeb rynku pracy” – 3 godz. na grupę. Tematy: Będę pracownikiem – praca jako wartość i źródło zaspakajania potrzeb człowieka. Szukam pracownika – kompetencje zawodowe i ponadzawodowe oczekiwane przez pracodawców Gotowość do zmian warunkiem mobilności zawodowej (przemiany rynku pracy, zawody przyszłości) Oferta instytucji rynku pracy – wsparcie dla absolwentów i osób poszukujących pracy (praca w Unii, przekwalifikowanie, kształcenie ustawiczne) „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

8 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podział godzin Blok III - „Samopoznanie drogą do trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych” – 4 godz. na grupę. Tematy: Jaki jestem – wartości i zainteresowania zawodowe. Typ osobowości zawodowej a preferowane środowiska pracy. Bogaty/trudny świat emocji – temperament a wybór zawodu. Bilans wiedzy o sobie – możliwości i ograniczenia. „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

9 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podział godzin Blok IV - „Sukces na rynku pracy” – 4 godz. na grupę. Tematy: Szukam pracy – metody poszukiwania pracy. Autoprezentacja w procesie rekrutacji. Wizytówka przyszłego pracownika – tworzenie dokumentów aplikacyjnych. Jak rozmawiać z pracodawcą – symulacje rozmów kwalifikacyjnych. „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

10 Beneficjenci z Gimnazjum nr 13:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci z Gimnazjum nr 13: 100 uczniów, w tym: rok szkolny 2012 – 50 uczniów klas 1,2,3 rok szkolny 2013 – 50 uczniów klas 1 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

11 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób realizacji: Zajęcia warsztatowe dla grup: • rok klasy I-3, 5 grup 10-cio osobowych : 15 h każda grupa • rok klasy I, 5 grup 10-cio osobowych : 15 h każda grupa Dwie wybrane osoby z każdej grupy przygotują Indywidualne Plany Działania, określające profil edukacyjny i zawodowy oraz preferencje zawodowe tych osób. „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”

12 mgr Aleksander Matrejek
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiał przygotował: mgr Aleksander Matrejek doradca zawodowy październik 2012 „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”


Pobierz ppt "„Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google