Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKSPERCI ZAANGAŻOWANI DO PRAC W RAMACH PANELU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKSPERCI ZAANGAŻOWANI DO PRAC W RAMACH PANELU"— Zapis prezentacji:

1 EKSPERCI ZAANGAŻOWANI DO PRAC W RAMACH PANELU
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” VI PANEL TRANSPORT I INFRASTRUKTURA TRANSPORTU EKSPERCI ZAANGAŻOWANI DO PRAC W RAMACH PANELU prof. dr hab. inż. Sylwester MARKUSIK dr Grzegorz DYDKOWSKI dr inż. Ryszard JANECKI prof. dr hab. inż. Aleksander SŁADKOWSKI prof. dr hab. inż. Wiesław STAROWICZ dr hab. Robert TOMANEK

2 WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU W REGIONIE Transport zintegrowany z otoczeniem społecznym i gospodarczym Transport wewnętrznie zintegrowany WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU

3 OCENA OBECNEGO STANU TRANSPORTU
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” OCENA OBECNEGO STANU TRANSPORTU SPOŁECZNY PUNKT WIDZENIA Transport niedostatecznie zaspokaja potrzeby Zagraża bezpieczeństwu ludzi Nie wszystkie oczekiwania społeczne są możliwe do zaspokojenia ze względu na zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze wewnątrzregionalnym i międzyregionalnym EKONOMICZNY PUNKT WIDZENIA Brak respektowania zasady, że „użytkownik transportu płaci” wywołujący: deficyt w bieżącej działalności transportowej degradację infrastruktury transportowej, spowodowaną niedostatecznym poziomem wydatków na jej utrzymanie i rozwój

4 OCENA OBECNEGO STANU TRANSPORTU
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” OCENA OBECNEGO STANU TRANSPORTU ŚRODOWISKOWY PUNKT WIDZENIA Wykorzystywanie przez transport głównie nieodnawialnych źródeł energii Negatywny wpływ na stan środowiska działalności transportowej PRZESTRZENNY PUNKT WIDZENIA Zatłoczenie wybranych elementów sieci transportu przy niewykorzystanej zdolności przepustowej innych składników FUNKCJONALNY PUNKT WIDZENIA Brak sprawnie funkcjonującego transportu ładunków „od drzwi do drzwi” Intermodalność dla ludzi na początku drogi rozwojowej BRAK ZRÓWNOWAŻENIA TRANSPORTU REGIONALNEGO

5 PRIORYTETY STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” PRIORYTETY STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Przekształcenie sieci transportowej regionu w sprawny i funkcjonalny element infrastruktury regionu i systemu transportowego kraju, zapewniający dogodne powiązania wewnątrzregionalne, z innymi regionami oraz krajowym i europejskim systemem transportowym Zorganizowanie sprawnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców przemieszczania osób wewnątrz regionu i ułatwienie podróży do regionów zewnętrznych (w kraju i w Europie) Nadanie priorytetu publicznemu transportowi pasażerskiemu uwzględniając przy tym przestrzenne i funkcjonalne aspekty konsumpcji zbiorowej w transporcie regionalnym Zorganizowanie sprawnego systemu przewozu ładunków, w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływującego na otoczenie transportowe i pozatransportowe Zapewnienie w funkcjonowaniu transportu równowagi pomiędzy zdolnością transportu do wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego a możliwością zachowania środowiska naturalnego i jakości życia w przyszłości

6 ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DO REALIZACJI W RAMACH PANELU
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DO REALIZACJI W RAMACH PANELU INTERMODALNE TECHNOLOGIE TRANSPORTU W PRZEWOZACH OSÓB Zintegrowany system połączeń miast konurbacji śląskiej z MPL Katowice przy wykorzystaniu technologii lekkich kolei miejskich

7 „PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
Plan zintegrowanego kolejowego połączenia Śląska z MPL Katowice Pyrzowice linią AirTrans Pyrzowice Piekary Śl. Bytom Gliwice Chorzów Zabrze Katowice Trasa II Tychy Trasa I

8 Schemat przebiegu trasy AirTrans na Śląsku
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” Schemat przebiegu trasy AirTrans na Śląsku

9 Funkcje transportu szynowego AirTrans
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” Funkcje transportu szynowego AirTrans bezpośredni i szybki przewóz pasażerów- linią I i II do MPL Pyrzowice: Gliwice Zabrze Bytom Piekary Śl. Pyrzowice Chorzów pośredni przewóz pasażerów z innych miast do MPL Pyrzowice Siemianowice Katowice Tychy

10 Systemy „Park and Ride” w miastach konurbacji śląskiej
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” System szybkich połączeń transportem szynowym potencjalnych obszarów metropolitalnych w regionie (Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik, Katowice) Systemy „Park and Ride” w miastach konurbacji śląskiej

11 2. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII LOGISTYCZNYCH SPRZYJAJĄCYCH WYKORZYSTANIU WALORÓW LOKALIZACYJNYCH ORAZ POTENCJAŁU TRANSPORTOWEGO REGIONU USPRAWNIAJĄCYCH PRZEPŁYWY ŁADUNKÓW WEWNĄTRZ KONURBACJI Centra logistyczne w tym dla obsługi obszaru centralnego konurbacji Transport ładunków masowych na bazie podsystemu kolejowego i żeglugi śródlądowej ROZWÓJ IST USPRAWNIAJĄCYCH LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE FUNKCJONOWANIEM SFERY TRANSPORTU W KONURBACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ 4. NOWE TECHNOLOGIE ZASILANIA POJAZDÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO (paliwa alternatywne, pojazdy wielosystemowe) 5. TECHNOLOGIE ZABEZPIECZAJĄCE INFRASTRUKTURĘ TRANSPORTOWĄ PRZED SKUTKAMI EKSPOLATACJI GÓRNICZEJ

12 SPECYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU PROPONOWANYCH TECHNOLOGII
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” SPECYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU PROPONOWANYCH TECHNOLOGII CZYNNIKI SPOŁECZNE Transportowe uwarunkowania wzrostu liczby miejsc pracy Znaczący wpływ transportu na jakość życia mieszkańców regionu CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE Wykorzystanie możliwości regionalnego potencjału produkcyjnego Rozwój współpracy nauka – otoczenie biznesowe Możliwość zakupu licencji oraz know - how Wykorzystanie możliwości generowanych przez procesy integracji transportu (również w sferze zarządzania)

13 Ochrona środowiska naturalnego
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” CZYNNIKI EKOLOGICZNE Ochrona środowiska naturalnego Wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania napędu Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu CZYNNIKI POLITYCZNE Uwzględnienie priorytetowego znaczenia transportu w polityce i strategii rozwoju regionu Rozwój form współpracy z kapitałem prywatnym i stymulowanie inicjatyw PPP Promocja transportowych funkcji regionu

14 Metropolizacja Śląska
„PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” CZYNNIKI EKONOMICZNE Poprawa dostępności przestrzennej regionu wpływająca na poziom dostępności podstawowych usług gospodarczych Metropolizacja Śląska Zmiany ilościowe i jakościowe na rynku transportowym regionu Możliwości pozyskiwania środków unijnych

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EKSPERCI ZAANGAŻOWANI DO PRAC W RAMACH PANELU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google