Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pieniądz i polityka pieniężna. Pojęcie i funkcje pieniądza Agregaty pieniężne. Banki i kreacja pieniądza Mnożnik pieniężny. Popyt i podaż pieniądza. Polityka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pieniądz i polityka pieniężna. Pojęcie i funkcje pieniądza Agregaty pieniężne. Banki i kreacja pieniądza Mnożnik pieniężny. Popyt i podaż pieniądza. Polityka."— Zapis prezentacji:

1 Pieniądz i polityka pieniężna

2 Pojęcie i funkcje pieniądza Agregaty pieniężne. Banki i kreacja pieniądza Mnożnik pieniężny. Popyt i podaż pieniądza. Polityka pieniężna. Inflacja, stabilność cen i banki centralne.

3 Pojęcie i funkcje pieniądza Pieniądz to aktywa finansowe, które spełniają funkcje środka płatniczego i przechowywania wartości; to także abstrakcyjna jednostka pieniężna stosowana jako jednostka rozrachunkowa. funkcje: powszechny środek płatniczy; środek przechowywania wartości; jednostka obrachunkowa.

4 Agregaty pieniężne M1: gotówka + rachunki płatne natychmiast i bez ograniczeń. M2: M1 + rachunki terminowe, depozyty z określonym terminem wypowiedzenia; M3: M2 + operacje z przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe

5 Podaż pieniądza M1, M2, M3 w Polsce VIII/2009 Źródło: www. NBP. 2009

6 Kreacja pieniądza w systemie bankowym (stopa rezerw obowiązkowych 10%)

7 Zasób pieniądza i mnożnik: M = Got + De M b = Got + Re mnożnik: = M / M b

8 Mnożnik pieniężny cd. c p = Got / De c b = Re /De M = c p De + De M b = c p De + c b De = De (c p + c b ) im wyższe c p i c b tym niższa wartość mnożnika i odwrotnie.

9 Popyt na pieniądz Motywy utrzymywania pieniądza: transakcyjny, spekulacyjny, przezornościowy M T = M T (Y) M S = M S (r) Dlaczego podmioty utrzymują nieoprocentowany pieniądz zamiast oprocentowanych aktywów finansowych?

10 Wybór portfela lokat aktywów: Trzy kryteria wyboru: oczekiwany przychód, ryzyko, płynność.

11 Funkcja popytu na pieniądz: M D = P L(Y,i) i – nominalna stopa procentowa od aktywów niepieniężnych; i M – nominalna stopa procentowa od lokat bankowych pieniężnych (pomijamy); nominalna i realna stopa procentowa: i = r + 0 ; M = P L (Y,r+ 0 ) Równowaga na rynku pieniężnym: M D /P = L (Y, r+ 0 )

12 Cele polityki pieniężnej: stopa procentowa albo zasób pieniądza bezpośredni cel inflacyjny

13 Regulowanie bazy pieniężnej polityka otwartego rynku; zmiana stóp procentowych BC; zmiana rezerw obowiązkowych;

14 Bilans banku centralnego

15 Inflacja, stabilność cen i instytucja banków centralnych Inflacja i podaż pieniądza. Koszty inflacji podważa funkcjonowanie rynku finansowego; redystrybucja dochodów i zasobów; osłabienie wzrostu gospodarczego; koszty polityki anty-inflacyjnej. Rola banku centralnego (dlaczego BC powinien być niezależny)


Pobierz ppt "Pieniądz i polityka pieniężna. Pojęcie i funkcje pieniądza Agregaty pieniężne. Banki i kreacja pieniądza Mnożnik pieniężny. Popyt i podaż pieniądza. Polityka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google