Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY ZARZĄDZANIA - GENEZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY ZARZĄDZANIA - GENEZA"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY ZARZĄDZANIA - GENEZA
Jacek Węglarczyk

2 SYSTEMY ZARZĄDZANIA - podstawowe
QMS – system zarządzania jakością – wg ISO 9000 - dla klienta oraz dla optymalizacji działalności biznesowej EMS – system zarządzania środowiskowego – wg ISO 14000 - dla otoczenia oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych i strategicznych SZBHP – system zarządzania bezpieczeństwem pracy – wg PN lub OHSAS - dla załogi oraz klientów i działających w imieniu firmy. i inne ….

3 Wszystkie systemy / ok. 25 / w dużej mierze wywodzą się z podejścia przyjętego dla
systemu zarządzania jakością. Standardy dot. wszystkich systemów nie określają jakości produktu, poziomu emisji, rodzaju osłon itp. wyznaczają natomiast cechy systemów zarządzania, zapewniające kontrolowany przebieg procesów czy działań istotnych z uwagi na cel zarządzania.

4 ZARZĄDZANIE - jako - PLANOWANIE STRATEGICZNE
SYSTEM ZARZĄDZANIA … każdy … definiowany jest jako ... część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej / ISO / ZARZĄDZANIE jako - PLANOWANIE STRATEGICZNE

5 ZASADY KLASYCZNE Określenie charakterystyki użytkowej wyrobu za pomocą parametrów liczbowych - w normach Kontrola zgodności / międzyoperacyjna lub końcowa / Usuwanie wyrobów wadliwych … jakość jest problemem służb kontroli jakości.

6 GENEZA ZMIAN Życie II wojna światowa / USA / - produkcja zbrojeniowa oraz planowanie dostaw wojennych ; potem KOREA Nauka rozwój wiedzy teoretycznej dot. zarządzania wzrost konkurencji na każdej płaszczyźnie rosnące powiązania strategiczne i operacyjne rosnące interakcje wewnętrzne wzrost roli otoczenia - władz, społeczności ,organizacji rosnąca ilość regulacji formalnych

7 PODEJŚCIE JAPOŃSKIE Impuls – wojsko amerykańskie nie mogło korzystać z telefonów w Japonii Powstanie JUSE / m.in. grupa badawcza do sterowania jakością / J.E. Deming oraz J.M. Juran – Japonia jako poligon metod statystycznych oraz jakości jako narzędzia zarządzania

8 Jakości nie da się wykontrolować – jakość trzeba wytworzyć
… jakość musi być określona i nadzorowana w całym cyklu procesu produkcyjnego ; badanie końcowe potwierdza wykonanie i ewent. wiarygodność poprzednich sprawdzeń, a nie jakość wyrobu

9 Historia systemów i norm
1942 – produkcja zbrojeniowa, DEMING 1947 – JUSE, Deming 1956 – Japonia, idea TQM 1959 – norma Dep. Obrony USA / późn. AQAP / 1961 – MARTIN Co., „ zero błędów ” 1971 – USA – norma dot. systemu jakości dla energetyki nuklearnej 1978 – norma BS 5750 / oraz kanadyjska / 1987 – norma ISO 9000 1994 – nowelizacja normy ISO 9000 2000 – wersja procesowa normy

10 Doświadczenia QAS sukces w skali światowej wiele niepowodzeń i błędów
- przerost formy nad treścią, brak elastyczności - problemy z interpretacją - brak kompatybilności z EMS i OHSAS - brak zasady doskonalenia / cykl PDCA – p. wyżej / - brak „ wyrazistości ” biznesowej - problemy w małych firmach

11 BIEŻĄCEGO ZARZĄDZANIA FIRMĄ
Mankamenty norm ISO 9000 – 1987/94 ukierunkowanie na produkcję przemysłową konieczność dokumentowania prawie wszystkich działań ukierunkowanie na charakterystyki techniczno – liczbowe, a nie na wymagania klienta nie objęcie wymaganiami systemowymi wszystkich zidentyfikowanych procesów SYSTEM ISTNIEJE OBOK BIEŻĄCEGO ZARZĄDZANIA FIRMĄ

12 Wiek XXI jest wiekiem jakości.
Organizacje międzynarodowe tworzenie standardów, bazy porównawczej i języka Instytucje rządowe strategia państwa, tworzenie bazy prawnej Przedsiębiorstwa - polityka jakościowa


Pobierz ppt "SYSTEMY ZARZĄDZANIA - GENEZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google