Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EU kontekst intermodalnych systemów transportowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EU kontekst intermodalnych systemów transportowych"— Zapis prezentacji:

1 EU kontekst intermodalnych systemów transportowych
Prof. Dr hab. K. Duczkowska-Małysz

2 Traktat Rzymski Stanowi podstawę prawną wprowadzenia tejj polityki (Art.. 3 i inne) Regulował jedynie działania w dziedzinie transportu lądowego – inne dziedziny pojawiły się później Dokonywała się integracja rynków transportowych a polityka prowadziła do zorganizowania różnych gałęzi transportu według reguł wspólnotowych (na i z terytorium państwa członkowskiego)

3 Funkcjonowanie Wspólnego Rynku – transport śródlądowy
Respektowanie zasad liberalizacji dostępu do rynku transportowego oraz wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji w zawodach związanych z tymi gałęziami transportu Harmonizacja norm technicznych i wymogów socjalnych z zamiarem wyeliminowania różnic zakłócających konkurencję miedzy przewoźnikami (zakaz konkurowania złymi warunkami socjalnymi) Ustalenie kryteriów udzielania pomocy publicznej przez państwo oraz zasad świadczenia usług publicznych Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

4 Substytucja między transportem drogowym a kolejowym
Przesądza o działaniach Wspólnoty na rzecz wyrównywania między nimi warunków konkurencji Prowadzi do wzmocnienia oddziaływania sił rynkowych w transporcie kolejowym Uzasadnia obciążenie przedsiębiorstw samochodowych pełnymi kosztami zewnętrznymi Skłania do obniżenia konkurencyjności transportu samochodowego względem kolei i żeglugi śródlądowej

5 Biała Księga „Europejska Polityka Transportowa 2010”
Poprawa bezpieczeństwa drogowego i nadanie mu znaczenia priorytetowego Zapobieganie zagęszczeniu dróg i przeniesienie obciążeń na kolejnictwo i śródlądowe drogi wodne Przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych – jedno europejskie niebo Wspieranie praw pasażerów Zapewnienie wysokiego poziomu usług transportowych Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych Radzenie sobie w warunkach globalizacji Otwarcie międzynarodowego rynku kolejowego transportu towarowego

6 Specjalne programy-przykłady
TENT – Transeuropejska Sieć Transportowa GALILEO –satelitarny system radionawigacji (z systemem automatycznego sterowania pojazdami, zapobiegającego zatorom ) Marco Polo – w celu rozwiązania problemu zagęszczenia dróg poprzez powiazanie towarowego transportu drogowego z krótkimi odcinkami dróg morskich, kolejowych i wodnych śródlądowych

7 Paneuropejska Sieć Transportowa 1997 Helsinki
Transeuropejska Sieć Transportowa na obszarze UE (TENT) 10 korytarzy i dodatkowych połączeń sieciowych na obszarach Nowych Krajów Członkowskich składających się na System Oceny Potrzeb Infrastruktury Transportowej (TINA) Cztery Obszary Transportu Paneuropejskiego obejmującego strefy morskie Połączenia euro-azjatyckie, a zwłaszcza TRACECA (Euro-kaukasko-azjatycki Korytarz Transportowy)

8 TINA – multimodalne korytarze transportowe przez Polskę - do 2015
Multimedialne korytarze zapewniają co najmniej dwie różne drogi transportowe o określonych parametrach technicznych, z odpowiednio rozmieszczonymi węzłami komunikacyjnymi *Talin-Ryga-Kowno-Warszawa (+odgałęzienie 1a: Ryga-Kaliningrad – Gdańsk) *Berlin – Warszawa-Mińsk-Moskwa *Berlin-Wrocław-Katowice-Lwów-Kijów(+odgałęzienie 3a: Drezno-Wrocław) *Gdańsk-Warszawa-Katowice-Żylina-Bratysława (+odgałęzienie 6a:Toruń – Poznań)


Pobierz ppt "EU kontekst intermodalnych systemów transportowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google