Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA CZOCHRALSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA CZOCHRALSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 METODA CZOCHRALSKIEGO
Autor: Natalia Szeremeta klasa IG, 2013 r.

2 Kim był Czochralski? W DOMU RODZINNYM
Jan Czochralski urodził się 23 X 1885 r. w Kcyni na Pałukach, będących wówczas pod zaborem pruskim. Był ósmym z dziesięciorga dzieci wielkopolskich rzemieślników Franciszka Czochralskiego i Marty z Suchomskich. Zgodnie z wolą ojca ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kcyni, ale nie mogąc pogodzić się z ocenami, nie odebrał świadectwa maturalnego. Brak tego dokumentu zamknął mu drogę do dalszej kariery nauczycielskiej i naukowej. Wyjechał więc, by dalej samemu uczyć się ulubionej chemii. W DOMU RODZINNYM DOM RODZINNY W KCYNI

3 W BERLINIE W tamtych czasach najbliższym miastem akademickim był Berlin. Jan Czochralski znalazł się tam pod koniec 1904 roku i rozpoczął pracę w aptece . Tu zdobywał doświadczenie chemika, aptekarza, materiałoznawcy i uczonego. Dwa lata spędzone w laboratoriach badawczych koncernu AEG przygotowały go do objęcia funkcji kierownika laboratorium badania stali i żelaza.

4 Uczęszczał wówczas na zajęcia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Berlińskiego; tam zresztą poznał swoją przyszłą żonę, Margueritę Haase, pianistkę pochodzącą z holenderskiej rodziny osiadłej w Berlinie. Około 1910 r. otrzymał tytuł zawodowy inżyniera chemika.  CZOCHRALSKI WRAZ Z ŻONĄ W latach 1911 – 1914 był asystentem W. von Moellendorffa, z którym opublikował swoją pierwszą pracę poświęconą krystalografii metali. Metale i metalografia stały się odtąd pasją Czochralskiego. Publikował kolejne prace nie stroniąc od tematów trudnych i nowych. Sława Czochralskiego powoli rosła. W. VON MOLLENDORF

5 WE FRANKFURCIE NAD MENEM
Największy rozgłos przyniosła Janowi Czochralskiemu metoda nazwana później jego imieniem, a opracowana w 1916 r. jako metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali. ULICA FRANKFURTU W LATACH 30. W 1917 roku udało się wreszcie Czochralskiemu przekonać władze koncernu Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.G. do propozycji utworzenia wielkiego, jak na owe czasy, laboratorium metaloznawczego, łączącego badania naukowe z próbami warsztatowymi. Przeniósł się, więc do Frankfurtu nad Menem i w wieku 32 lat został twórcą i kierownikiem jednego z najlepiej wyposażonych laboratoriów przemysłowych w Niemczech.

6 Jan Czochralski wraz z paroma kolegami założył w 1919 r
Jan Czochralski wraz z paroma kolegami założył w 1919 r. Niemieckie Towarzystwo Metaloznawcze i został jego przewodniczącym na zjeździe we Wrocławiu w 1925 r. Czochralski był też członkiem honorowym Międzynarodowego Związku Badań Materiałoznawczych w Londynie. CZOCHRALSKI W LABORATORIUM BADAWCZYM

7 PONOWNIE W POLSCE Powrócił do Polski na zaproszenie Prezydenta, wybitnego chemika prof. Ignacego Mościckiego i w 1929 r. objął posadę profesora na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Po raz kolejny budował swój warsztat pracy – Zakład Metalurgii i Metaloznawstwa na Politechnice i Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa, pracujący głównie dla Ministerstwa Spraw Wojskowych. Obie placówki naukowe wyposażono w najnowocześniejszą aparaturę. Przywieziony majątek zainwestował w polskim przemyśle i przeznaczał na cele społeczne. M.in. pomagał studentom, artystom i literatom, wspomagał muzea. Salony jego domu znane były jako miejsce spotkań świata artystycznego Warszawy. Jan Czochralski powrócił też do rodzinnej Kcyni, gdzie żyła jeszcze jego matka. W Kcyni miał swój drugi dom. DOM CZOCHRALSKIEGO W KCYNI

8 DRAMAT WOJENNY Druga wojna światowa przerwała działalność naukową Profesora i stała się dla niego szczególnym doświadczeniem. On, Polak i niegdysiejszy znany obywatel pruski, żonaty z Niemką, podlegał szczególnym naciskom ze strony Niemców, którzy chcieli w nim widzieć pośrednika między władzami okupacyjnymi a Polakami. Postawa Czochralskiego była jednoznaczna – współpracy nie podjął. Natomiast swoją znajomość Niemców wykorzystał inaczej. Już zimą 1939 roku zorganizował, na prośbę pracowników swojego Instytutu, placówkę o charakterze usługowym – Zakład Badań Materiałów. Próba udała się i nieco później utworzono kilkanaście dalszych zakładów na Uniwersytecie i Politechnice. CZOCHRALSKI W LABORATORIUM Z IGNACYM MOŚCICKIM

9 Oprócz normalnych zleceń wykonywano elementy uzbrojenia zamówione przez AK .Nie przyłączenie Zakładu do utworzonej przez Niemców w 1942 r. niemieckiej szkoły technicznej można uważać za próbę zaakcentowania polskości. Współpraca z AK, wydobywanie osób uwięzionych przez Niemców, pomoc dla getta żydowskiego w Warszawie, ratowanie zbiorów niszczonych muzeów, pomoc literatom i artystom polskim, ratowanie majątku Politechniki po Powstaniu Warszawskim – wszystko to stanowiło naturalny rys działalności okupacyjnej Czochralskiego. Swą wyjątkową znajomość psychiki i języka Niemców uważał za obowiązek Polaka zużytkować dla sprawy polskiej, mimo niebezpieczeństwa pozorów współpracy z okupantem, na jakie się narażał. WSPÓŁPRACA CZOCHRALSKIEGO Z AK

10 Już w czasie wojny kontrwywiad AK sprawdzał donosy na Czochralskiego, ale nie podjęto żadnych istotnych represji wobec Profesora. W kwietniu 1945 r. aresztowano Profesora pod po ważnym zarzutem „współpracy z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę osób spośród ludności cywilnej, względnie Państwa Polskiego”. W przeprowadzonym przez Specjalny Sąd Kamy w Łodzi dochodzeniu ustalono, że brak jest podstaw do ścigania Czochralskiego i członków jego rodziny. W sierpniu śledztwo zostało umorzone z braku dowodów winy. SĄD KARNY W ŁODZI

11 EPILOG Rozgoryczony profesor Czochralski wrócił do rodzinnej Kcyni. Tam wraz z rodziną założył Zakłady Chemiczne BION, produkujące różnego rodzaju wyroby kosmetyczne i drogeryjne. Profesor zmarł w Poznaniu 22 kwietnia 1953 r. i został pochowany na cmentarzu w rodzinnej Kcyni. CZOCHRALSKI ZE SWOJĄ RODZINĄ

12 ODKRYCIE METODY CZOCHRALSKIEGO
Młody Jan Czochralski był wówczas szefem laboratorium metalurgicznego koncernu AEG w Berlinie i zajmował się badaniem krystalizacji metali. Któregoś dnia, jak zwykle, przygotowywał notatki z przeprowadzonych eksperymentów. W pewnej chwili zanurzył pióro w tyglu z chłodzącą się stopioną cyną, a nie w stojącym obok kałamarzu. Gwałtownie wyciągnął pióro i ze zdziwieniem zauważył, że ze stalówki zwisa cienka nić zestalonego metalu. Czochralski wygenerował zjawisko niewystępujące w przyrodzie – krystalizację metalu wyciąganego ponad powierzchnię stopu. Rozcięcie stalówki zastąpił wąską kapilarą (dlatego nazywał metodę „metodą kapilary”) a później zarodkiem kryształu. KSZTAŁT KAPILARY

13 Pierwszy opis metody, nazwanej później „metodą Czochralskiego”, znalazł się w pracy pt. „Nowa metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali”, którą opublikowano w czasopiśmie „Zeitschrift fur physikalische Chemie” w 1916 r. Redakcja otrzymała tę pracę od Jana Czochralskiego w dniu 19 sierpnia 1916 r. i tę datę należy uważać za oficjalne narodziny metody. KOPIA CZASOPISMA „ZEITSCHRIFT …”

14 NA CZYM POLEGA? Metoda ta zwana także metodą wyciągania z roztworu, polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego metalu zarodka krystalicznego, w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację metalu na powierzchni zarodka. Jeśli wymagają tego warunki procesu krystalizacji zarodek oraz tygiel mogą zostać wprawione w ruch obrotowy celem polepszenia warunków transportu masy i ciepła. W rezultacie otrzymuje się cylindryczny monokryształ o orientacji krystalograficznej zarodka. SCHEMAT METODY CZOCHRALSKIEGO

15 INNE SCHEMATY TEJ METODY

16 PIERWSZE ZASTOSOWANIA
Naturalną konsekwencją dokonanego odkrycia było zastosowanie „metody pomiaru szybkości krystalizacji” do otrzymywania monokryształów. Niemal natychmiast – już w 1918 r. – taką możliwość dostrzegł Wartenberg. On też jako pierwszy zastąpił kapilarę zarodkiem hodowanego kryształu. HANS VON WARTENBERG

17 OBECNE ZASTOSOWANIE Dzisiaj metodą Czochralskiego otrzymuje się duże monokryształy różnorodnych materiałów: półprzewodników, tlenków, halogenków i metali. Jest to dominująca metoda przemysłowej produkcji wielu takich materiałów. Trudno się więc dziwić, że Czochralski nazywany jest „ojcem elektroniki”.

18 MONOKRYSZTAŁY OTRZYMANE METODĄ CZOCHRALSKIEGO

19 ADAPTACJA TEALA Pod koniec II wojny światowej Gordon K. Teal, poszukiwał efektywnej metody otrzymywania monokryształów germanu, niezbędnych wobec rosnącego zapotrzebowania na półprzewodnikowe materiały elektroniczne. Znalazł taką metodę w laboratorium metalurgicznym Bell Laboratories – była to dobrze znana metalurgom metoda Czochralskiego. Przystosował tę metodę do hodowania kryształów germanu. A więc jego główną zasługą było rozszerzenie zastosowania metody Czochralskiego na otrzymywanie innych materiałów – niemetalicznych, począwszy od germanu i krzemu. Monokryształ krzemu uzyskany metodą Czochralskiego i wafle krzemowe wycięte z kryształu

20 2013- ROK CZOCZRALSKIEGO

21 BIBLIOGRAFIA


Pobierz ppt "METODA CZOCHRALSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google