Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ ADLOMERACJI (REGIONU) Wiesław Starowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ ADLOMERACJI (REGIONU) Wiesław Starowicz."— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ ADLOMERACJI (REGIONU) Wiesław Starowicz

2 Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Sformułowania wstępne n Tworzenie spójnego, zintegrowanego systemu przewozów pasażerskich jest zadaniem złożonym ( brak tradycji, wielość podsystemów, rynek ), n Kształtując system przewozów pasażerskich należy uwzględniać strategię zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, n Próba tworzenia spójnego systemu przewozów pasażerskich napotyka na brak wzorców wypracowanych teoretycznie oraz wzorców do przeniesienia z innych obszarów, n Zapisy ustawowe dotyczące odpowiedzialności za kształtowanie systemu transportowego dla różnych szczebli samorządu terytorialnego są niejednolite, potrzeba integracji nie jest artykułowana,

3 Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Odpowiedzialność za obsługę pasażerską n Zapisy ustawowe dotyczące odpowiedzialności za obsługę pasażerską dla trzech szczebli samorządu są niejednolite: n Dla gminy jest to zadanie własne jasno sprecyzowane, n Dla powiatu i województwa sformułowania ogólne rzadko są interpretowane jako obowiązek organizacji obsługi pasażerskiej n W efekcie pasażerską obsługę ponadgminną kształtuje przede wszystkim rynek – samorządom pozostaje jedynie wydawanie zezwoleń przewoźnikom oraz bierna postawa zaakceptowania ( lub nie ) rozkładu jazdy autobusów, czyli pozorna działalność w zakresie koordynatora rozkładów jazdy. n Praktycznie nie istnieje koordynacja pomiędzy podsystemami transportu ( kolej – transport drogowy ),

4 Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Potrzeba integracji transportu zbiorowego w regionie n przeciwdziałanie chaotycznemu rozwojowi rynku regionalnych przewozów pasażerskich, n uwzględnienie uwarunkowań zewnętrznych ( strategia zrównoważonego rozwoju transportu, procesy dostosowawcze do wymogów Unii Europejskiej ), n uwzględnienie uwarunkowań wewnętrznych ( współdziałanie transportu regionalnego z miejskim i aglomeracyjnym, wykorzystanie istniejącego potencjału transportu kolejowego ), n stworzenie struktur zapewniających obszarową i gałęziową integrację regionalnego transportu pasażerskiego,

5 Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Integracja transportu zbiorowego n Integracja usług transportu zbiorowego polega na łączeniu ofert poszczególnych przewoźników w jedną ofertę, tak że pasażer może swobodnie korzystać z różnych linii komunikacyjnych na objętym integracją obszarze, n Integracja transportu zbiorowego może mieć różną siłę: n w zakresie sposobu wnoszenia opłat : od honorowania różnych biletów na wybranych liniach, do jednego systemu biletowego, n w zakresie taryfy : od różnych cen uzgadnianych jedynie pomiędzy przewoźnikami, do jednej, wspólnej taryfy, n w zakresie układu komunikacyjnego : od niezwiązanego z sobą układu linii do w pełni uzgodnionego układu połączeń.

6 Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Kształtowanie systemu przewozów pasażerskich n Koncepcja obsługi pasażerskiej winna uwzględniać tradycyjnie funkcjonujących przewoźników oraz bogatą ofertę przewoźników prywatnych, n Tworząc koncepcję obsługi pasażerskiej regionu należy uwzględniać politykę miast i aglomeracji w zakresie dostępności ich centrów dla pojazdów transportu regionalnego ( przystanki, kongestia ), n Tworząc regionalny system transportu pasażerskiego należy dążyć do wykorzystania szansy przejęcia części infrastruktury kolejowej dla stworzenia koncepcji kolejowych przewozów regionalnych (Koncepcja SKM). n Zaniechanie ustawowe koordynacji rozkładów jazdy oraz brak wymogów stosowania koordynacji w układzie międzygałęziowym są przeszkodą w kształtowaniu spójnego systemu,

7 Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Prace nad integracją n Kraków + Gminy obsługiwane dotąd przez MPK, n Na początek bez integracji kolejowo-drogowej i prywatnych przewoźników, n Problem - niejednorodność zasad współpracy MPK – Gminy (indywidualizacja opłat za wozokilometr oraz stosowane ulgi), oczekiwania Gmin obsługi przez MPK (konkurencja przyjęta w Krakowie nie akceptowana), finanse (koszt zmienne MPK to też duża stawka), n Porozumienia międzygminne podstawą integracji.

8 Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r Konferencja Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków, 20 września 2007r n Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ ADLOMERACJI (REGIONU) Wiesław Starowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google