Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Biuro ds. Wydawania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Biuro ds. Wydawania."— Zapis prezentacji:

1 System Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Zgodny z Normą PN-ISO 9001:2001

2 Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Jednostki Pilotażowe w Ministerstwie Sprawiedliwości Dyrektor Generalny MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI PROKURATOR GENERALNY Biuro Ministra Biuro Postępowania Sądowego Biuro ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą Biuro Informacji Departament CORS i Informatyzacji Resortu Departament Organizacyjny Biuro Finansowo- Administracyjne Biuro Postępowania Przygotowawczego Biuro Spraw Konstytucyjnych Biuro Krajowego Rejestru Karnego Departament Centrum Szkolenia Kadr Wym. Spraw. Departament Kadr Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Biuro Prezydialne Biuro ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Departament Legislacyjno-Prawny Departament Sądów Powszechnych Departament Współpracy Międz. i Prawa Europejskiego Departament Budżetu i Majątku Skarbu Państwa Zastępca Prok. Generalnego Prokurator Krajowy Zastępca Prok. Generalnego Podsekretarz Stanu Podsekretarz Stanu Podsekretarz Stanu Sekretarz Stanu Wyspecjalizowane zadania, różnorodność obsługiwanych klientów (w tym bezpośredni kontakt z obywatelem), wspólna siedziba, silne związki z technologią informatyczną 40 pracowników 85 pracowników

3 Instrumenty integracji zarządzania Ministerstwem Wspólne szkolenia kadry kierowniczej Planowanie strategiczne Zarządzanie Jakością

4 Okoliczności sprzyjające wdrażaniu SZJ Określenie misji Ministerstwa Sprawiedliwości: Określenie planu strategicznego Ministerstwa Sprawiedliwości, jako dokumentu określającego priorytety działania na okres 4 lat służącego realizacji misji PODNOSZENIE NA WYŻSZY POZIOM OCHRONY PRAWNEJ I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI REALIZOWANE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

5 Harmonogram Pilotażu Systemu Zarządzania Jakością 7 sierpnia 2002 – podpisanie porozumienia Ministra Sprawiedliwości z Ambasadorem ONZ w Polsce, podpisanie umowy Ministerstwa Sprawiedliwości z Projektem IV kwartał 2002 – szkolenia pracowników komórek pilotażowych I-II kwartał 2003 – opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością II-III kwartał 2003 – wdrażanie SZJ III kwartał 2003 – dokonanie audytów 17 września 2003 – uzyskanie Certyfikatu zgodności SZJ z normą ISO 9001:2001, podpisanie umowy dotyczącej rozszerzenia wdrożenia na kolejne komórki

6 System Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Zgodny z Normą PN-ISO 9001:2001

7 II Etap wdrożenia Dyrektor Generalny MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI PROKURATOR GENERALNY Biuro Ministra Biuro Postępowania Sądowego Biuro ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą Biuro Informacji Departament CORS i Informatyzacji Resortu Departament Organizacyjny Biuro Finansowo- Administracyjne Biuro Postępowania Przygotowawczego Biuro Spraw Konstytucyjnych Biuro Krajowego Rejestru Karnego Departament Centrum Szkolenia Kadr Wym. Spraw. Departament Kadr Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Biuro Prezydialne Biuro ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Departament Legislacyjno-Prawny Departament Sądów Powszechnych Departament Współpracy Międz. i Prawa Europejskiego Departament Budżetu i Majątku Skarbu Państwa Zastępca Prok. Generalnego Prokurator Krajowy Zastępca Prok. Generalnego Podsekretarz Stanu Podsekretarz Stanu Podsekretarz Stanu Sekretarz Stanu Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

8 System Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości Istota systemu – Podejście procesowe w zarządzaniu komórkami Procesy obsługi i procesy doskonalące Działanie w administracji a System Zarządzania Jakością

9 Zakres działania komórek pilotażowych – podejście procesowe Definiowanie metod i obszarów informatyzacji Realizacja zadań informatyzacyjnych Eksploatacja systemów informatycznych Realizacja zadań merytorycznych dla systemów centralnych Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego Wydawanie Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości Procesy obsługi (zasoby finansowe, zasoby ludzkie, środowisko i infrastruktura, zakupy) Nadzór nad jednostkami resortu Realizacja działań doskonalących (zadowolenie klienta, przeglądy systemu działania zapobiegawczo-korygujące, audyty SZJ) PROCESY WSPOMAGAJĄCE

10 Podejście procesowe – dekompozycja procesów głównych Definiowanie metod i obszarów informatyzacji Realizacja zadań informatyzacyjnych Realizacja zadań merytorycznych dla systemów centralnych Zarządzanie infrastruktura systemów informatycznych Administracja oprogramowaniami Help-desk – Przyjmowanie i zarządzanie zgłoszeniami Zarządzanie Centralnym Ośrodkiem Przetwarzania Administrowanie zasobami Informatycznymi Instalacja, konfiguracja i utrzymywanie w ruchu SI Zarządzanie systemami informatycznymi Określenia wytycznych / instrukcji użytkowników Eksploatacja systemów informatycznych

11 Podejście procesowe: Procedury, Instrukcje, Formularze Definiowanie metod i obszarów informatyzacji Realizacja zadań informatyzacyjnych Realizacja zadań merytorycznych dla systemów centralnych Zarządzanie infrastruktura systemów informatycznych Administracja oprogramowaniami Help-desk – Przyjmowanie i zarządzanie zgłoszeniami Zarządzanie Centralnym Ośrodkiem Przetwarzania Administrowanie zasobami Informatycznymi Instalacja, konfiguracja i utrzymywanie w ruchu SI Zarządzanie systemami informatycznymi Określenia wytycznych / instrukcji użytkowników Eksploatacja systemów informatycznych Słownik uszkodzeń, przedmiotów, elementów Karta firmy serwisującej Dane o firmach serwisowych Folder opisu dostawcy Prośba w sprawie wyceny naprawy Zlecenie naprawy pogwarancyjnej Zlecenie naprawy gwarancyjnej Obsługa napraw zasobów IT Zwrot zasobów IT Wydawanie Materiałów Eksploatacyjnych Wydawanie zasobów IT Ewidencja zasobów IT Protokół braków Dostawa zasobów IT Procedury, Instrukcje, Formularze

12 Dyrektor Generalny DCORS BMSiG ZKW ZSIP WORP WIR WEiTI CRZKRS CI Redakcja WNM Obsługa Informatycnza Kolportaż Obsługa finansowa Podejście procesowe – a struktura organizacyjna Definiowanie metod i obszarów informatyzacji Realizacja zadań informatyzacyjnych Eksploatacja systemów informatycznych Realizacja zadań merytorycznych dla systemów centralnych Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego Wydawanie Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości Procesy obsługi (zasoby finansowe, zasoby ludzkie, środowisko i infrastruktura, zakupy) Nadzór nad jednostkami resortu Realizacja działań doskonalących (zadowolenie klienta, przeglądy systemu działania zapobiegawczo-korygujące, audyty SZJ) PROCESY WSPOMAGAJĄCE

13 Korzyści z podejścia procesowego Konieczność zidentyfikowania realnych celów działania i źródeł ich przesłanek Możliwość wymiernego mierzenia działania procesów Możliwość analizy skuteczności procesów i ich doskonalenia (zarządzanie zasobami, badanie wymagań wejściowych, badanie efektów działania). Możliwość stworzenia trafnego modelu decyzyjnego ingerującego realnie a nie pozornie w efekty działania organizacji Możliwość zarządzania zmianą organizacji SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCIĄ

14 Procesy wspomagające i ich zakres przy wdrażaniu SZJ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi –określono typy niezbędnych stanowisk pracy (niezbędne kompetencje) –określono zakresy obowiązków i uprawnień pracowników –wdrożono system oceny pracowników dla członków Korpusu Służby Cywilnej –określono proceduralnie inne zasady związane z zarządzaniem pracownikami (zasady szkoleń, zasady rekrutacji, zasady zastępstw) Określono wewnętrzne zasady zakupów (doprecyzowanie stosownych procedur prawnych w realiach Ministerstwa Sprawiedliwości) Określono zasady zarządzania dokumentacją –dla zasobów elektronicznych –dla innych zapisów, których prowadzenie wynika ze specyfiki danych procesów operacyjnych

15 Procesy działań doskonalących Zasady inicjalizowania działań korygujących i zapobiegawczych Zasady prowadzenia Przeglądów Zarządzania Jakością, w tym oceny realizacji mierzalnych celów działania organizacji Zasady postępowania ze zidentyfikowanymi wyrobami wadliwymi Zasady audytów wewnętrznych SZJ Zasady badania zadowolenia klientów

16 Podsumowanie System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2001 jest narzędziem kierowania organizacją a nie celem jej działania Wykorzystanie Normy ISO 9001:2001 wymusza uporządkowania i nadania przejrzystości praktycznie wszystkim sferom działania. Wdrożenie systemu, ze względu na kompleksowość wymaga mobilizacji całej organizacji a zwłaszcza jej kierownictwa. Uporządkowanie organizacji w oparciu o tego typu techniki jest podstawą dalszego doskonalenia organizacji w tym ewentualnej jej kompleksowej informatyzacji.

17 Dziękujemy za uwagę

18 System Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Zgodny z Normą PN-ISO 9001:2001


Pobierz ppt "System Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Biuro ds. Wydawania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google