Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łódź, 3 grudnia 2012 r.. W marcu 2012 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zmieniło siedzibę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łódź, 3 grudnia 2012 r.. W marcu 2012 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zmieniło siedzibę"— Zapis prezentacji:

1 Łódź, 3 grudnia 2012 r.

2 W marcu 2012 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zmieniło siedzibę

3 3,8 tys. 2,5 tys. 31 tys.

4 Działania w liczbach This is an example text.

5 alokacja III.1 III.5 III.3 III.2 III.6 III.4

6 Liczba projektów wyłonionych do dofinansowania III.1 III.4 III.5 III.6 III.3 III.2 Łącznie: 1660

7 Wskaźniki w liczbach

8 994 nowych etatów

9 Nowe i udoskonalone produkty i usługi wprowadzone na rynek 740

10 Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych 177 ha

11 Skuteczność powiatów 112 108 67 62 59 56 38 35 24 2120 18 17 14 12 9 6 3 1 p a b i a n i c k i z g i e r s k i r a d o m s z c z a ń s k i t o m a s z o w s k i s i e r a d z k i ł ó d z k i w s c h o d n i P i o t r k ó w T r y b. b e ł c h a t o w s k i k u t n o w s k i p i o t r k o w s k i ł o w i c k i o p o c z y ń s k i w i e l u ń s k i r a w s k i b r z e z i ń s k i ł ę c z y c k i p o d d ę b i c k i s k i e r n i e w i c k i p a j ę c z a ń s k i z d u ń s k o w o l s k i ł a s k i w i e r u s z o w s k i a l e k s a n d r o w s k i

12 Przykładowe projekty

13 P.P.H.U THORAX Konstantynów Łódzki Wdrożenie innowacyjnej technologii prania i prasowania z barierą higieny Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Wartość projektu: Wartość projektu: 4,9 mln zł Kwotadotacji3,2 mln zł

14 FABRYKA TRANSFORMATÓROW Żychlin Zwiększenie konkurencyjności poprzez zakup innowacyjnego rozwiązania technologicznego, skutkującego poszerzeniem oferty o nowe na polskim rynku produkty energetyki 1,5 mln zł Wartość projektu Kwotadotacji0,9 mln zł Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

15 SCHRANER POLSKA Sp. z o.o. Łęczyca Rozwój firmy poprzez nabycie i wdrożenie wyników prac B + R Wartość projektu: 456 tys. zł Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Kwotadotacji240 tys. zł

16 FABRYKA SZTUKI Łódź Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art Inkubator Wartość projektu: 31,7 mln zł Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Kwotadotacji15,8 mln zł

17 Rozbudowa baseballowego kompleksu turystyczno-rekreacyjno-sportowego w Kutnie – budowa Aquaparku MIASTO KUTNO Kwota dofinansowania: 9 999 319,10 zł Wartość projektu: 41,5 mln zł Kwotadotacji10 mln zł mln zł Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna

18 MASTER Łódź Zakup automatycznej zgrzewarki do produkcji worków i torebek antykorozyjnych z lotnymi inhibitorami korozji VCI/Volatile Corrosion Inhibitors/ Wartość projektu: 174 tys. zł Kwotadotacji100 tys. zł Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

19 Plany na 2013

20

21 Dziękuję za uwagę Maciej Kokotek Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy


Pobierz ppt "Łódź, 3 grudnia 2012 r.. W marcu 2012 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zmieniło siedzibę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google