Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jan Szambelańczyk Problemy efektywności banków spółdzielczy ch w Polsce w procesach konsolidacji Warszawa, 15 listopada 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jan Szambelańczyk Problemy efektywności banków spółdzielczy ch w Polsce w procesach konsolidacji Warszawa, 15 listopada 2006."— Zapis prezentacji:

1 1 Jan Szambelańczyk Problemy efektywności banków spółdzielczy ch w Polsce w procesach konsolidacji Warszawa, 15 listopada 2006

2 2 Misja banku spółdzielczego Efektywne zaspokajanie potrzeb na usługi finansowe klientów indywidualnych i instytucjonalnych, będących współwłaścicielami (udziałowcami) banku, w środowisku lokalnym i ku jego pożytkom, wspierane kapitałowo i organizacyjnie przez bank wyższego szczebla.

3 3 ELEMENTY MODELU M o d e l PośrednikaMenedżeraInteresariuszaUdziałowca Nakłady - zatrudnienie - depozyty - koszty odsetkowe - koszty pozaodsetkowe - koszty operacyjne - zatrudnienie Efekty - kredyty + pożyczki - pozostałe aktywa dochodowe - przychody odsetkowe - przychody pozaodsetkowe - dywersyfikacja portfela depozytowego i kredytowego - indeks ceny depozytu - indeks ceny kredytu - wolumen należności - wolumen zobowiązań - indeks ceny kredytu - indeks ceny depozytu - wolumen należności - wolumen zobowiązań - dywidenda + darowizny Składowe modeli opisujących działalność banków spółdzielczych

4 4 Średnia efektywność bs-ów wg czterech modeli działalności w latach

5 5 Średnia efektywność bs-ów wg czterech modeli działalności oraz względne miary osiągnięć

6 6 Średnia efektywność samodzielnych i przejmujących bs-ów

7 7 Średnia efektywność bs-ów według grup rówieśniczych

8 8 Segmentacja banków spółdzielczych Mikroekonomiczna efektywność według modeli działalności Osiągnięcia banków spółdzielczych Pośrednik - komercyjny Zarządczy – menedżerski Spółdzielczy – udziałowiec/ interesariusz C/TAROA SamodzielneWyższa Niższe lub brak różnic Wyższe PrzejmująceNiższa Wyższe lub brak różnic Niższe Duże bankiWyższaBrak różnicWyższa Niższe lub brak różnic Niższe Średnie bankiNiższaBrak różnicNiższa Brak różnic Małe bankiNiższaBrak różnicWyższa Wyższe lub brak różnic Wyższe Syntetyczna charakterystyka efektywności i osiągnięć bs-ów w różnych ujęciach

9 9 Syntetyczne wnioski z badań 1)Wzrost efektywności ogólnej wskazuje na poprawę zarządzania bs-ami w reżimie minimalizacji kosztów. 2)W latach zwiększała się luka efektywności pomiędzy samodzielnymi i przejmującymi bs-ami na korzyść samodzielnych. 3)W najmniejszych bs-ach wystąpiły korzystniejsze zmiany w zakresie ROA. 4) Różnice efektywności w poszczególnych aspektach działalności bs-ów są wynikiem braku lub niskiej jakości strategii działania.

10 10 5) Działalność bs-ów w modelu pośrednika finansowego jest najsłabszym komponentem analizowanego spektrum działalności a najmocniejszym aspekt menedżerski mierzony zarządzaniem marżą. 6) Badane bs-y w zasadzie nie różnicują korzyści dla interesariuszy i udziałowców. 7) Analiza wskaźnika C/TA wskazuje na potencjalne nikłe oszczędności kosztów wynikające z korzyści skali. Syntetyczne wnioski z badań

11 11 8) Wymuszona regulacyjnie konsolidacja nie przyniosła oczekiwanych korzyści w poprawie efektywności bs-ów, głównie ze względu na proste sumowanie organizacji, konieczność restrukturyzacji sanacyjnych lub brak procedur sieciowych w hierarchicznie zorganizowanych grupach. 9) Posiadanie coraz to wyższych funduszy własnych wg tzw. progów kapitałowych pogarsza warunki realizacji celów interesariuszy bs-ów i ogranicza wypełnianie misji spółdzielczej 10) Wyższy stopień realizacji celów komercyjnych, a zwłaszcza menedżerskich, potwierdza stosunków agencji w zarządzaniu bs-ami Syntetyczne wnioski z badań

12 12 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "1 Jan Szambelańczyk Problemy efektywności banków spółdzielczy ch w Polsce w procesach konsolidacji Warszawa, 15 listopada 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google