Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet 1.6.2 : Harmonijny transport powierzchniowy Badania, rozwój technologiczny i integracja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet 1.6.2 : Harmonijny transport powierzchniowy Badania, rozwój technologiczny i integracja."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet 1.6.2 : Harmonijny transport powierzchniowy Badania, rozwój technologiczny i integracja

2 Wspólna polityka transportowa Bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych Zintegrowana polityka dotycząca produktów Zagadnienia polityczne dla Zrównoważonego Transportu Powierzchniowego (2)

3 Zrównoważony system transportu obejmuje: 3. Rozwój gospodarczy i przemysłowy 1. Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna 2. Poprawa jakości życia 4. Bezpieczeństwo energetyczne

4 Zrównoważony system transportu obejmuje zagadnienia: 1.Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna Ochrona przed zmianami klimatu Eliminacja substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla środowiska Zagospodarowanie terenu i rozwój miast 2. Poprawa jakości życia Mobilność ludzi Bezpieczeństwo podróżnych Jakość powietrza i wody Zwalczanie hałasu

5 3. Rozwój gospodarczy i przemysłowy Ekonomiczny przewóz towarów Działalność przemysłowa zgodna z działalnością transportową 4. Bezpieczeństwo energetyczne Stosowanie paliw alternatywnych Dostosowanie infrastruktury stacji paliwowych Nowe silniki i technologie magazynowania Zrównoważony system transportu obejmuje zagadnienia :

6 I. Rozwój przyjaznego środowisku systemu transportu i środków transportu Zadanie 1. Nowe technologie i koncepcje dla wszystkich środków transportu powierzchniowego (t. drogowy, szynowy i wodny) Zadanie 2. Zaawansowane projektowanie i techniki produkcji II Bezpieczny, bardziej efektywny i konkurencyjny transport powierzchniowy Zadanie 3. Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu Zadanie 4. Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, szynowego i wodnego oraz unikanie zatłoczenia Priorytet 6.2

7 Program Pracy obejmuje zestaw zagadnień połączonych ze sobą poprzez 4 elementy: Zaawansowane koncepcje dotyczące pojazdów, statków i infrastruktury Standaryzacja systemów projektowania i wytwarzania Zintegrowany system transportu nakierowany na: przejście na czystsze i bezpieczniejsze środki transportu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności przewozowej infrastruktury System współpracy badawczej wspierany przez Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA)

8 Składniki zrównoważonego transportu powierzchniowego Dynamiczna nawigacja Infrastruktura Intermodalność Technologie pojazdów Usługi zwiekszające mobilność ludnosci Infrastruktura energetyczna Zrównoważona mobilność ludnosci Edukacja użytkowników dróg

9 Stopniowe zmniejszanie zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem transportu poprzez : Zbilansowanie środków transportu Eliminacje wąskich gardeł Podmiotowe traktowanie użytkowników środków transportu Cele zawarte w Białej Księdze

10 Zadanie I.1: Nowe technologie i koncepcje dla pojazdów/statków i infrastruktury Cele: ·Utrzymanie lub poprawa jakości i efektywności mobilności transportowej ·Przejście do przyjaznego środowisku systemu transportowego bazującego na paliwach odnawialnych (zastąpienie 20% paliw do roku 2020) Priorytety: ·Złagodzenie przejścia od stanu obecnego do przyjaznego środowisku systemu transportu (KYOTO, EURO V) ·Dostosowanie kierunków prac badawczych nad pojazdami do dostaw energii w perspektywie długoterminowej

11 Możliwe scenariusze zrównoważonego transportu 1.10 Rozwój mniej zanieczyszczajacych form transportu 1.9 Paliwa odnawialne Podstawowe wyniki technologiczne Infrastruktura dla nowych paliw1.8 Integracja technologii pociągowych: Paliwa alternatywne/odnawialne zero lub bliskie zeru 1.4/1.5 Całościowe podejście do zwalczania hałasu 1.6 Ocena dzialania środowiskowego Internalizacja opłat Długoterminowe perspektywy dostaw energii Zadanie I.1 Powiazania z 1.1.6.1

12 Zadanie I.1 Rezultaty Zrównoważony system transportowy poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych, hałasu i innych emisji czyste i ciche formy transportu dla zrównoważonego środowiska w miastach Bezpieczeństwo dostaw czystych paliw Monitorowanie systemu i infrastruktury Czyste i ciche systemy napędowe

13 Zadanie I.2 : Zaawansowane technologie projektowania i produkcji dla transportu powierzchniowego Cele: Racjonalizacja systemów produkcyjnych, które obejmują czyste wytwarzanie zielonych produktów/infrastruktury poprzez: ·Poprawę jakości ·Zwiększenie bezpieczeństwa ·Efektywny recycling ·Większy komfort ·Ekonomiczność działania ·Przyjazne środowisku pojazdy/statki i infrastruktura

14 Cele: Poprawa konkurencyjności poprzez obniżenie kosztów produkcji o 30-40% i czas eksploatacji o 25%, poprzez ·procesy specyficzne dla przemysłu transportu powierzchniowego: produkcji jednostkowej, mało seryjnej i masowej złożonych produktów ·Standaryzacja i integracja narzędzi i metodologii produkcji dla wysoko wydajnych i czystych procesów produkcyjnych Zadanie I.2

15 Lekkie konstrukcje i podzespoły 2.3 Oddziaływania pomiędzy pojazdami/statkami a infrastrukturą 2.7 Koncepcje dotyczące infrastruktury 2.6 Koncepcje dotyczące pojazdów/statków 2.2 Eksploatacja, demontaż i recycling 2.5 Produkcja: czystość jakość inteligentna ekonomiczna 2.4 projektowanie symulacje prototyp testowanie analiza ryzyka 2.1 Przepływy dostaw / Logistyka (Zadanie. II.3) IT i telekomunikacja powiązania z 1.1.2.2 Zagnieżdżone systemy Zadanie I.2 Połączenia z 1.3.1.I,ii,iii

16 Produkcja masowa Sieć przemysłowa Świadczenie usług i wykonanie produktów Innowacje pojazdów i infrastruktury Zadanie I.2 Rezultaty Promocja rozwoju zaawansowanych technologii transportowych jako strategia realizacji zapotrzebowania na usługi transportowe

17 Zadanie II.3 : Zbilansowanie i integracja różnych środków transportu Cele: ·Harmonijne przejście na transport szynowy (2X pasażerowie i 3X przewóz ładunków) i drogi wodne (krótkie przewozy morskie) ·Zlikwidowanie korków ulicznych ·Promocja czystych i bezpiecznych środków transportu

18 Priorytety: ·Efektywna integracja różnych środków transportu dla wielomodalnego serwisu transportowego typu od drzwi do drzwi ·Promocja transportu różnymi środkami komunikacji poprzez internalizację opłat Zadanie II.3

19 Interoperacyjność pojazdów/statków 3.14 Koncepcje pojazdów/statków dla zoptymalizowanego działania w intermodalnych łańcuchach 3.15 Działanie pojazdów/statków w terminalach 3.17 Logistyka w transporcie towarów 3.16 Zadanie II.3 Internalizacja opłat

20 Zwiększony dostęp do systemów transportowych dla ludzi i w przewozach towarów Zwiększenie fizycznej, informacyjnej i usługowej łączności pomiędzy środkami transportowymi Zadanie II.3 Rezultaty Zrównoważony i zintegrowany wielomodalny system transportowy

21 Zadanie II.4 : Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, kolejowego i wodnego, ograniczanie zatłoczenia Cele: ·Maksymalizacja bezpieczeństwa kierowców, pasażerów, załogi oraz towarów ·Zwiększenie zdolności przewozowej istniejącej i nowej infrastruktury przewozowej (o 15%)

22 Priorytety: ·Integracja usług informacyjnych dotyczących stanu szlaków komunikacyjnych ·Inteligentne oddziaływania pomiędzy pojazdami/statkami a infrastrukturą Zadanie II.4

23 Galileo Bezpieczeństwo 4.13 Koncepcje pojazdów/ statków 2.2 Systemy szkoleniowe bazujące na komputerach 4.15 Pomoc w pilotażu i nawigacji 4.11 Warunki infrastruktury 4.12 Infrastruktura 4.16 Integracja pojazdów/statków z infrastrukturą: integracja na dużą skalę Zadanie II.4 IT i systemy telekomunikacyjne i powiązania z 1.1.2.1 Mobilnościa Projekty przyjazne dla człowieka 4.14

24 Zintegrowany system transportowy łączący możliwości fizyczne z funkcjonalnymi poprzez zaawansowane zarządzanie ruchem i zwiększeniem usług informacyjnych Nowe generacje pojazdów i infrastruktury bazujące na wbudowanych zaawansowanych systemach bezpieczeństwa Zadanie II.4 Rezultaty Zintegrowany system transportowy ze zwiększoną zdolnością przewozową i łatwym dostępem dla ludności i w przewozach towarowych

25 Zrównoważony Transport Powierzchniowy dostarczy rezultatów dla następujących dziedzin: Gospodarka Środowisko Społeczeństwo Spełnienie oczekiwań społecznych Innowacje technologiczne Wdrożenie polityk: ERA, SD, CTP etc Maksymalizacja środków

26 Wdrożenie Programu Pracy Poprzez 3 zaproszenia do składania wniosków Jeden konkurs w każdym roku Termin składania 1kwiecień 2003 Termin składania 2grudzień 2004 Termin składania 3grudzień 2005


Pobierz ppt "Priorytet 1.6.2 : Harmonijny transport powierzchniowy Badania, rozwój technologiczny i integracja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google