Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r.

2 1H07 1H06 Zmiana +20.6% +3.6 p.p. 865 20.5% 1 043 24.1% 2 WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. Zysk netto (PLN mln.) ROE (%)

3 AGENDA 3 r Skonsolidowane wyniki za 2 kwartał 2007 r.

4 4 ROE (%) +3.6 p.p. +14.4% +8.6% WYRAŹNY WZROST ZYSKU NETTO O 20,6% R/R, DZIĘKI WZROSTOWI ZYSKU OPERACYJNEGO (+14,1% R/R). POPRAWA ROE DO 24,1% +14.1% +20.9% +7.4% +20.6% ZYSK NETTO (mln PLN) ZYSK OPERACYJNY (mln PLN)

5 5 -1.7p.p. +12.6% +8.7% +10.8% +8.8% WZROST DOCHODÓW O 10,2% R/R I KOSZTÓW OPERACYJNYCH O 6,4%, POZWOLIŁ NA OBNIŻENIE WSKAŹNIKA KOSZTY/DOCHODY DO 48,7% +10.2% +6.4% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN) KOSZTY / DOCHODY (%)

6 6 % zm 2Q 07/1Q 07 % zm 2Q 07/2Q 06 -15.3% +26.1% +8.1% +0.7% +14.4% +5.3% 1 179 1 222 1 328 +12.6% +8.7% 2 313 2 549 +10.2% -4.0% +19.3% +5.8% 100% 10% 40% 50% 100% 9% 43% 48% DALSZA POPRAWA STRUKTURY DOCHODÓW, WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI STNOWI 43% DOCHODÓW OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN)

7 7 +8.1% +5.3% WYNIK ODSETKOWY WZRÓSŁ O 5,8 % R/R DZIĘKI WZROSTOWI WOLUMENÓW, MARŻA ODSETKOWA NA POZIOMIE 3,9% +5.8% * z wyłączeniem transakcji sell–buy- back i buy-sell-back MARŻA ODSETKOWA NETTO* WYNIK ODSETKOWY (mln PLN)

8 8 67 830 72 710 81 433 +22.3% -7.5% +52.9% +20.1% +12.0% +14.6% +32.9% -8.8% +19.0% +10.8% 54 92946 164 OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW WZROSŁY O 20,1% R/R DZIĘKI ZARÓWNO KLIENTOM DETALICZNYM JAK I KORPORACYJNYM % zm CZE07/CZE06 % zm CZE07/GRU06 49 578 OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN) - oszczędności klientów detalicznych (*) - ogółem PPIM

9 +18.2% +52.9% 9 15.8% 46.8% 37.4% SILNY WZROST FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH O 52,9% R/R. STABILIZACJA UDZIAŁU W RYNKU NA POZIOMIE 22% STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH w 2 KW. 2007* * - krajowe i zagraniczne łącznie STRUKTURA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ PEKAO ObligacjiAkcyjne Zrównoważone UDZIAŁ W RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN)

10 34 229 36 503 38 976 10 +13.9% +6.8% +29.4% +8.5% +4.9% +11.6% KREDYTY DLA KILENTÓW WZROSŁY O 13,9% R/R; ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE GŁÓWNYMI CZYNNIKAMI WZROSTU W KREDYTACH DETALICZNYCH (+29,4% R/R) % zm CZE07/CZE06 % zm CZE07/GRU06 KREDYTY DLA KLIENTÓW (*) (mln PLN) (*) - nominalnie

11 11 +4.2% +44.3% +10.5% SPRZEDAŻ (mln PLN)WARTOŚĆ PORTFELA (mln PLN) WARTOŚĆ PORTFELA POŻYCZKI EKSPRESOWEJ WZROSŁA O 44,3% R/R

12 12 +56.6% +23.4% -34.8% -17.2% INTENSYWNA SPRZEDAŻ (+70% 1H/1H) POZWOLIŁA NA ZWIĘKSZENIE O 56,6% WARTOŚCI PORTFELA ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH +66.4% +70.0% WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)

13 13 +30.8% +15.7% +5.1% +12.0% +17.2% +61.6% +0.2% +13.0% 469 517 591 +26.1% +14.4% SILNY WZROST WYNIKU Z PROWIZJI I OPŁAT (+19,3% R/R), DZIĘKI FUNDUSZOM INWESTYCYJNYM (+44,1%), KREDYTOM (+11,4%) ORAZ OPŁATOM ZA RACHUNKI (+9%) % zm 2Q 07/1Q 07 % zm 2Q 07/2Q 06 929 1 109 +11,4% +44.1% +2.2% +9.0% +19.3% WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN)

14 14 COSTS (PLN mil.) 2Q 06 1Q 07 Zatrudnienie 15 766 15 272 15 214 ( * ) 2Q 07 Polska Ukraina 125 523 655 WZROST KOSZTÓW O 6,4% R/R ZE WZGLĘDU NA WZROST ZMIENNEJ CZĘŚCI WYNAGRODZEŃ ORAZ EKSPANSJĘ NA UKRAINIE +0.6% +14.0% +4.3% 584 594 647 +2.9% +15.6% +6.8% +1.6% +8.9% +4.6% 1 166 1 241 +6.4% +10.8% +8.8% % ch 2Q 07/1Q 07 % ch 2Q 07/2Q 06 (*) – z uwzględnieniem wpływu procesu integracji

15 15 DALSZA POPRAWA KOSZTU RYZYKA, OBNIŻONEGO DO 0,54%, DZIĘKI LEPSZYM WARUNKOM MAKROEKONOMICZNYM ORAZ EFEKTYWNEMU ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 14.8% 11.8% 11.3% +2.1% +7.3% -13.6% +18.3% KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI KOSZT RYZYKA % zm CZE07/CZE06 % zm CZE07/GRU06

16 PODSUMOWANIE 20% wzrost zysku netto oraz 24% ROE Dwucyfrowa dynamika wzrostu dochodów z poprawiającą się strukturą Silny wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych (AuM +53%) oraz złotowych kredytów hipotecznych (+57%) Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 48,7% potwierdza wysoki poziom efektywności 16

17 17 r Załączniki

18 18 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (1) PKB (% R/R)INWESTYCJE (% R/R) EKSPORT (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) Źródło: GUS, NBP, Bank Pekao SA

19 19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (2) INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (TYS. OSÓB) Źródło; GUS, NBP

20 20 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R)DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) Źródło: NBP

21 21 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)

22 22 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

23 SKONSOLIDOWANY BILANS 23


Pobierz ppt "Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google