Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 6 w ŁODZI,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 6 w ŁODZI,"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 6 w ŁODZI,
ul. FRANCISZKAŃSKA 137 Dyrektor: JOANNA KOŚKA Opiekun: IWONA KAPELA

2 SPIS TREŚCI: 1. ETAPY TWORZENIA SzOK W ZSP Nr 6 w ŁODZI
2. DZIAŁANIE SzOK SKIEROWANE NA UCZNIA 3. DZIAŁANIE SzOK SKIEROWANE NA RODZICÓW 4. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SzOK 5. EFEKTY DZIAŁANIA SzOK

3 ETAPY TWORZENIA SzOK W ZSP Nr 6 w ŁODZI
1) Przystąpienie do konkursu o grant Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca 2003/2004 2) Przygotowanie dokumentacji: I etap – opracowanie projektu działalności SzOK cele SzOK charakterystyka nauczycieli prowadzących SzOK  strategia SzOK (misja, cele na najbliższe lata) plan marketingowy SzOK (oferta, klienci) plan działania SzOK – program, szczegółowe cele edukacyjne, ramowy harmonogram działań SzOK na lata wyposażenie pracowni SzOK regulamin SzOK II etap – wypełnienie wniosku o przyznanie grantu III etap – wygranie grantu i realizacja zadań

4 DZIAŁANIE SzOK SKIEROWANE NA UCZNIA
1) Korzystanie z porad indywidualnych i grupowych szkolnego doradcy zawodowego 2) Organizacja warsztatów dotyczących: - „Menadżer swojej przyszłości” – Wyższa Szkoła Administracji Państwowej w Łodzi - „Mowa ciała” – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi - „Odkrywca Odyseja w głąb siebie” – Biuro Karier „Profit” Instytut Psychologii UŁ - „Asertywnie i z klasą – trening autoprezentacji” – Biuro Karier „Profit” Instytut Psychologii UŁ - „Aktywny na rynku pracy” – Ochotniczy Hufiec Pracy w Łodzi - „Aktywność - kapitał na przyszłość” – Pozarządowy Inkubator Przedsiębiorczości w Łodzi - „Uprawnienia pracownika tymczasowego” – Biuro Karier Wydz. Prawa i Administracji U Ł - „Szansa kształcenia i zatrudnienia polskiej młodzieży w UE” – Ł C D N i K P - „Czy naprawdę jesteśmy inni? Razem w naszej szkole” – Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych - Spotkania z pracodawcą – Hipermarket „Geant”

5 - Targi Edukacyjne i Targi Pracy – O H P
- Zagraniczne wyjazdy edukacyjne – Staż we Francji Eurotour – Unia Europ. Federalistów

6 - Spotkanie ze szkołami policealnymi i wyższymi:
Studium kosmetyczne Studium Służb Ochrony i Biznesu Studium Profesja Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Administracji Państwowej Politechnika Łódzka Uniwersytet Łódzki 3) Korzystanie z zasobów informacji edukacyjno – zawodowej: - specjalistycznych multimedialnych programów komputerowych - ulotek i broszur - czasopism, książek i informatorów - kaset video itp. 4) Korzystanie z informacji w Internecie, min.: - z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji - edukacyjnej – szkoły, kursy, edukacja przez Internet - dotyczących trendów na rynku pracy

7 DZIAŁANIE SzOK SKIEROWANE NA RODZICÓW
1) Udzielanie porad rodzicom 2) prowadzenie grupowych zajęć informacyjno – edukacyjnych 3) Wskazywanie dodatkowych źródeł informacji na poziomie – regionalnym, ogólnopolskim, europejskim; dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudniania oraz możliwościach udziału w programach edukacyjnych UE

8 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SzOK
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Ochotniczy Hufiec Pracy Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Studenckie Biuro Karier Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Studenckie Biuro Karier „Profil” Instytut Psychologii U Ł Studenckie Biuro Karier Wydz. Prawa i Administracji U Ł Pozarządowy Inkubator Karier Inkubator Przedsiębiorczości w Łodzi Instytut Europejski w Łodzi Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Rynku Pracy Unia Europejskich Federalistów Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

9 EFEKTY DZIAŁANIA SzOK DLA UCZNIÓW - Rozwijanie umiejętności:
planowania własnej ścieżki edukacyjnej planowania własnego rozwoju zawodowego funkcjonowania na rynku pracy - Przygotowanie do roli pracownika - Uświadamianie sobie konieczności mobilności zawodowej i w związku z tym wyrównanie szans na rynku pracy - Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych: bezrobocie adaptacja do nowych warunków pracy uświadomienie możliwości samo zatrudnienia i poznanie drogi do osiągnięcia tego celu - Stworzenie możliwości nauki i pracy w ramach stażu we Francji - Korzystanie z indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych

10 DLA RODZICÓW - Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych - Korzystanie z indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych DLA RADY PEDAGOGICZNEJ - Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez: pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych tworzenie i zapewnienie ciągłości działań wewnętrznego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrz szkolny system doradztwa


Pobierz ppt "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 6 w ŁODZI,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google