Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY AUDITOWANIA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY AUDITOWANIA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW."— Zapis prezentacji:

1

2 ZASADY AUDITOWANIA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW

3 NORMA ISO Wytyczne do auditowania QMS i/lub EMS Wytyczne dotyczące prowadzenia zewnętrznych i wewnętrznych auditów zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego, jak również dotyczące zarządzania programami auditów. Rodzina norm ISO 9000 Rodzina norm ISO ISO – 1 ISO – 2 ISO ISO ISO ISO ISO 19011

4 Def AUDIT systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu (3.3) oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu (3.2) Audit wewnętrzny-audit strony pierwszej Audit zewnętrzny-audit strony drugiej audit strony trzeciej Audit połączony Audit wspólny Def. 3.2 KRYTERIA AUDITU zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie Def. 3.3 DOWÓD Z AUDITU zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu (3.2) i możliwe do zweryfikowania

5 ZASADY AUDITOWANIA podstawa profesjonalizmu obowiązek przedstawienia spraw dokładnie i zgodnie z prawdą pracowitość i rozsądek w auditowaniu podstawa bezstronności i obiektywności wniosków z auditu racjonalna podstawa uzyskiwania wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu w systematycznym procesie auditu I. Postępowanie etyczne II. Rzetelna prezentacja III. Należyta staranność zawodowa IV. Niezależność V. Dowód

6 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW ZAPLANOWANIE AUDITÓW ZLECENIE WYKONANIA AUDITÓW PRZEPROWADZENIE AUDITÓW MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEGLĄDY I DOSKONALENIE KOORDYNACJA PRZEBIEGU AUDITÓW POZIOM STRATEGICZNY POZIOM TAKTYCZNY POZIOM OPERACYJNY

7 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - PROGRAM AUDITÓW Def program auditów zestaw auditów (3.1) jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel. program auditów obejmuje właściwe zaplanowanie auditów oraz zapewnienie zasobów i ustalenie procedur prowadzenia auditów w ramach programu

8 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - ODPOWIEDZIALNOŚĆ pełnomocnik auditorzy osoby auditowane - ZASOBY finanse techniki auditu kompetencje / dostępność auditorów czas tworzenia auditów czas podróży / zakwaterowania - PROCEDURY

9 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OKREŚLENIE CELU PROGRAMU AUDITÓW CEL PROGRAMU AUDITÓW ukierunkowuje planowanie i prowadzenie auditów PRZYKŁADY: - Stwierdzenie zgodności opisu elementów systemu z wymaganiami normy. - Ustalenie skuteczności wdrożonego systemu. - Ocena spełnienia wymagań prawnych i innych. - Ocena dostawcy usług zgodnie z wymaganiami wdrożonego systemu

10 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OKREŚLENIE CELU PROGRAMU AUDITÓW CEL PROGRAMU AUDITÓW PRIORYTETY ZARZĄDZANIA ZAMIERZENIA KOMERCYJNE WYNIKI MONITOROWANIA REALIZACJI PROGRAMU POTRZEBA OCENY DOSTAWCY WYMAGANIA SYSTEMU

11 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OKREŚLENIE ZAKRESU PROGRAMU AUDITÓW ZAKRES PROGRAMU AUDITÓW ukierunkowuje obszar, granice oraz czas przeprowadzenia auditów PRZYKŁADY: - poszczególne zakłady auditowane raz w roku, - poszczególne procesy auditowane raz w ciągu roku. - poszczególne jednostki organizacyjne auditowane raz w roku

12 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OKREŚLENIE ZAKRESU PROGRAMU AUDITÓW ZAKRES PROGRAMU AUDITÓW WIELKOŚĆ, CHARAKTER AUDITOWANEJ ORGANIZACJI WYNIKI POPRZEDNICH AUDITÓW UWAGI STRON TRZECICH WYMAGANIA NORMY

13 ! OKREŚL CEL PROGRAMU AUDITÓW ! OKREŚL ZAKRES PROGRAMU AUDITÓW ! OCEŃ AUDITORÓW I POTRZEBY SZKOLENIOWE ! WYZNACZ ZESPOŁY AUDITUJĄCE ZAPLANOWANIE AUDITÓW

14 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OPRACOWANIE PROGRAMU AUDITÓW - przykład CEL PROGRAMU: ……….…….. PROCES Czas realizacji / tydzień, miesiąc, kwartał …../ Nr auditu Auditorzy Jedn. org.

15 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OPRACOWANIE PROGRAMU AUDITÓW - przykład Nr auditu Zakres audituCel audituPlanowa- ny termin Zespół auditorów Data Przepro- wadzenia auditu Uwagi

16 MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU AUDITÓW MONITORUJEMY: - zgodność planów z programami auditów; - dobór zespołów auditujących ; - możliwość realizacji planu auditu przez zespoły auditujące; - możliwość przeprowadzenia działań korygujących i/lub zapobiegawczych; - poprawność określonego celu programu auditów DANE: - plany auditów - raporty z auditów - karty działań korygujących i/lub zapobiegawczych - informacja zwrotna od klientów auditu, auditowanych i auditorów

17 PRZEGLĄDY I DOSKONALENIE PROGRAMU AUDITÓW Doskonalenie metodyki planowania i przeprowadzania auditów Korekta programu Podniesienie kompetencji auditorów ANALIZA WYNIKÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW DOSKONALENIE


Pobierz ppt "ZASADY AUDITOWANIA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google