Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2020

2 Zawartość prognozy 1.Wstęp 2.Analiza zawartości projektu Strategii 3.Analizy i oceny 4.Oceny rozwiązań 5.Informacje końcowe

3 Wnioski: każda Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, nawet w możliwie największym stopniu uwzględniająca wymogi ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju, spowoduje pewne niekorzystne, czasem nawet trwałe zmiany w środowisku; pomimo dużego stopnia ogólności działań kierunkowych zawartych w projekcie Strategii można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jej realizacja w szerokim zakresie przyniesie korzyści dla środowiska przyrodniczego;

4 Wnioski cd. można przyjąć, że cel nadrzędny projektu Strategii poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju jest w najwyższym stopniu zbieżny z celami i zasadami polityki ekologicznej ustanowionymi na poziomie międzynarodowym i krajowym oraz regionalnym;

5 Wnioski cd. projekt Strategii odnosi się do wszystkich celów ochrony środowiska zawartych w już obowiązujących na obszarze województwa dokumentach tj. Program ochrony środowiska województwa kujawsko- pomorskiego, Plan gospodarki odpadami oraz Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych; z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju najbardziej znaczącym jest projektowany obszar działań 2: Unowocześnienie struktury funkcjonalno- przestrzennej regionu, a następnie projektowany obszar działań 1: Rozwój nowoczesnej gospodarki; w obszarze 2 znajduje się najwięcej działań proekologicznych;

6 Wnioski cd. najbardziej znaczące zmiany w środowisku nastąpią w wyniku realizacji pierwszego obszaru działań strategicznych Rozwój nowoczesnej gospodarki, a także drugiego obszaru działań strategicznych Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu; ustalenia dla kierunków działań wzbogacić o zapisy związane w szczególności z ochroną wód, edukacją ekologiczną;

7 Wnioski cd. projekt Strategii w sposób znaczący ogranicza lub zapobiega negatywnym dla środowiska skutkom planowanego rozwoju gospodarczego regionu i postępu cywilizacyjnego, a także w części określa kierunki działań, których realizacja pozwoli na częściową kompensację negatywnego oddziaływania na środowisko realizacji projektu Strategii;

8 Wnioski cd. rozważyć uzupełnienie wskaźników monitorowania o dalsze wskaźniki oceny środowiska przyrodniczego i kulturowego, głównie dotyczące jakości wód powierzchniowych i podziemnych, emisji zanieczyszczeń powietrza, edukacji ekologicznej (nakłady) itp. – tabela 3.

9 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2020


Pobierz ppt "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google