Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak

2 PN-EN ISO/IEC Jeżeli laboratorium badawcze spełnia wymagania normy PN-EN ISO to badania wykonuje w systemie jakości, który spełnia także wymagania ISO 9001 lub ISO 9002 (obecnie ISO )

3 SERIA NORM ISO 9000 ISO 9000:2000 – System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia ISO 9001:2000 – System zarządzania jakością – Wymagania ISO 9004:2000 – System zarządzania jakością – wytyczne dotyczące doskonalenia funkcjonowania ISO 10005:1995 – Zarządzanie jakością – wytyczne dotyczące planów jakości

4 SERIA NORM ISO 9000 ISO :1990 – wytyczne do auditowania systemów jakości - auditowanie ISO :1991 – wytyczne do auditowania systemów jakości – kryteria kwalifikowania auditorów systemu jaości ISO :1990 – wytyczne do auditowania systemów jakości – zarządzanie programami auditów

5 JAKOŚĆ Stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe

6 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
System zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości Zarządzanie – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania Zarządzanie jakością – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości

7 Przyjęcie systemu zarządzana jakością winno być strategiczną decyzją organizacji. Projekt i wdrożenie systemu zarządzania jakością zależne jest od zmieniających się potrzeb, stosowanych procesów i struktury organizacji System zarządzania jakością powinien pomagać organizacjom w zwiększaniu zadowolenia klienta

8 Podejście do systemu zarządzania jakością
Określenie potrzeb i oczekiwań klientów i innych stron zainteresowanych Ustanowienie polityki jakości i celów dotyczących jakości Określenie procesów i odpowiedzialności niezbędnych do osiągnięcia celów dotyczących jakości Określenie i zapewnienie zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów dotyczących jakości

9 Podejście do systemu zarządzania jakością
Ustanowienie metod pomiaru skuteczności i efektywności każdego procesu Zastosowanie tych metod do procesów Określenie środków zapobiegających niezgodnościom i eliminujących ich przyczyny Ustanowienie i zastosowanie procesu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością

10 PODEJŚCIE PROCESOWE W celu skutecznego działania organizacja powinna zidentyfikować liczne powiązane ze sobą działania i nimi zarządzać. Działania wykorzystujące zasoby i zarządzane w celu umożliwienia przekształcenia wejść w wyjścia, można rozpatrywać jako proces Zaletą podejścia procesowego jest zapewnienie bieżącego nadzoru nad powiązaniami między poszczególnymi procesami w systemie procesów.

11 P(lan) D(o) C(heck) A(ct)
Planuj – ustal cele i procesu niezbędne do dostarczenia wyników zgodnych z wymaganiami klienta i polityką organizacji Wykonaj – wdróż procesy Sprawdź – monitoruj i mierz procesy w odniesieniu do polityki i celów Działaj – podejmij działania dotyczące ciągłego doskonalenia funkcjonowania procesu

12 Odpowiedzialność Kierownictwa
Jasne określenie wizji rozwoju funkcjonowania firmy w bliższej i dalszej przyszłości Polityka jakości Określenie celów dotyczących jakości Stworzenie struktury organizacyjnej umożliwiającej realizację tych celów Przeprowadzanie przeglądów zarządzania Zapewnienie dostępności zasobów

13 Polityka jakości Celów strategicznych i wizji na przyszłość
powinna zawierać deklarację kierownictwa odnośnie: Celów strategicznych i wizji na przyszłość Zobowiązań i zasad postępowania oraz kultury przedsiębiorstwa (TQM) Oczekiwania w odniesieniu do Systemu Zarządzania Jakością Zapewnienia środki na funkcjonowanie systemu

14 Program jakości – cele dotyczące jakości
NK powinno zapewnić ustanowienie celów dotyczących jakości dla odpowiednich funkcji i szczebli organizacji łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu Długofalowy program jakości Bieżący program jakości Cele dotyczące jakości powinny być mierzalne i spójne z polityką jakości

15 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja
NK powinno zapewnić, że odpowiedzialność i uprawnienia są określone i zakomunikowane NK powinno wyznaczyć pełnomocnika ds. jakości Zapewnić że procesy potrzebne w systemie są ustanowione, wdrożone i utrzymywane

16 Pracownicy laboratorium mają prawo do pełnej informacji
Co trzeba zrobić? Dlaczego należy to zrobić? Jak powinno osiągnąć cel? Kto powinien to zrobić? Do kiedy określone zadania powinny być zakończone? Jakimi środkami pokryte będą wydatki

17 Przeglądy zarządzania
Kierownictwo laboratorium powinno okresowo (12 mc) i zgodnie z programem oraz procedurą przeprowadzać przegląd systemu jakości laboratorium, aby zapewnić ich stałą odpowiedniość i skuteczność oraz wprowadzić niezbędne zmiany i ulepszenia

18 W przeglądzie należy brać pod uwagę
Stosowność polityki o procedur Sprawozdania personelu Wynki auditów Działąnia korygujące i zapobiegawcze Oceny przez organizacje zewnętrzne Wyniki porównań międzylaboratorjnych Zmiany w zakresie i rodzaju prac Sygnały od klientów Skargi i inne istotne czynniki

19 Wymagania dotyczące zarządzania wg. PN-EN 17025 (Rozdział 4)
4.1 Organizacja 4.2 System jakości 4.3 Nadzór nad dokumentami 4.4 Przegląd zamówień, ofert i umów 4.5 Podwykonawstwo badań i wzorcowań 4.6 Zakupy usług i dostaw 4.7 Obsługa klienta

20 Wymagania dotyczące zarządzania (R.4)
4.8 Skargi 4.9 Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań (wzorcowań) 4.10 Działania korygujące 4.11 Działania zapobiegawcze 4.12 Nadzór nad zapisami 4.13 Audity wewnętrzne 4.14 Przeglądy zarządzania

21 SYSTEM JAKOŚCI Zarządzanie jakością Dokumentacja Audity wewnętrzne i przegląd systemu


Pobierz ppt "Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google