Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Partnerstwo dla nowych technologii Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Partnerstwo dla nowych technologii Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Partnerstwo dla nowych technologii Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów tel. 044/ 733 11 20, fax. 044/ 733 11 65 ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20

2 Projekt Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie Projekt Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20

3 Celem głównym projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej. Usługi oferowane w ramach projektu są bezpłatne dla przedsiębiorców. Oferowana pomoc w ramach projektu jest pomocą de minimis. Projekt ma charakter ogólnopolski. ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie

4 Kto może wziąć udział w projekcie? Z bezpłatnych usług będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z całego kraju, którzy są zainteresowani dostępem do kompleksowych, wysokiej jakości usług proinnowacyjnych, umożliwiających i ułatwiających wdrożenie innowacji.

5 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie Warunki uczestnictwa w projekcie: złożenie przez podmiot oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, spełnienie warunku, iż w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych podmiot otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł której wartość łącznie z pomocą, o którą się ubiega w projekcie, nie przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro,(w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro)

6 Oferta usług w ramach projektu ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20

7 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20 Usługa 1 Audyt technologiczny pod kątem zastosowania wytypowanej przez Politechnikę Łódzką, inną uczelnię lub jednostkę badawczo- rozwojową, technologii do komercjalizacji Na Usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym składają się: Analiza problemu i obecnej sytuacji firmy. Możliwość zastosowania technologii. Wstępne założenie opłacalności. Raport z realizacji usługi. Wartość usługi, będąca wartością pomocy de minimis – 4 047,10 zł

8 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20 Usługa 2 Analiza opłacalności technologiczno - ekonomicznej Na Usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym składają się: Analiza obecnej sytuacji finansowej firmy. Analiza opłacalności ekonomicznej. Analiza opłacalności technologicznej. Raport z realizacji usługi. Wartość usługi, będąca wartością pomocy de minimis – 5 396,14 zł

9 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20 Usługa 3 Analiza szczegółowa technologicznych możliwości uzyskania założonych parametrów - ekspertyza Na Usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym składają się: Określenie zakresu i zlecenie przez BKPPT niezbędnych badań. Wyniki badań. Raport z przeprowadzonych badań w jednostce B + R. Ekspertyza na podstawie wyników badań. Raport z realizacji usługi. Wartość usługi, będąca wartością pomocy de minimis – 80 942,09 zł

10 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20 Usługa 4 Usługa doradcza proinnowacyjna przedwdrożeniowa: analiza opłacalności wdrożenia zaproponowanego rozwiązania technologicznego, wykonanie partii próbnych, monitorowanie przebiegu badań eksploatacyjnych, weryfikacja efektów wdrożenia Na Usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym składają się: Określenie zakresu niezbędnych badań eksploatacyjnych, Analiza opłacalności wdrożenia zaproponowanego rozwiązania technologicznego, Wskazówki/wytyczne do wykonania partii próbnych, Monitorowanie przebiegu badan eksploatacyjnych, Analiza wyników badań i weryfikacja efektów wdrożenia, Ekspertyza, Raport z przeprowadzonej usługi. Wartość usługi, będąca wartością pomocy de minimis – 62 055,61 zł

11 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20 Usługa 5 Wydanie opinii o innowacyjności Na Usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym składają się: Orzeczenie o stopniu innowacyjności. Opinia o innowacyjności. Raport z realizacji usługi. Wartość usługi, będąca wartością pomocy de minimis – 5 396,14 zł

12 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20 Usługa 6 Audyt technologiczny dotyczący wdrożenia innowacji w firmie (procesowa, organizacyjna, marketingowa) Na Usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym składają się: Analiza i diagnoza stanu firmy (analiza problemu i obecnej sytuacji przedsiębiorstwa). Raport z audytu z propozycją kierunków rozwoju. Raport z realizacji usługi. Wartość usługi, będąca wartością pomocy de minimis – 4 047,10 zł

13 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20 Usługa 7 Opracowanie założeń do wdrożenia innowacji procesowych Na Usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym składają się: Analiza aktualnych procesów. Założenia i propozycje zmian procesowych. Raport z realizacji usługi. Wartość usługi, będąca wartością pomocy de minimis – 9 443,24 zł

14 Jak wziąć udział w projekcie ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20

15 Zgłoszenie przez przedsiębiorcę zamiaru skorzystania z usługi odbywa się za pomocą Formularza zgłoszeniowego do projektu Formularz dostępny jest w siedzibie Realizatora Projektu lub na stronie www.uslugiproinnowacyjne.pl Formularz należy złożyć w biurze realizatora projektu: Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów ul. Ciepłownicza 5 97-400 Bełchatów, tel. 044 733 11 20 Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie


Pobierz ppt "Partnerstwo dla rozwoju przedsiębiorczości Partnerstwo dla aktywizacji społecznej Partnerstwo dla nowych technologii Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google