Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

City of Warsaw Obligacje m. st. Warszawy czyli Jak sfinansować wzrastające potrzeby inwestycyjne miasta? Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "City of Warsaw Obligacje m. st. Warszawy czyli Jak sfinansować wzrastające potrzeby inwestycyjne miasta? Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością"— Zapis prezentacji:

1 City of Warsaw Obligacje m. st. Warszawy czyli Jak sfinansować wzrastające potrzeby inwestycyjne miasta? Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością dr Arkadiusz Kamiński Z-ca Dyrektora

2 City of Warsaw Pytanie 1: Po co, czy można inaczej, czy wiąże się z tym ryzyko? 1.Miasto staje przed historyczną decyzją wielkich inwestycji zmieniających oblicze miasta 2.Wejście na rynek finansowy i kapitałowy, które zapewni sfinansowanie tych inwestycji a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo finansowania bieżących potrzeb miasta program inwestycji wieloletnich można dodatkowo finansować poprzez zasilanie zewnętrzne Budżety proinwestycyjne 15,4 mld zł na inwestycje do 2012 r. (3,08 mld zł średniorocznie) 2,6 mld zł na inwestycje w 2008 r. Uzyskanie ratingu, zaufania i przekonanie o dobrej sytuacji finansowej w przyszłości Wykorzystanie sprawdzonych w Europie i na świecie sposobów finansowania rozwoju inwestycji infrastrukturalnych dużych miast

3 City of Warsaw polityka finansowa - polityka długu - pożyczka 1.wizja rozwoju miasta to również przekonywująca polityka finansowania i zarządzania długiem miasta w okresie zwrotu pożyczonych środków 2.audyt finansowy miasta (opinia bez zastrzeżeń) 3.dobrą ocenę agencji ratingowej to ocena wiarygodności dłużnika 4.budżet 2008-2012 + polityka długu 2008-2012 + prognozą do 2030 r. 5.kluczowa kwota; potrzeby pożyczkowe budżetu w 2008 (1,1 mld zł), a w latach następnych utrzymanie tego poziomu pożyczenie kwoty 1 110 000 zł jest możliwe, ale miasto dotychczas pożyczało w bankach krajowych jednorazowo najwięcej 200 mln zł a w instytucjach międzynarodowych 500 mln zł

4 City of Warsaw gdzie pożyczać najkorzystniej? Strategia sfinansowania potrzeb pożyczkowych zakłada różne źródła finansowania od kredytów w bankach krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych do emisji obligacji na rynku krajowym i międzynarodowym przy założeniu utrzymania dwóch celów bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta oraz minimalizacji kosztów obsługi długu przy założonych parametrów ryzyka, głównie stopy procentowej i ryzyka refinansowania długu decyzja o wyborze źródeł i sposobu finansowania będzie podyktowana najkorzystniejszymi warunkami i realizowaną polityką długu

5 City of Warsaw argumenty za emisją euroobligacji Co przemawia za emisja obligacji na rynku międzynarodowym EURO 1.niższe koszty obsługi długu 2.długi okres pożyczania 3.zmniejszone ryzyko stopy procentowej 4.mały potencjał krajowego rynku kapitałowego obligacja w Euro spełnia zakładane cele: gwarantuje tańsze środki, długi termin pożyczania, otwiera międzynarodowy rynek finansowy na polskie obligacje komunalne również dla innych miast polskich daje szanse kontynuacji procesu finansowania inwestycji stopy procentowe na rynku krajowym wyższe niż na rynku europejskim (stopy w kraju są o 1% wyższe od stóp na rynku europejskim) od 2 do 30 lat, z tego 30 % od 5-10 lat, w ten sposób emituje się większość obligacji komunalnych w Europie wybór formuły prawnej gwarantującej elastyczność warunków uzyskania pożyczki

6 City of Warsaw Warunki pożyczki (obligacji) - pytanie - jak i za ile? emisja 10-letnich obligacji to standard obligacje o stałej stopie (90% całego rynku), brak uzasadnienia za zmienną stopę procentową (banki pożyczając kredyty na stopę zmienną przerzucają ryzyko zmiany (wzrostu) stóp procentowych na miasto) pożyczając w formie emisji obligacji zachowujemy swobodę wykorzystania środków na inwestycje kredyt bankowy uzależnia transze kredytu od stopnia realizacji inwestycji i zabezpieczeń okres wykupu obligacji 2018 Stała stopa procentowa – bezpieczeństwo utrzymania kosztów obsługi długu obligacje 10 letnie w po stałej stopie niższej niż na rynku krajowym

7 City of Warsaw zabezpieczenie ryzyka pierwsza publiczna emisja polskiego miasta za granicą od przeszło 70 lat ryzyko stopy procentowej – obecnie tendencja do wzrostu stóp, w warunkach zmian rynkowych możliwość zabezpieczenia ryzyka ryzyko kursu walutowego; zmniejszone przy rocznych płatnościach odsetkowych, obecnie i w przyszłości tendencja do umacniania polskiej waluty - kurs korzystny dla miasta a zwrot następuje w 2018 roku (jesteśmy w unii walutowej i zwracamy w walucie krajowej) ryzyka organizacyjne, operacyjne i prawne istnieją zawsze i zawsze są sposoby rozwiązań taki sposób finansowania jest dominującym w większości dużych miast europejskich ( 2005- 2007 emisje obligacji w Euro Bukaresztu, Florencji, Mediolanu, Paryża, Rzymu, Berlina, Moskwy, Bremy, Hamburga, Wenecji, Madrytu) strategia zarządzania długiem Miasta skoordynowana ze strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych Ostrożna polityka, obserwacja rynku, przejrzystość finansów i współpraca z rynkiem finansowym gwarancją zmniejszenia zagrożeń

8 City of Warsaw Jak wyemitować obligacje? Realizacja emisji obligacji wymaga: sprawności organizacyjnej i harmonogramu działań podejmowania decyzji w chwili emisji (zdolności operacyjnej zarządu) przekonywującej koncepcji wykorzystania środków na inwestycje monitorowania długu miasta i transparentności stałej współpracy z instytucjami rynku finansowego


Pobierz ppt "City of Warsaw Obligacje m. st. Warszawy czyli Jak sfinansować wzrastające potrzeby inwestycyjne miasta? Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google