Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zuzanna Szereniuk Michał Iwan. Cele, założenia i harmonogram realizacji projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zuzanna Szereniuk Michał Iwan. Cele, założenia i harmonogram realizacji projektu."— Zapis prezentacji:

1 Zuzanna Szereniuk Michał Iwan

2 Cele, założenia i harmonogram realizacji projektu

3 Stworzenie wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, wspomagających proces rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego, wzbogacenie warsztatu pracy doradców zawodowych i pedagogów szkolnych w materiały metodyczne i kompetencje wspomagające proces diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

4 umożliwienie uczniom i rodzicom uczniów szkół wszystkich etapów kształcenia rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, ułatwienie młodzieży podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku kształcenia, planowania własnej ścieżki kariery zawodowej w zgodzie z zainteresowaniami, opierając się o informacje zwrotne uzyskane w wyniku badania,

5 podniesienie umiejętności zawodowych doradców zawodowych, pedagogów szkolnych w zakresie wspomagania diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, podniesienie jakości i zakresu poradnictwa realizowanego w szkołach i placówkach powiatu lubańskiego,

6 nawiązanie współpracy pomiędzy rodzicami, szkołami wszystkich etapów kształcenia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lubaniu, poszczególnymi gminami w powiecie.

7 5 tys. uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 50 nauczycieli-pedagogów szkolnych i doradców zawodowych 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, szkół, rodziców, Kuratorium Oświaty, MEN.

8 Opracowane i udostępnienie wszystkim zainteresowanym narzędzia do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

9 Uczniowie i rodzice uzyskają informacje dotyczące predyspozycji zawodowych, co ułatwi wybór szkoły i przyszłego zawodu. W wyniku realizacji projektu uczniowie szkół podstawowych poznają własne zainteresowania, poznają świat zawodów. Uczniowie szkół gimnazjalnych poznają swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nabędą umiejętności określania własnych predyspozycji zawodowych i świadomego wyboru własnej kariery zawodowej.

10 Standaryzacja narzędzi pozwoli na przeprowadzenie badań na wszystkich etapach kształcenia w powiecie i pozytywnie wpłynie na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej, rozwijania umiejętności kluczowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

11 Realizacja projektu ułatwi lokalnym samorządom planowanie sieci szkół dostosowanych do potrzeb rynku pracy i indywidualnych wyborów poszczególnych uczniów.

12 Opracowane materiały metodyczne oraz realizowane w ramach projektu szkolenia nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, wzbogacą ich warsztat pracy i wpłyną na jakość wspomagania uczniów w dokonywaniu życiowych decyzji. Nauczyciele podniosą własne umiejętności zawodowe w zakresie rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

13 standaryzowane narzędzia diagnostyczne

14 raporty ze standaryzacji narzędzi

15 poradnik metodyczny dla nauczycieli zawierający scenariusze zajęć z uczniami prowadzone metodami aktywizującymi

16 poradnik metodyczno-informacyjny dla uczniów i rodziców Moja ścieżka kariery, do samodzielnego wykorzystania przez uczniów i rodziców w przyszłości

17 2009- Konferencja otwarcia

18 2009/2010- opracowanie narzędzi diagnostycznych

19 2009- 2011- szkolenia: - nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych

20 2010 (II/III) – badania pilotażowe (450 uczniów kl. VI i III), raport o jakości narzędzi

21 2010 (IX- XI)- badania właściwe (5 tys. uczniów), informacja zwrotna

22 2010/ 2011- opracowanie raportów, publikacji.

23 2011 (III i IV) informacja zwrotna dla uczniów.

24 - omówienie Zuzanna Szereniuk


Pobierz ppt "Zuzanna Szereniuk Michał Iwan. Cele, założenia i harmonogram realizacji projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google