Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

2 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak2 PN-EN ISO/IEC 17025 1999 Jeżeli laboratorium badawcze spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17025 to badania wykonuje w systemie jakości, który spełnia także wymagania ISO 9001 lub ISO 9002 (obecnie ISO 9001 2000)

3 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak3 SERIA NORM ISO 9000 ISO 9000:2000 – System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia ISO 9001:2000 – System zarządzania jakością – Wymagania ISO 9004:2000 – System zarządzania jakością – wytyczne dotyczące doskonalenia funkcjonowania ISO 10005:1995 – Zarządzanie jakością – wytyczne dotyczące planów jakości

4 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak4 SERIA NORM ISO 9000 ISO 10011-1:1990 – wytyczne do auditowania systemów jakości - auditowanie ISO 10011-2:1991 – wytyczne do auditowania systemów jakości – kryteria kwalifikowania auditorów systemu jaości ISO 10011-3:1990 – wytyczne do auditowania systemów jakości – zarządzanie programami auditów

5 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak5 JAKOŚĆ Stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania –Wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe

6 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak6 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ System zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości –Zarządzanie – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania –Zarządzanie jakością – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości

7 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak7 Przyjęcie systemu zarządzana jakością winno być strategiczną decyzją organizacji. Projekt i wdrożenie systemu zarządzania jakością zależne jest od zmieniających się potrzeb, stosowanych procesów i struktury organizacji System zarządzania jakością powinien pomagać organizacjom w zwiększaniu zadowolenia klienta

8 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak8 Podejście do systemu zarządzania jakością Określenie potrzeb i oczekiwań klientów i innych stron zainteresowanych Ustanowienie polityki jakości i celów dotyczących jakości Określenie procesów i odpowiedzialności niezbędnych do osiągnięcia celów dotyczących jakości Określenie i zapewnienie zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów dotyczących jakości

9 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak9 Podejście do systemu zarządzania jakością Ustanowienie metod pomiaru skuteczności i efektywności każdego procesu Zastosowanie tych metod do procesów Określenie środków zapobiegających niezgodnościom i eliminujących ich przyczyny Ustanowienie i zastosowanie procesu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością

10 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak10 PODEJŚCIE PROCESOWE W celu skutecznego działania organizacja powinna zidentyfikować liczne powiązane ze sobą działania i nimi zarządzać. Działania wykorzystujące zasoby i zarządzane w celu umożliwienia przekształcenia wejść w wyjścia, można rozpatrywać jako proces Zaletą podejścia procesowego jest zapewnienie bieżącego nadzoru nad powiązaniami między poszczególnymi procesami w systemie procesów.

11 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak11 P(lan) D(o) C(heck) A(ct) Planuj – ustal cele i procesu niezbędne do dostarczenia wyników zgodnych z wymaganiami klienta i polityką organizacji Wykonaj – wdróż procesy Sprawdź – monitoruj i mierz procesy w odniesieniu do polityki i celów Działaj – podejmij działania dotyczące ciągłego doskonalenia funkcjonowania procesu

12 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak12 Odpowiedzialność Kierownictwa Jasne określenie wizji rozwoju funkcjonowania firmy w bliższej i dalszej przyszłości Polityka jakości Określenie celów dotyczących jakości Stworzenie struktury organizacyjnej umożliwiającej realizację tych celów Przeprowadzanie przeglądów zarządzania Zapewnienie dostępności zasobów

13 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak13 Polityka jakości powinna zawierać deklarację kierownictwa odnośnie: Celów strategicznych i wizji na przyszłość Zobowiązań i zasad postępowania oraz kultury przedsiębiorstwa (TQM) Oczekiwania w odniesieniu do Systemu Zarządzania Jakością Zapewnienia środki na funkcjonowanie systemu

14 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak14 Program jakości – cele dotyczące jakości NK powinno zapewnić ustanowienie celów dotyczących jakości dla odpowiednich funkcji i szczebli organizacji łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu Długofalowy program jakości Bieżący program jakości Cele dotyczące jakości powinny być mierzalne i spójne z polityką jakości

15 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak15 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja NK powinno zapewnić, że odpowiedzialność i uprawnienia są określone i zakomunikowane NK powinno wyznaczyć pełnomocnika ds. jakości Zapewnić że procesy potrzebne w systemie są ustanowione, wdrożone i utrzymywane

16 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak16 Pracownicy laboratorium mają prawo do pełnej informacji Co trzeba zrobić ? Dlaczego należy to zrobić? Jak powinno osiągnąć cel? Kto powinien to zrobić? Do kiedy określone zadania powinny być zakończone? Jakimi środkami pokryte będą wydatki

17 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak17 Przeglądy zarządzania K ierownictwo laboratorium powinno okresowo (12 mc) i zgodnie z programem oraz procedurą przeprowadzać przegląd systemu jakości laboratorium, aby zapewnić ich stałą odpowiedniość i skuteczność oraz wprowadzić niezbędne zmiany i ulepszenia

18 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak18 W przeglądzie należy brać pod uwagę Stosowność polityki o procedur Sprawozdania personelu Wynki auditów Działąnia korygujące i zapobiegawcze Oceny przez organizacje zewnętrzne Wyniki porównań międzylaboratorjnych Zmiany w zakresie i rodzaju prac Sygnały od klientów Skargi i inne istotne czynniki

19 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak19 Wymagania dotyczące zarządzania wg. PN-EN 17025 (Rozdział 4) 4.1 Organizacja 4.2 System jakości 4.3 Nadzór nad dokumentami 4.4 Przegląd zamówień, ofert i umów 4.5 Podwykonawstwo badań i wzorcowań 4.6 Zakupy usług i dostaw 4.7 Obsługa klienta

20 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak20 Wymagania dotyczące zarządzania (R.4) 4.8 Skargi 4.9 Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań (wzorcowań) 4.10 Działania korygujące 4.11 Działania zapobiegawcze 4.12 Nadzór nad zapisami 4.13 Audity wewnętrzne 4.14 Przeglądy zarządzania

21 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak21 SYSTEM JAKOŚCI Zarządzanie jakością Dokumentacja Audity wewnętrzne i przegląd systemu


Pobierz ppt "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google