Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura SYSTEMU Struktura SYSTEMU Ujęcie tradycyjne Wyrób zostaje zaprojektowany, następnie wykonany i sprzedawany ; jakość wyrobu sprawdzana jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura SYSTEMU Struktura SYSTEMU Ujęcie tradycyjne Wyrób zostaje zaprojektowany, następnie wykonany i sprzedawany ; jakość wyrobu sprawdzana jest."— Zapis prezentacji:

1

2 Struktura SYSTEMU Struktura SYSTEMU

3 Ujęcie tradycyjne Wyrób zostaje zaprojektowany, następnie wykonany i sprzedawany ; jakość wyrobu sprawdzana jest w trakcie eksploatacji. SprzedażWykonaniePlanowanie

4 Ujęcie wg cyklu PDCA 1. Zaplanuj – to co masz do 1. Zaplanuj – to co masz do zrobienia / weź pod uwagę zrobienia / weź pod uwagę standard standard 2. Wykonaj – to co zapla- 2. Wykonaj – to co zapla- nowałeś nowałeś 3. Sprawdź – czy to, co wyko- 3. Sprawdź – czy to, co wyko- nałeś jest zgodne z tym, co nałeś jest zgodne z tym, co zaplanowałeś zaplanowałeś 4. Zareaguj – skoryguj ewent. 4. Zareaguj – skoryguj ewent. niezgodność lub ulepsz niezgodność lub ulepsz standard standard ACT CHECK DO PLAN

5 Cykl PDCA zwany również cyklem Shewharta / 1929 / lub częściej kołem Deminga. Celem działań projakościowych w organizacji jest … takie zaprojektowanie produktu, aby mógł on spełnić określony zestaw wymagań. Wg Deminga najważniejszy jest standard najważniejszy jest standard czyli precyzyjne zdefiniowanie specyfikacji wyrobu oraz określenie kroków niezbędnych do jego wykonania.

6 Największe problemy wiążą się z działaniami w elemencie 3 – Sprawdź 1. Kontroler jakości / auditor / jako wróg 2. Wpływanie przez wykonawców na decyzje kontrolerów 3. Sprawdzanie wyrobu dopiero w końcowych etapach procesu. W rezultacie : Wykrycie błędu nie bywa jednoznaczne z jego ujawnieniem Wykrycie błędu nie bywa jednoznaczne z jego ujawnieniem Trudno określić, w której operacji popełniono błąd Trudno określić, w której operacji popełniono błąd Nieznane jest więc miejsce powstania błędu. Nieznane jest więc miejsce powstania błędu.

7 Joseph Juran / 1951 / zaproponował dwa nowe założenia / uzupełnienia / do cyklu PDCA. 1. Pracownik powinien wiedzieć, dla kogo wykonuje swoje zadania i komu przekazuje wyrób po wykonaniu swoich zadania i komu przekazuje wyrób po wykonaniu swoich prac. prac. 2. Najważniejszy jest klient, jego wymagania i oczekiwania.

8 Element 1 Każdy pracownik jest uważany za klienta przez poprzedzającego go pracownika Każdy pracownik jest uważany za klienta przez poprzedzającego go pracownika Każdy pracownik uważa się za dostawcę w stosunku Każdy pracownik uważa się za dostawcę w stosunku do kolejnego pracownika do kolejnego pracownika Tworzy się w ten sposób łańcuch powiązań klientów I dostawców wewnętrznych. Pracownik wie czego może wymagać od poprzednika – dostawcy i wie co zrobić, by spełnić wymagania następnego – klienta. W tej sytuacji zwiększa się prawdopodobieństwo wykrycia błędu i znalezienia jego przyczyny. W tej sytuacji zwiększa się prawdopodobieństwo wykrycia błędu i znalezienia jego przyczyny.

9 Każda operacja może być sprawdzona, a przyczyna błędu usunięta. Pracownik oprócz czynności wykonawczych spełnia również czynności kontrolne wobec stanowiska poprzedzającego. sprzężenie zwrotne wyrób – wykonanie wyrób – wykonanie wyrób – kontrola wyrób – kontrola ciągłe doskonalenie procesu Stanowisko 1 Stanowisko 2

10 Jakość jest tworzona Jakość jest tworzona razem z produktem. razem z produktem. Pracownicy – posiadający odpowiednie kompetencje – mogą zastąpić oddzielne działy kontroli jakości.

11 Element 2 Wymiary przydatności użytkowej produktu Wymiary przydatności użytkowej wyrobu Bezpieczeń- stwo użytkowania Dostępność wyrobu Jakość wykonania wyrobu Jakość eksploatacji Jakość projektu

12 Jakość projektu – stopień zgodności projektu z wymaganiami / oczekiwaniami / Klienta. Jakość wykonania – stopień zgodności wytworzonego produktu z przyjętym standardem. Dostępność - Możność ciągłego użytkowania wyrobu / - serwis /. Bezpieczeństwo użytkowania. Jakość eksploatacji – produkt może być wykorzystany do celów, do jakich będzie potrzebny. Trzy ostatnie parametry są zależne od percepcji klienta.

13 Założenia struktury systemu 1. Koło Deminga 2. Nadrzędność wymagań klienta 3. Wyższość działań prewencyjnych nad kontrolnymi kontrolnymi 4. Pojęcie klienta wewnętrznego Wszystkie powyższe założenia mogą być spełnione w praktyce jedynie w strukturze procesowej.

14 MODEL systemu przyjęty w normie / dowolnej / ciągłe doskonalenie ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA ORAZ POLITYKA PLANOWANIE WDRAŻANIE I FUNKCJONOWANIE SPRAWDZANIE, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

15 Zasada budowy mapy procesów Bez określenia wymagań klienta nie jest możliwe utworzenie racjonalnej mapy procesów ; nie jest też możliwe rozpoczęcie realizacji wyrobu. Klient - wymagania Klient – satysfakcja PROCESY

16 Działania prewencyjne pozwalają na zminimalizowanie lub całkowitą likwidację zjawiska wyrobu niezgodnego. KOSZTY Wyrób niezgodny KOSZTY Wyrób niezgodny to wyłącznie to wyłącznie koszty koszty CZAS CZAS Zakres DP

17 Klient wewnętrzny Zasadę działania obejmującą pojęcie jw. można zbudować jedynie w ramach określonej kultury organizacyjnej / p. kultura jakości /

18 Struktura - systemu ~ organizacyjna Tradycyjna struktura organizacyjna odzwierciedla jedynie Tradycyjna struktura organizacyjna odzwierciedla jedynie funkcje w organizacji funkcje w organizacji Struktura procesowa odzwierciedla cele organizacji i sposób ich realizacji Struktura procesowa odzwierciedla cele organizacji i sposób ich realizacji Ale … Organizacja jest całością i wyodrębnienie procesów nie oznacza, że będą one realizowane i zarządzane w oderwaniu Organizacja jest całością i wyodrębnienie procesów nie oznacza, że będą one realizowane i zarządzane w oderwaniu od całokształtu działania firmy. od całokształtu działania firmy. Szef V – szef IV – szef II V – szef III

19 Integracja – pierwszy krok Podejście ewolucyjne … przetłumaczenie ogólnych celów organizacji na cele procesowe – wykonane w dwu etapach. ETAP I – identyfikacja procesów głównych i ich miejsce na mapie procesów powinny odpowiadać celom określonym w procesów powinny odpowiadać celom określonym w wizji lub strategii organizacji. wizji lub strategii organizacji. ETAP II - Cele jw. lub cele cząstkowe powinny stać się celami procesów – można tutaj zastosować zasady określone w procesów – można tutaj zastosować zasady określone w metodzie zarządzanie przez cele. metodzie zarządzanie przez cele.

20 Literatura 1. W.J.Latzko - 4 dni z dr. Demingiem WN-T, W-wa, 1998 WN-T, W-wa, L. Wasilewski – Japońskie techniki zarządzania itp. różne wydawnictwa różne wydawnictwa 3. T. Zawistowski – Procesowe zarządzanie organizacją Problemy Jakości, 2001 Problemy Jakości, 2001

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Struktura SYSTEMU Struktura SYSTEMU Ujęcie tradycyjne Wyrób zostaje zaprojektowany, następnie wykonany i sprzedawany ; jakość wyrobu sprawdzana jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google