Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES - baza systemu Proces to zbiór działań wewnątrz firmy, wykonywanych w celu dostarczenia klientowi konkretnej usługi lub produktu czyli proces.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES - baza systemu Proces to zbiór działań wewnątrz firmy, wykonywanych w celu dostarczenia klientowi konkretnej usługi lub produktu czyli proces."— Zapis prezentacji:

1

2 PROCES - baza systemu

3 Proces to zbiór działań wewnątrz firmy, wykonywanych w celu dostarczenia klientowi konkretnej usługi lub produktu czyli proces to sekwencja działań, mających na celu przekształcenie stanu wejściowego w stan wyjściowy / oba precyzyjnie zdefi- niowane / z wykorzystaniem niezbędnych do tego zasobów i ukierunkowaniem na realizację oczekiwań klienta.

4 Co to jest ? Stan wejściowy - wymagania klienta, informacja, materiał Zasoby - wyposażenie, metody, wiedza, personel Stan wyjściowy - produkt, usługa, informacja

5 NORMA ISO 9001 ; p. 4.1 Organizacja powinna a / zidentyfikować procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w organizacji b / określić sekwencję tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie c / określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów d / zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów e / monitorować, mierzyć i analizować te procesy i f / wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia tych procesów. Organizacja powinna zarządzać tymi procesami zgodnie z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej.

6 MAPOWANIE PROCESÓW P Z PP PW W 1W 2 W 1 – proc. przed-prod. W 2 - pr. po-prod. PP - proces podstawowy PZ - procesy zarządzania PW - procesy wspomagające

7 MAPOWANIE PROCESÓW PP EMS C.S.W.R.M.S.............. Z M P P Z - zaopatrzenie (surowce) M - media, materiały P - planowanie, przygotowanie P - produkt C.S. - cięcie szkła W.R. - wykonywanie ramek M.S. - mycie szkła

8 MAPOWANIE PROCESÓW..... Układy i sekwencje podprocesów PP

9 MAPOWANIE PROCESÓW Planowanie produkcji Przygotowanie produkcji Zaopatrzenie i logistyka Marketing ( W1 PW ) Projektowanie wyrobu ( W1 PW ) W1

10 MAPOWANIE PROCESÓW Dystrybucja Spedycja Magazynowanie Reklamacje ( W2, PP PW ) Fakturowanie ( W2 PW ) W2

11 MAPOWANIE PROCESÓW PP CONTROLLING UTRZYMANIE URZĄDZEŃ PW

12 MAPOWANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE PERSONELEM PP

13

14 Procesy sfery przed – produkcyjnej Prace badawczo – rozwojowe Planowanie produktów i przedsięwzięć Projektowanie i przygotowanie inwestycji Realizacja inwestycji

15 Procesy sfery produkcyjnej Planowanie operacyjne Procesy realizacji produktu Procesy kontroli i monitorowania Nadzór produkcji i działania korekcyjne Nadzorowanie procesów specjalnych Działania dot. identyfikacji i identyfikowalności Kontrola końcowa

16 Procesy sfery po – produkcyjnej Zabezpieczenie wyrobu podczas działań logistycznych Dostarczenie wyrobu do klienta Obsługa serwisowa

17 Procesy pomocnicze Nadzorowanie wyrobu niezgodnego Komunikacja i obieg informacji Zabezpieczenie finansowe / operacyjne / Nadzór zakupów / w tym logistyka, dobór dostawców, kontrola dostaw /

18 Procesy związane z klientami Identyfikacja potrzeb i oczekiwań / marketing / Zawieranie umów Informowanie i ofertowanie Obsługa reklamacji Badanie zadowolenia klienta Pomoc związana z użytkowaniem wyrobu

19 Procesy zarządzania systemowego Nadzór dokumentacji Auditowanie wewnętrzne Prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych Analiza danych

20 Procesy zarządzania Nadzór kierownictwa / polityka, cele, planowanie, przeglądy zarządzania /

21 WDRAŻANIE SYSTEMU METODĄ PROCESOWĄ 1. Spisać / możliwie szczegółowo / podstawowe dla organizacji działania decydujące o realizacji potrzeb organizacji działania decydujące o realizacji potrzeb i wymagań klienta. i wymagań klienta. 2. Pogrupować działania / procesy / ze względu na : - wspólne cele ~ - wspólne cele ~ - wspólne metody postępowania - wspólne metody postępowania z uwzględnieniem dotychczasowej struktury firmy. z uwzględnieniem dotychczasowej struktury firmy. 3. Określić powiązania i sekwencje pomiędzy określonymi grupami procesów. grupami procesów. 4. Dokonać oceny : - biznesowej / p. procesy wg podziału / - biznesowej / p. procesy wg podziału / - zgodnie z wymaganiami ISO 9000 / w przypadku QMS / - zgodnie z wymaganiami ISO 9000 / w przypadku QMS / - wg cyklu PDCA - wg cyklu PDCA

22 5. Ocenić mapę i poszczególne procesy z punktu widzenia klienta firmy – także grup klientów. 6. Wykonać działanie jw. w odniesieniu do dostawców. 7. Ocenić otoczenie firmy, które ma lub może mieć wpływ na kształt mapy lub poszczególnych procesów. 8. Określić ewent. wyłączenia – najlepiej w trybie zbliżonym do czasowej karencji i określić postępowanie wobec wyłączonych elementów firmy. 9. Określić potrzeby specjalnego nadzoru – co powinno wynikać ze strategii firmy lub polityki jakości / QMS / - tzw. procesy krytyczne. - tzw. procesy krytyczne. 10. Określić ewent. wymagania prawne / inne, które mają wpływ na przebieg lub wyniki procesów. wpływ na przebieg lub wyniki procesów.

23 11. Dokonać korekty mapy procesów na bazie analizy w punktach 4 – 10 powyżej. 4 – 10 powyżej. 12. Opracować zasady dokumen- towania procesów i zakres dokumentacji. 13. Wskazać i określić odpowiedzialności. 14. Dokonać weryfikacji struktury organizacyjnej firmy w oparciu o uzgodnioną strukturę procesową i odpowiedzialności. i odpowiedzialności. 15. W/w działania należy prowadzić w sposób ciągły.

24 WSTĘPNA ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI 1. ANALIZA PODSTAWOWA przegląd polityki – ramy dla celów ocena celów na poziomach i dla funkcji ocena planów osiągania celów analiza procesów krytycznych weryfikacja i ustalenie procesów wspomagających audit kryteriów i zasobów prognoza efektów i zapisów ocena skuteczności procesów. 2. WDROŻENIE - wprowadzenie do budowanego systemu. 3. KONTROLA - audit systemowy.

25 Jak działa firma zorientowana na procesy Doskonalenie procesów jest głównym narzędziem wdrażania strategii. Jest to bowiem metoda kompleksowa. Podejście procesowe opiera się na praktyce rzeczy- wiście oddającej efektywność jednostek firmy. Przydział zasobów odbywa się na bazie analizy efektywności i potrzeb procesów. Promuje się współpracę międzyfunkcyjną - na drodze procesowej, przed pragmatyką służbową. Rozwiązywanie problemów koncentruje się na eliminacji pierwotnych przyczyn nieciągłości procesu lub systemu.

26 W konwencjonalnie zarządzanym przedsiębiorstwie / organizacji / tylko 15 – 20% procesów rzeczywiście powiększa wartość dodaną produktu, pozostała część jest marnotrawieniem materiałów, maszyn i pracy ludzkiej. / dane BCG – USA /

27 LITERATURA 1. Seria norm ISO 9000 : 2000 2. MILLER P. Podejście procesowe przy tworzeniu systemów … AE Kraków, 2002 AE Kraków, 2002


Pobierz ppt "PROCES - baza systemu Proces to zbiór działań wewnątrz firmy, wykonywanych w celu dostarczenia klientowi konkretnej usługi lub produktu czyli proces."

Podobne prezentacje


Reklamy Google