Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU Skuteczność i efektywność systemu Skuteczność – stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane Skuteczność –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU Skuteczność i efektywność systemu Skuteczność – stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane Skuteczność –"— Zapis prezentacji:

1

2 SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU

3 Skuteczność i efektywność systemu Skuteczność – stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane Skuteczność – stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte i planowane wyniki osiągnięte Efektywność – relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami Efektywność – relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami / ISO 9000 / / ISO 9000 /

4 Wymagania ISO 9000 : 2000 4.1 Wymagania ogólne Organizacja powinna … … określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów … … ustanowić, wdrożyć i utrzymywać QMS oraz ciągle doskonalić jego skuteczność doskonalić jego skuteczność

5 Wnioski z analizy wymagań normy ocena skuteczności procesów jest nieodzownym elementem zarządzania jakością w organizacji; w ocenie SP muszą być uwzględnione cele dot. jakości i wymagania dot. wyrobu, wyspecyfikowane przez klienta, a także wymagania prawne; cele dot. jakości powinny być mierzalne; ocena SP powinna być wykonywana w sposób zaplanowany i systematyczny; ocena SP ma służyć doskonaleniu procesów; z oceny SP powinny być dokonywane czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania zapisy

6 Złote myśli … Złote myśli … Pojęcie skuteczności nie odnosi się do działań dających skutki pozytywne / pozytywnie ocenione /, lecz nie zaplanowane – czyli określone w celach. Pojęcie skuteczności nie odnosi się do działań dających skutki pozytywne / pozytywnie ocenione /, lecz nie zaplanowane – czyli określone w celach. Czasem organizacja zakłada, że w wyniku działania pojawią Czasem organizacja zakłada, że w wyniku działania pojawią się dodatkowe pozytywne efekty – lecz nie potrafi nawet w przybliżeniu określić ich mierzalnie ; czasem nie potrafi nawet określić precyzyjnie, jakie to będą efekty. się dodatkowe pozytywne efekty – lecz nie potrafi nawet w przybliżeniu określić ich mierzalnie ; czasem nie potrafi nawet określić precyzyjnie, jakie to będą efekty. Czy więc formułujemy wtedy cel… Czy więc formułujemy wtedy cel…

7 Czego dotyczy pojęcie skuteczności ? Procesów Procesów Działań Działań Systemu Systemu Organizacji Organizacji 1. Opis skuteczności w odniesieniu jw. ma różny stopień szczegółowości 2. Proces, system czy organizacja to zestaw lub kompleks działań.

8 Efektywność Rozpatrywana jest zwykle na trzech poziomach : Organizacji – strategia, struktury, sposób wykorzystania zasobów Organizacji – strategia, struktury, sposób wykorzystania zasobów Procesu – realizacja procesów i ich współdziałanie Procesu – realizacja procesów i ich współdziałanie Stanowiska pracy – zestaw działań na stanowisku, Stanowiska pracy – zestaw działań na stanowisku, kompetencje personelu kompetencje personelu … efektywność musi być rozpatrywana w odniesieniu do wszystkich poziomów.

9 POZIOMY CELEZAKRES ZARZĄDZANIA CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ Celestrategiczne Zarządzanie organizacją jako całością strategia przedsiębiorstwa strategia przedsiębiorstwa podejście procesowe podejście procesowe struktura organizacyjna struktura organizacyjna sposób wykorzystania zasobów sposób wykorzystania zasobów sposób rozwiązywania problemów sposób rozwiązywania problemów przepływ informacji przepływ informacji Cele jakości Zarządzanieprocesem cechy i własności wyrobu cechy i własności wyrobu wejście i wyjście procesu wejście i wyjście procesu wykorzystanie zasobów wykorzystanie zasobów organizacja działań organizacja działań Cele operacyjne Wykonywanie czynności na stanowisku pracy materiały, surowce, dane, informacje materiały, surowce, dane, informacje organizacja wykonywanych czynności organizacja wykonywanych czynności warunki pracy warunki pracy Poziomy skuteczności i efektywności ORGANIZACJI PROCESU STANOWISKA PRACY

10 Efektywność może być rozpatrywana w trzech wymiarach : Finansowym - np. zysk Finansowym - np. zysk Operacyjnym - np. wydajność, czas cyklu produkcyjnego Operacyjnym - np. wydajność, czas cyklu produkcyjnego Rynkowym - np. satysfakcja klientów Rynkowym - np. satysfakcja klientów … działania efektywne z jednego punktu widzenia mogą być nieefektywne z innego.

11 Relacje pomiędzy skutecznością i efektywnością w odniesieniu do QMS Skuteczność Zapewnienie jakości część zarządzania jakością ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że wymagania dot. jakości będą spełnione Doskonalenie jakości część zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań dot. jakości Efektywność

12 Proces - P(t) Cele dot. jakości i wymagania – K(t) Zasoby, nakłady – Z(t) Osiągnięte wyniki – C(t) EFEKTYWNOŚĆ PROCESU (EP) Charakterystyki ocen skuteczności i efektywności procesu SKUTECZNOŚĆ PROCESU (SP) Miara oceny SP C(t) SP = K(t) Miara oceny EP C(t) EP = Z(t)

13 WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI PROCESU WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI PROCESU EP SP < 1 > 1 OCENA TYPU [ <1; <1 ] Proces nieskuteczny i nieefektywny OCENA TYPU [ >1; <1 ] Proces skuteczny, lecz nieefektywny OCENA TYPU [ 1] Proces nieskuteczny, chociaż efektywny OCENA TYPU [ >1; >1 ] Proces skuteczny i efektywny Typy ocen skuteczności i efektywności procesów

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SKUTECZNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU Skuteczność i efektywność systemu Skuteczność – stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane Skuteczność –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google