Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkty inwestycyjne oparte o rynek nieruchomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkty inwestycyjne oparte o rynek nieruchomości"— Zapis prezentacji:

1 Produkty inwestycyjne oparte o rynek nieruchomości
Michał Szponarski

2 Przyczyny rozwoju Boom na rynku nieruchomości
Chęć dywersyfikacji portfela Mniejszy kapitał Chęć zarabiania na spadkach i na wzrostach Problemy z pozyskaniem kapitału przez banki na potrzeby akcji kredytowej

3 Systematyka Instrumenty udziałowe (akcje, udziały w funduszach)
Instrumenty dłużne (MBS, udziały w funduszach instrumentów dłużnych, listy zastawne) Instrumenty pochodne (CDS, CLN, produkty strukturyzowane)

4 Fundusze nieruchomości
Zarówno otwarte jak i zamknięte Należy patrzeć na profil inwestycyjny funduszu Mogą ograniczyć ryzyko inwestycyjne Dają dostęp do rynku pozagiełdowego (zwłaszcza fundusze zamknięte) W ofercie wielu TFI

5 Wyniki inwestycyjne

6 Akcje przedsiębiorstw sektora budowlanego
Znacznie wyższa średnia stopa zwrotu w porównaniu do WIG 20 (15,63%; 7,53%) Wyższy poziom ryzyka (41,29%; 25,77%) Niższy współczynnik zmienności (282%; 342%) Większe wahania rynku Beta = 1,47

7 Produkty strukturyzowane
Np. Expander Top Nieruchomości Produkty jednorazowe 90% gwarancja kapitału w okresie 5 lat Preferencje podatkowe Oparcie o indeksy giełdowe Minimalny wkład to 5000 PLN Terminy subskrypcji Ograniczone punkty sprzedaży

8 Instrumenty pochodne W Polsce trudno dostępne
Pozwalają zarabiać zarówno na spadkach jak i na wzrostach Znaczny poziom ryzyka Nadają się bardziej do spekulacji i zabezpieczenia niż do inwestowania

9 Przykład zabezpieczenia kredytu CDS - rynek OTC
Z jednej strony podnosi nam to oprocentowanie kredytu, z drugiej zaś zabezpiecza przed niewypłacalnoscią.

10 Mortgage Backed Securities
Niezwykle popularne w USA, w Polsce praktycznie niedostępne Opierają się na stałej lub zmiennej stopie procentowej i zabezpieczeniu hipotecznym Uważane do niedawna były za wolne od ryzyka Dostępne dla inwestorów instytucjonalnych Instrumenty emitowane z gwarancjami i ratingami

11 Listy zastawne Emitowane przez banki hipoteczne i zabezpieczone hipotekami (Ustawa o BHiLZ) Dla indywidualnego inwestora najłatwiej dostępne są publiczne listy zastawne notowane na MTS-Ceto - nominał 1000 PLN Papiery stosunkowo bezpieczne i długoterminowe Ich średnia rentowność to 5,67% (oprocentowanie zmienne)

12 Podsumowanie Rynek instrumentów finansowych opartych na kredytach hipotecznych może służyć do: zabezpieczenia inwestowania bądź spekulacji Ryzyko jest bardzo zróżnicowane Instrumenty te są z reguły znacznie bardziej płynne niż nieruchomości

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Produkty inwestycyjne oparte o rynek nieruchomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google