Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ kryzysu finansowego na polski sektor bankowy Jerzy Stopyra Członek Zarządu NBP Warszawa, październik 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ kryzysu finansowego na polski sektor bankowy Jerzy Stopyra Członek Zarządu NBP Warszawa, październik 2009."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ kryzysu finansowego na polski sektor bankowy Jerzy Stopyra Członek Zarządu NBP Warszawa, październik 2009

2 2 AGENDA 1.Wpływ kryzysu na sektor bankowy 2.Działania ograniczające ryzyka w systemie finansowym

3 3 Zaburzenia na światowych rynkach pieniężnych Premia za ryzyko na rynku depozytów międzybankowych

4 4 Zmiany na polskim rynku pieniężnym Obroty na rynku depozytów międzybankowych Zobowiązania polskich banków wobec finansowych rezydentów i nierezydentów

5 5 Pogorszenie warunków funkcjonowania banków Wzrost PKB Stopa bezrobocia

6 6 Aktualna sytuacja ROEROA

7 7 Współczynnik wypłacalności

8 8 Aktualna sytuacja Wskaźniki kredytów zagrożonych

9 9 Aktualna sytuacja Procent netto banków, które zaostrzyły kryteria udzielania kredytów Zmiana popytu na kredyty procent netto banków Polityka kredytowa banków

10 10 Aktualna sytuacja Kredyty dla instytucji samorządowych

11 11 Aktualna sytuacja Finansowanie samorządów Emisje papierów dłużnych Kredyty

12 12 Główne wyzwania dla polskiego sektora bankowego Spowolnienie gospodarczeSpowolnienie gospodarcze Cena i dostępność finansowaniaCena i dostępność finansowania Dostępność zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym oraz stopy procentowejDostępność zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym oraz stopy procentowej

13 13 Działania banków centralnych w odpowiedzi na kryzys FAZA IFAZA I – działania standardowe: –zapewnienie bankom dostępu do płynności krótkoterminowej FAZA IIFAZA II – ewolucja działań w czasie: –zapewnienie bankom dostępu do płynności na dłuższe okresy –rozszerzenie listy kwalifikowanych zabezpieczeń FAZA IIIFAZA III – działania niestandardowe: –poprawa dostępności kredytu dla gospodarki równoległe obniżenie ceny pieniądza

14 14 Działania NBP 15 wrzesień 2008 Upadek Lehman Brothers 13 października 2008 Pakiet Zaufania NBP wprowadza 3-miesięczne operacje repo oraz FX swap 22 stycznia 2009 NBP dokonuje wykupu wyemitowanych obligacji (8,2 mld zł) 27 maja 2009 RPP obniża stopę rezerwy obowiązkowej do 3,0% 31 marca 2009 NBP oferuje repo o terminie zapadalności 6 miesięcy

15 15 Pakiet Zaufania NBP Ogłoszony 13 października 2008 r. kompleksowy pakiet działań mający na celu przywrócenie zaufania na rynku międzybankowym: –umożliwił bankom pozyskiwanie środków w złotych w operacjach repo na okresy dłuższe niż jeden dzień –umożliwił bankom pozyskiwanie środków w walutach obcych w postaci swapów walutowych –rozszerzył listę zabezpieczeń operacji z NBP Rozszerzenie Pakietu Zaufania: –wcześniejszy wykup obligacji NBP w styczniu 2009 –nowe działania od maja 2009 r.: operacje zasilające sektor bankowy w płynność na dłuższe okresy (do 6 m-cy) możliwość rolowania operacji repo pod zastaw tego samego zabezpieczenia (netting) rozszerzenie listy akceptowalnych zabezpieczeń w operacjach repo

16 16 Działania NBP w obszarze polityki stopy procentowej WIBOR3M / Stopa referencyjna Stopa referencyjna została obniżona o 250 pb WIBOR 3M spadł o 232 pb Upadek Lehman Brothers

17 17 Pakt na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej w Polsce Pakt jako odpowiedź na malejącą w ostatnich miesiącach dynamikę podaży kredytów – inicjatywa NBP Cel: stworzenie wielostronnej płaszczyzny współpracy w zakresie działań mających ułatwić dostępność kredytów dla gospodarki Cykl spotkań z przedstawicielami sektora bankowego, UKNF i MF – postulaty działań

18 18 Dalszy rozwój sytuacji Strategia absorbowania nadpłynności exit strategy – dylematy: -Pojawienie się ryzyka inflacyjnego i jednoczesne utrzymywanie się problemów na rynku pieniężnym => bank centralny może być zmuszony do utrzymania przynajmniej części niestandardowych działań oraz podwyższenia stóp procentowych -Normalizacja sytuacji na rynku pieniężnym i brak ryzyka inflacyjnego => niestandardowe działania zostaną cofnięte przed podwyżkami stóp procentowych przez bank centralny

19 19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wpływ kryzysu finansowego na polski sektor bankowy Jerzy Stopyra Członek Zarządu NBP Warszawa, październik 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google