Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele strategii Zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele strategii Zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy"— Zapis prezentacji:

1 CASH FLOW S.A. Założenia strategii na lata 2009-2010 Przygotował: Grzegorz Gniady

2 Cele strategii Zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy
zwiększenie przejrzystości spółki ograniczenie ryzyk zwiększenie przychodów umocnienie pozycji użycie kapitałów obcych zwiększenie zysków

3 3 proste cele Cel nr 1: Wykorzystanie dobrej koniunktury
Cel nr 2: Struktura holdingowa Cel nr 3: Pozyskanie kapitałów

4 Cel nr 1: Wykorzystanie koniunktury
Od 2 połowy 2008 roku obserwuje się poprawę rynku w obszarze windykacji i obrotu wierzytelnościami gospodarczymi Spółka jest dobrze przygotowana od strony systemowej, kadry i know-how Skierowana kampania reklamowo-informacyjna pozwoliłaby zaistnieć we właściwym czasie w świadomości poszukujących usług windykacyjnych i zwielokrotnić przychody z tego segmentu bez dużych nakładów inwestycyjnych

5 Cel nr 2: Struktura holdingowa
Współpraca z podmiotami rynku kapitałowego jest utrudniona ze względu na nieczytelność działań spółki: kredytodawcy inwestorzy kapitałowi kontrahenci akcjonariusze nabywcy obligacji W jednym miejscu są usługi o różnym stopniu ryzyka prawnego, płynności, operacyjnego i kredytowego. Uniemożliwia to również zaciąganie zobowiązań dłużnych i użycie dźwigni finansowej

6 Cel nr 2: C.d. Struktura holdingowa
Akcje spółek holdingu mogą służyć jako zabezpieczenie kredytów Spółki holdingu mogą pozyskiwać branżowych lub finansowych inwestorów Wydzielenie spółek ogranicza ryzyko całego holdingu Struktura holdingu umożliwi przejrzystość dla inwestorów Spółki specjalistyczne mogą być formą sekuratyzacji wierzytelności a w szczególności spółka faktoringowa Systemowe spółki holdingu podnoszą jego wartość i płynność

7 Cel nr 3: Pozyskanie kapitałów
W szczególności pozytywny wpływ dźwigni finansowej mógłby być w faktoringu. Ta część działalności ujęta w ramy systemowe i po ograniczeniu innych ryzyk może być refinansowana i może być atrakcyjnym produktem dla kredytodawców lub obligatariuszy Refinansowanie kapitałów zamrożonych w faktoringu umożliwiłoby nawet 3 krotne zwiększenie obrotów w tym segmencie Finansowanie mieszane lub w formie kapitałów własnych pomogłoby zwiększyć obroty w segmencie wykupu wierzytelności po terminie płatności

8 Podsumowanie Dotychczasowe, po części chaotyczny rozwój zostanie zastąpiony uporządkowanym działaniem, nastawionym na rozwój i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy Opracował Grzegorz Gniady tel grzegorz (at) gniady.pl


Pobierz ppt "Cele strategii Zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google