Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE w QMS zgodnym z ISO 9001 Jacek Węglarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE w QMS zgodnym z ISO 9001 Jacek Węglarczyk."— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE w QMS zgodnym z ISO 9001 Jacek Węglarczyk

2 Koło Deminga można nazwać
STRATEGIĄ REALIZACJI POLITYKI PLAN DZIAŁANIE KOREKTA KONTROLA

3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE
MODEL QMS wg punktów ISO 9001 ciągłe doskonalenie ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA CEL PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA SKORYGUJ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZAPLANUJ REALIZACJA WYROBU ZRÓB POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE SKONTROLUJ

4 Planowanie Planowanie jakości to proces identyfikacji
działań koniecznych dla osiągnięcia celów jakościowych. / Munro / Elementem niezbędnym w procesie planowania jest ustanowienie celów.

5 Planowanie wg ISO 9001 Wymagania p. 5.4 :
Najwyższe kierownictwo ma zapewnić ustanowienie celów jakości dla odp. poziomów i funkcji … zapewnić uwzględnienie w celach jakości wyrobu … zapewnić integralność wewnętrzną i zewnętrzną systemu. Cele mają być mierzalne, spójne z polityką oraz udokumentowane / p. 4.2 normy /.

6 Trochę teorii … Cele jakości najczęściej dzieli się na zewnętrzne
i wewnętrzne. Zewnętrzne – dot. zadowolenia klienta i najczęściej mają orientację produktową. Wewnętrzne – dot. organizacji firmy, procesów i pracowników ; mają orientację systemową.

7 Zasady ustanawiania celów jakości
Cele muszą być zewnętrznie spójne / w ramach systemu i ogólnej strategii firmy / Cele muszą być osiągalne / lecz nie trywialne / Cele powinny być inspirujące Cele muszą być całkowicie zrozumiałe przed podjęciem realizacji Cele organizacji powinny być przełożone i uzgodnione jako cele indywidualne / lub zespołowe /

8 Czasowy wymiar planowania jakości
W trzech perspektywach czasowych rozróżniamy : Planowanie strategiczne … Planowanie taktyczne Planowanie operacyjne Planowanie taktyczne zwykle wiąże się z planowaniem jakości nowych wyrobów / projekty, dostawcy i dostawy, marketing, analizy finansowe /. Planowanie operacyjne to harmonogramy, badania zdolności, codzienny nadzór.

9 Taktyczny plan jakości opisuje realizację
planu strategicznego, wiąże projektowanie z produkcją, zapewnia spójność organizacji, struktury i działania – często dotyczy sfery technicznej firmy. Operacyjny plan jakości to krótko – okresowe planowanie działań w zakresie kontroli, kwalifikacji w odniesieniu do efektywności wcześniejszych zamierzeń.

10 Wytyczne dot. planowania operacyjnego
Naucz się szacować czas na wykonanie zadania Oceniaj czas w kategorii taktu, czyli stanowiskowej sekwencji działań Staraj się korzystać z określonym dokumentem jednokrotnie / załatw, wyrzuć, przekaż / Traktuj różne rodzaje komunikacji równorzędnie Ustanawiaj priorytety – poczynając od najtrudniejszych Naucz się odmawiać.

11 ZASADY TWORZENIA STRATEGII JAKOŚCI POLITYKA OGÓLNA STRATEGIA FIRMY
CELE STRATEGICZNE MOŻLIWOŚCI FIRMY PRAWO POLITYKA CELE PROCESÓW CELE OGÓLNE / T / PLANY OPERACYJNE CELE dot. WYROBU MONITOROWANIE OGÓLNA STRATEGIA ZAWIERA: misję, wizję, wartości

12 ogólnych, procesu, dot. wyrobu
Przykłady celów : ogólnych, procesu, dot. wyrobu Cel ogólny : Zwiększenie udziału sprzedaży dla klientów strategicznych o 10 % w ciągu dwu lat Cel procesu : Zwiększenie potencjału produkcyjnego linii XYZ o 25 % do końca 2007 Obniżenie jednostkowego zużycia wody o 10 % na myjkach Cel dot. wyrobu Zmniejszenie wartości reklamacji klientowskich do 0,3 % obrotu w skali rocznej - do końca 2008 Obniżenie energochłonności wyrobu o 10 % - do końca 2009 / p. Polityka Jakości – poprzedni wykład /

13 Przykłady zastosowania innych mierzalnych wskaźników celów
zmniejszenie w ciągu roku o 20 % ilości wyrobów niezgodnych na liniach przygotowania produkcji zwiększenie o 15 % w ciągu dwu lat efektywnego czasu pracy linii montażowej – w skali rocznej przedłużenie gwarancji na produkt do 30 miesięcy – z dniem 31 grudnia 2007

14 Planowanie działań Plany osiągania ustalonych celów powinny obejmować:
a) wyznaczenie odpowiednich służb, szczebli organizacyjnych, grup lub osób odpowiedzialnych za osiągnięcie celów; b) określenie środków niezbędnych do osiągnięcia celów; c) wyznaczenie terminów osiągnięcia celów. Organizacja powinna okresowo przeglądać i korygować plany, a w szczególności każdorazowo w przypadku wprowadzania zmian, np. w strukturze organizacji, w procesach wytwarzania, produkowanych wyrobach, świadczonych usługach itp.

15 Zobowiązanie polityki jakości
Cel / z mierzalnym wskaźnikiem / Plan działań Rodzaj działania Termin Odpowiedzialność Środki Dokument. związana Stopień realizacji Osiągnięty efekt

16 Planowanie w systemie zintegrowanym
Szczególnie planowanie / jak każdy inny element ZSZ /, powinno w odpowiednim dla organizacji stopniu Być zintegrowane. Polityka zintegrowana / Q + E + B / Cele ogólne zintegrowane – jw. Zintegrowane plany działań Itd. – inna dokumentacja i działania

17 Przykład : Cel ogólny : Cele szczegółowe :
Modernizacja linii technologicznej dla zwiększenia produktywności, zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz poprawy warunków pracy personelu Cele szczegółowe : Zwiększenie ogólnej wydajności linii o 30 % - Q Zmniejszenie jednostkowego zużycia mediów o 15 % - Q + E Ograniczenie ilości ścieków o 10 % i znacząca poprawa ich jakości - E + Q Zmniejszenie hałasu stanowiskowego o 10 dBA – B + E Stworzenie możliwości przerwy śniadaniowej dla pracowników – Q + B + E

18 Jest oczywiste, że …plan modernizacji jako projekt technologiczny
czy harmonogram działań / PLANUJ /, będzie jednolitym dokumentem, spełniającym określone cele oraz wykonywanym i sprawdzanym w trakcie realizacji / ZRÓB /, oraz rozliczanym po zakończeniu z osiągnięcia zaplanowanych efektów / SKONTROLUJ /, i ewentualnie skierowanym do poprawki / SKORYGUJ /.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PLANOWANIE w QMS zgodnym z ISO 9001 Jacek Węglarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google