Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIMONbank – Walne zgromadzenie akcjonariuszy 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIMONbank – Walne zgromadzenie akcjonariuszy 2012"— Zapis prezentacji:

1 SIMONbank – Walne zgromadzenie akcjonariuszy 2012
Adrian Burda, Adrian Marciniak, Mateusz Gontarz, Natalia Maćkowiak

2 Agenda 1. Prezentacja obecnej strategii - założenia
2. Efekty strategii – wyniki finansowe 3. Sukcesy i porażki – ich źródła 4. Strategia na następne 2 lata -rekomendacje -cele -ryzyka

3 Obecna strategia - założenia
Ogólny model banku Banku uniwersalny, Działalność kredytowa Atrakcyjność dla „bezpiecznych” klientów (kat.1, kredyty hipoteczne), wysokie marże dla ryzykownych klientów Portfel obligacji Tradeoff między potencjalną zyskownością, a ryzykiem (wrażliwość na zmiany stóp procentowych) Źródła finansowania Preferencja „darmowego” finansowania, dywersyfikacja źródeł z rynku międzybankowego Podwyższanie kapitału Wypracowany zysk

4 Strategia rozwoju usług bankowych
1. Kluczowe usługi Depozyty firm – początkowo przyciągniecie depozytów (darmowe źródło kapitału), stopniowo zwiększanie zysku Depozyty ludności – od razu maksymalizacja zysku Karty kredytowe – metoda prób i błędów Akredytywy, usługi finansowe i powiernicze: Status quo

5 Wyniki Finansowe + Wzrost przychodów ogółem o 27% (1-2 rok) – w tym przychód odsetkowy o 25% +Wzrost aktywów ( ) o 21% - Wzrost kosztów o 26% (1-2) rok - Straty na papierach wartościowych w 2 roku Spadek ROE z 13% do 10% (1-2 rok)

6 Źródła niepowodzeń Spadek współczynnika wypłacalności
Straty na papierach wartościowych Błędne prognozy stóp procentowych = nieoptymalna spekulacja (futers), zakup papierów w nieodpowiednich momentach Spadek współczynnika wypłacalności Brak emisji akcji lub obligacji Polityka kredytowa Za duże spready (kat 1.) – niskie zyski

7 REKOMENDACJE Lepsze zarządzanie portfelem papierów wartościowych
Prognoza zmian stóp procentowych Ujednolicenie spreadów za kredyty Kontrola kosztów

8 Cele na 2 następne lata Wzrost ROE do 15% (średnioroczny)
Wzrost aktywów o 20% Trwała średnioroczna zyskowność portfela papierów wartościowych Wzrost współczynnika wypłacalności do 1,1

9 Ryzyka Ryzyko operacyjne Ryzyko rynkowe
Zmienność i nieprzewidywalność stóp procentowych Zmienność koniunktury gospodarczej Ryzyko operacyjne Koszty zmian organizacyjnych (pracownicy sezonowi) Presja na płace (w przypadku wzrostu zysku)


Pobierz ppt "SIMONbank – Walne zgromadzenie akcjonariuszy 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google