Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doradztwo edukacyjno-zawodowe."— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum 1

2 Miasto Gorzów Wielkopolski Czas realizacji projektu: październik 2012 – grudzień 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawca Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 2

3 Cel projektu : Przygotowanie uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gorzowa W ielkopolskiego do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i wyboru zawodu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 3

4 Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 4

5 Podział godzin Blok II - Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej przez ucznia szkoły gimnazjalnej – 4 godz. na grupę. Tematy: 1.Moja kariera – marzenia do spełnienia. Czynniki planowania kariery edukacyjno-zawodowej. 2.Jak planować – zbuduj swoją strategię sukcesu. 3.Tworzenie Indywidualnych Planów Działania jako jeden ze sposobów zarządzania karierą 4.Efektywne gospodarowanie czasem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 5

6 Grupa docelowa projektu: 400 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gorzowa Wielkopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 6

7 Podział godzin Blok I - Edukacja dla potrzeb rynku pracy – 3 godz. na grupę. Tematy: 1.Będę pracownikiem – praca jako wartość i źródło zaspakajania potrzeb człowieka. 2.Szukam pracownika – kompetencje zawodowe i ponadzawodowe oczekiwane przez pracodawców 3.Gotowość do zmian warunkiem mobilności zawodowej (przemiany rynku pracy, zawody przyszłości) 4.Oferta instytucji rynku pracy – wsparcie dla absolwentów i osób poszukujących pracy (praca w Unii, przekwalifikowanie, kształcenie ustawiczne) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 7

8 Podział godzin Blok III - Samopoznanie drogą do trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych – 4 godz. na grupę. Tematy: 1.Jaki jestem – wartości i zainteresowania zawodowe. 2.Typ osobowości zawodowej a preferowane środowiska pracy. 3.Bogaty/trudny świat emocji – temperament a wybór zawodu. 4.Bilans wiedzy o sobie – możliwości i ograniczenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 8

9 Podział godzin Blok IV - Sukces na rynku pracy – 4 godz. na grupę. Tematy: 1.Szukam pracy – metody poszukiwania pracy. 2.Autoprezentacja w procesie rekrutacji. 3.Wizytówka przyszłego pracownika – tworzenie dokumentów aplikacyjnych. 4.Jak rozmawiać z pracodawcą – symulacje rozmów kwalifikacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 9

10 Beneficjenci z Gimnazjum nr 13: 100 uczniów, w tym: rok szkolny 2012 – 50 uczniów klas 1,2,3 rok szkolny 2013 – 50 uczniów klas 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 10

11 Sposób realizacji: Zajęcia warsztatowe dla grup: rok klasy I -3, 5 grup 10-cio osobowych : 15 h każda grupa rok klasy I, 5 grup 10-cio osobowych : 15 h każda grupa Dwie wybrane osoby z każdej grupy przygotują Indywidualne Plany Działania, określające profil edukacyjny i zawodowy oraz preferencje zawodowe tych osób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 11

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości 12 Materiał przygotował: mgr Aleksander Matrej ek doradca zawodowy październik 2012


Pobierz ppt "Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doradztwo edukacyjno-zawodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google