Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYZWANIA STRATEGICZNE REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Śląskie Forum Innowacji 2011 Innowacyjny Śląsk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYZWANIA STRATEGICZNE REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Śląskie Forum Innowacji 2011 Innowacyjny Śląsk."— Zapis prezentacji:

1 WYZWANIA STRATEGICZNE REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Śląskie Forum Innowacji 2011 Innowacyjny Śląsk

2 Geneza wyzwań strategicznych innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego Zmiany strukturalne zachodzące w regionach, szczególnie w regionach przemysłowych ukształtowanych na przełomie XIX i XX wieku, a szczególnie te z nich, które nazwać możemy zmianami społecznymi i ekonomicznymi, które manifestują się spadkiem konkurencyjności regionalnej i związanych z nimi skutkami demograficznymi, kulturowymi, edukacyjnymi, ekonomicznymi, środowiskowymi, przestrzennymi, itp. Zmiany cywilizacyjne oczekiwane czy też kreowane (tworzone) przez grupy podmiotów regionalnych, które chcą i biorą aktywny udział w dynamizowaniu sfery dobrobytu społeczności regionalnej i rozwijaniu demokracji oraz wynikającego z niej porządku społecznego, tak w sferze tworzenia jak i redystrybucji dochodów oraz wynikających z nich korzyści.

3 Podstawowe procesy wyjaśniające dynamikę zmian w regionach Globalizacja Digitalizacja Ekologizacja Adaptacyjność społeczna wynikająca z upowszechnienia uczestnictwa w procesach rynkowych Zmniejszanie zużycia zasobów materialnych w tym energetycznych Tworzenie wartości dodanej przez gospodarkę opartą na wiedzy Wzrost kompetencji i umiejętności

4 Wyzwania strategiczne innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego Diagnoza stanu rozwoju regionu –nierównowaga strukturalna konfrontowana ze zmianami zachodzącymi w jego otoczeniu krajowym i międzynarodowym Analiza strategicznych wyborów alokacji zasobów i kapitałów regionalnych podejmowanych przez podmioty polityki rozwoju regionalnego różnych poziomów organizacji władzy publicznej Zarządzanie ryzykiem w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Stymulowanie potencjału innowacyjnego grup kapitałowych i korporacji przemysłowych Znoszenie asymetrii informacji w RSI; zarządzanie wiedzą w systemie wsparcia publicznego innowacji Dyfuzja innowacji w sektorze usług publicznych Rozwój infrastruktury gospodarki wiedzy Kreowanie inteligentnych rynków dla technologii przyszłości Kształtowanie kultury innowacyjnej

5 Uwolnić innowacyjność – kierunki działań wyznaczone przez OECD (2010) Zwiększanie dynamiki przedsiębiorczości Poprawianie dostępu do kapitału Tworzenie podstaw i ramowych warunków do innowacji w biznesie Kreowanie rynków dla innowacyjnych dóbr, usług i procesów Wzmacnianie silnych i efektywnych publicznych badań naukowych Inwestowanie w infrastrukturę gospodarki wiedzy Dynamizowanie efektywnych: przepływów, sieci i rynków wiedzy Inspirowanie innowacyjności w sektorze publicznym Wspieranie współpracy międzynarodowej Innowacyjne podejście do wyzwań: klimatycznych, zdrowotnych i żywnościowych Zawężanie luki rozwoju gospodarczego dzięki innowacjom

6 Uczestnicy zmian innowacyjnych województwa śląskiego Struktura wizji strategicznej Dziedziny interwencji publicznej Priorytety Tendencje kształtujące rozwój Innowacyjny regionu Siły napędowe kształtujące mechanizm zmian innowacyjnych w regionie Rdzenne wartości Zasady strategiczne polityki innowacyjnej regionu Rdzenne wartości Zasady strategiczne polityki innowacyjnej regionu

7 MECHANIZM WYBORU PUBLICZNEGO Dywersyfikacja, transfer i ograniczenie ryzyka finansowania działalności innowacyjnej; Uczestnictwo w sieci jako źródło powiększania zdolności innowacyjnej MSP; Akceleracja zmiany technologicznej świadczenia usług publicznych; Akceptacja zaawansowanych technologicznie standardów usług publicznych; Kreacja efektów demonstracyjnych; Sieciowanie uczestników procesów innowacyjnego świadczenia usług publicznych. MECHANIZM WYBORU RYNKOWEGO Absorpcja instrumentów finansowych wzmacniania zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw; Zakres i skala kooperacji MSP w sieciach wokół dużych przedsiębiorstw i w grupach kapitałowych; Uczenie się i przepływy wiedzy aplikacyjnej w sieciach; Rozwój kompetencji kreowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach i instytucjach; Integracja wiedzy i informacji o rozwoju innowacji w regionie; Partnerstwa innowacyjne w środowiskach przedsiębiorczości; Innowacyjne strategie przedsiębiorstw; Nowe modele biznesowe i nowe modele zarządzania. Finansowanie działalności innowacyjnej; Potencjał innowacyjny oraz zakres i skala działalności innowacyjnej dużych przedsiębiorstw; Kreacja nowych inwestycji infrastruktury gospodarki wiedzy oraz restrukturyzacja wykorzystania istniejącej infrastruktury. OBRAZ PROCESOWY Kompetencje i współdziałanie grup badawczych; System edukacji proinnowacyjnej. OBRAZ DZIEDZINOWY Inteligentne sieci dystrybucyjne; Digitalizacja sieci innowacyjnych i jednolity rynek cyfrowy; Gospodarka niskoemisyjna. CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE OBRAZ PRZYSZŁOŚCI REGIONU SIŁY NAPĘDOWE KSZTAŁTUJĄCE MECHANIZMY ZMIAN INNOWACYJNYCH CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POTENCJAŁ INNOWACYJNY REGIONU Założenia do formułowania wizji RSI


Pobierz ppt "WYZWANIA STRATEGICZNE REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Śląskie Forum Innowacji 2011 Innowacyjny Śląsk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google