Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna."— Zapis prezentacji:

1 Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna

2 2 Agenda: Kryzys na rynkach finansowych, a kondycja Banków Spółdzielczych Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. Wyniki Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

3 3 Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A. Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A. Wyszczególnienie Udział w kapitale zakładowym Banki Spółdzielcze 86,70%86,28%86,33% Inne Banki Polskie 2,22%2,64% Banki Zagraniczne 3,40% Skarb Państwa 1,58% akcjonariusze Pozostali akcjonariusze 6,11% 6,06% Razem, z tego:100,0% Kapitał polski 96,60%96,60%96,60%96,60% Kapitał zagraniczny 3,40%3,40%3,40%3,40%

4 4 w mln zł Pasywa Banku BPS S.A

5 5 w mln zł Aktywa netto Banku BPS S.A

6 Depozyty i kredyty Banku BPS S.A. Depozyty i kredyty Banku BPS S.A. Razem depozyty Razem kredyty w mln zł

7 7 Jakość kredytów Banku BPS S.A. Jakość kredytów Banku BPS S.A. w mln zł

8 8 Zysk brutto Banku BPS S.A. w mln zł 238,8% Dynamika /

9 9 Zysk netto Banku BPS S.A. w mln zł 152,8% Dynamika /

10 10 Fundusze własne Banku BPS S.A. Współczynnik wypłacalności 10,41%9,59% 9,39% 10,54% w mln zł

11 11 Podstawowe wskaźniki sprawności działania Banku BPS S.A brutto netto ROA (zysk/średnie aktywa) ROA (zysk/średnie aktywa) ROE (zysk/średnie kapitały) ROE (zysk/średnie kapitały) brutto netto 0,62 pp. 0,15 pp. 18,43 pp. 4,81 pp.

12 12 Suma bilansowa zrzeszonych Banków Spółdzielczych Przyrost w kwartale w mln zł

13 13 Depozyty i kredyty zrzeszonych Banków Spółdzielczych Przyrost depozytów w kwartale Przyrost kredytów w kwartale w mln zł

14 14 Jakość kredytów zrzeszonych Banków Spółdzielczych w mln zł

15 15 Zysk brutto zrzeszonych Banków Spółdzielczych Zysk brutto zrzeszonych Banków Spółdzielczych w mln zł 141,1 % Dynamika /

16 16 Zysk netto zrzeszonych Banków Spółdzielczych Zysk netto zrzeszonych Banków Spółdzielczych w mln zł 143,0 % Dynamika /

17 17 Fundusze własne zrzeszonych Banków Spółdzielczych 15,03% Współczynnik wypłacalności 14,49% 14,66% 14,34% w mln zł

18 18 Podstawowe wskaźniki sprawności działania zrzeszonych BS-ów ROA netto (zysk netto/średnie aktywa) ROA netto (zysk netto/średnie aktywa) ROE netto (zysk netto/średnie kapitały) ROE netto (zysk netto/średnie kapitały) 0,36 pp. 4,77 pp.

19 19 Dynamika depozytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego = 100%

20 20 Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego Dynamika kredytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych = 100%

21 21 Współczynnik wypłacalności Banki Spółdzielcze na tle sektora bankowego Banki Spółdzielcze na tle sektora bankowego Udział funduszy własnych w sumie bilansowej BankiSpółdzielczeogółemBankiSpółdzielczeogółemBankikomercyjneBankikomercyjne 13,8 % 13,8 % , 6% 10, 6% 9,58 % 9,58 % 7,63 % 7,63 % Udział kredytów zagrożonych od sektora niefinansowego 2,78 % 2,78 % 5,19% 5,19% Relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego 81,90% 81,90% 110,39%110,39% BankiZrzeszone z BPS S.A. BankiZrzeszone 14,7 % 14,7 % 9,95 % 9,95 % 3,27 % 3,27 % 77,29% 77,29%

22 22 Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych Niekontrolowany rozwój akcji kredytowej – kredyty hipoteczne (subprime); Liberalna polityka w zakresie oceny zdolności kredytowej i monitoringu klientów; Liberalna polityka w zakresie oceny zdolności kredytowej i monitoringu klientów; Spadek popytu i cen nieruchomości oraz wartości zabezpieczeń; Problemy z odzyskiwaniem należności.

23 23 Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych cd. Rozszerzenie kryzysu na inne rynki finansowe; Bankructwa znaczących instytucji finansowych; Załamanie na rynkach kapitałowych; Utrata wzajemnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi.

24 24 Zrzeszenie BPS na tle kryzysu Bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności; Dobra jakość kredytów; Nadpłynność; Bezpieczne inwestowanie nadwyżek finansowych.

25 25 Działania operacyjne BPS S.A. na rzecz zrzeszonych BS-ów zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych, udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych, administrowanie funduszami pomocowymi.

26 26 Lokowanie nadwyżek finansowych Banku BPS S.A. w mln zł

27 27 Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością Wybrane produkty wspomagające proces zarządzania płynnością: kredyt techniczny, kredyt techniczny, bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym, bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym, lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł, lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania płynnością. Wybrane produkty wspomagające proces zarządzania płynnością: kredyt techniczny, kredyt techniczny, bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym, bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym, lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł, lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania płynnością.

28 28 Produkt dla BS-ów wspomagający proces zarządzania płynnością Liczba BS-ów BS-ów Wartość w mln zł Środki z funduszu pomocowego na zachowanie bieżącej płynności płatniczej 1726 Bezwarunkowy limit operacyjny Kredyt techniczny Limit na lokaty dla BS-ów Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością cd.

29 29 Fundusze pomocowe i ich wykorzystanie Fundusze pomocowe i ich wykorzystanie w mln zł 130,0 167,5 183,8 188,5 152,1 174,2 201,1 200,7

30 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google