Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i."— Zapis prezentacji:

1 to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej. ( por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Tom V, Zeszyt 2, Cz. II. Warszawa: Wyd. MPiPS, 1995, s. 497)

2 to świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, Problemy Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego, 1999, nr 2/11, s. 29 )

3 jest udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, poprzez: 1. podnoszenie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, 2. modyfikowanie samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości ucznia (jest zawyżona lub zaniżona), 3. pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach, 4. kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu, 5. kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, 6. uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy, 7. wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy, 8. zapoznanie z system edukacji i możliwościami kształcenia, 9. udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szkół), 10. zapoznanie z systemem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, 11. zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych.


Pobierz ppt "To osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google