Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna."— Zapis prezentacji:

1 Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Kielce 27 października 2005

2 Działania Zespołu Innowacji i Technologii (ZIT) Fundusze strukturalne: SPO WKP Priorytet 1.1 – KSU/KSI SPO WKP Priorytet 1.2 SPO WKP Priorytet 2.1 SPO WKP Priorytet 2.3 SPO RZL Priorytet 2.3 Fundusz Przedakcesyjny Phare 2003 Działania PARP w zakresie wspierania innowacyjności

3 1.Przedsiębiorczość Akademicka 2.Wyniki prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacja projektów 3.Badanie poziomu innowacyjności firm oraz potrzeb firm w zakresie innowacyjności (Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw) 4.Współorganizacja inicjatyw, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu 5.Promocja innowacyjnych firm (Konkurs Polski Produkt Przyszłości, Baza Technologii i Wyrobów) 6.Analiza krajowych instytucji działających na rzecz innowacyjności (raport) 7.Analiza potencjału parków i inkubatorów technologicznych (baza danych, promocja oferty) Działania Zespołu Innowacji i Technologii (ZIT)

4 7.Doradztwo na rzecz parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii 8.E-Learning: opracowanie i udostępnienie interaktywnych kursów szkoleniowych 9.Doradztwo przy opracowaniu oraz promocja programów centralnych i regionalnych wspierających zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce 10.Współpraca z instytucjami UE w dziedzinie wspierania innowacyjności, w tym udział w międzynarodowych grupach roboczych i forach dyskusyjnych 11.Budowa portalu nt. innowacyjności w Polsce Działania ZIT – cz. 2

5 Portal Innowacji - www.pi.gov.pl 1.Wiedza z zakresu wspierania innowacyjności i transferu technologii 2.Informacje nt. dostępności nowych technologii i wyrobów z różnych dziedzin, źródeł finansowania innowacyjności, inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości akademickiej oraz różnych projektów i programów mających wspierać rozwój innowacyjności w Polsce. Przedsiębiorca, dzięki dedykowanym narzędziom, będzie mógł zgłosić zapotrzebowanie na niezbędne mu rozwiązanie technologiczne, które następnie zostanie przekazane kilkudziesięciu podmiotom współpracującym Uruchomienie portalu planowane jest na IV kwartał 2005 r.

6 SPO WKP Działanie 1.1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (KSU/KSI) Działanie 1.2 – Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Działanie 2.1 – Wzrost konkurencyjności MSP poprzez doradztwo Działanie 2.3 – Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje SPO RZL Działanie 2.3 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – schemat A – doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Działanie 2.3 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – schemat B - promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Instytucja Wdrażająca: POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sektorowe Programy Operacyjne (SPO)

7 Wzrost konkurencyjności MSP SPO WKP – Działanie 2.1 i 2.3 Do kogo skierowane jest wsparcie? Mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie Polski Mikroprzedsiębiorcy posiadający siedzibę na teren Polski oraz wykonujący działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub opartą na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym

8 Na jakie projekty udzielane jest wsparcie? Wsparcie na zakup usług doradczych w zakresie innowacji i nowych technologii, w tym m.in.: wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku wykorzystaniu technologii informatycznych w przedsiębiorstwie Wzrost konkurencyjności MSP przez doradztwo SPO WKP – Działanie 2.1 Budżet 33,07 mln EURO

9 Na jakie projekty udzielane jest wsparcie? działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przedsiębiorstwa wdrożenie i komercjalizacja technologii i produktów i innowacyjnych zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, dostosowanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP inne Wzrost konkurencyjności MSP przez inwestycje SPO WKP – Działanie 2.3 Budżet 359 mln EURO

10 SPO WKP – Działanie 1.1 oraz 1.2 SPO WKP – Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw – Krajowy System Usług (KSU)/Krajowy System Innowacji (KSI) SPO WKP – Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe dla funduszy mikro-pożyczkowych, funduszy poręczeniowych oraz funduszy kapitału zalążkowego

11 Do kogo jest skierowane wsparcie? organy prowadzące szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z 12 stycznia 1991 r. o KBN posiadające osobowość prawną inne osoby prawne, które prowadzą działalność szkoleniową przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki SPO RZL – Działanie 2.3 SCHEMAT A – doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

12 Na jakie projekty udzielane jest wsparcie? szkolenia i pomoc doradcza studia podyplomowe praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo-badawczych podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy inne Budżet 169 mln EURO Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki SPO RZL – Działanie 2.3 SCHEMAT A – doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

13 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki SPO RZL – Działanie 2.3 PARP ogłasza przetargi dla instytucji szkoleniowych, na realizację projektów szkoleniowych zgodnie z wcześniej opracowaną tematyką. Schemat b, zakłada realizację projektów na dużą skalę, odpowiadających na potrzeby setek przedsiębiorstw oraz projektów o charakterze innowacyjnym, pilotażowym, które testują rozwiązania systemowe. SCHEMAT B – promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Projekt pt. Inwestycja w kadry Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP Program szkoleń promujących clustering Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska Budżet 145 mln PLN w 2005 r.

14 Program Krajowy – zakończono przyjmowanie wniosków Rozwój i modernizacja firm opartych o nowe technologie Ścieżki od innowacji do biznesu Programy Regionalne Program Rozwoju Przedsiębiorstw Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2003

15 Dotacje na usługi doradcze w zakresie: przygotowanie planów inwestycyjnych określenie pozycji firmy na rynku tworzenie strategii rozwoju PHARE 2003 Program Regionalny Program Rozwoju Przedsiębiorstw Dofinansowanie do wysokości 50% kosztów usług doradczych. Kwota dotacji: 500 - 5 000.

16 PHARE 2003 Program Regionalny Dotacje na usługi doradcze w zakresie: planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych, rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym, rozpoczęcie działań eksportowych. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych Dofinansowanie do wysokości 50% kosztów usług doradczych. Kwota dotacji: 500 - 10 000. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach eksportowych.

17 PHARE 2003 Program Regionalny Dotacje na usługi w zakresie: audit technologiczny tworzenie aplikacji dla programów informatycznych tworzenie baz danych, lokalnych sieci, stron internetowych identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych Dofinansowanie do wysokości 50% kosztów. Kwota dotacji: 500 - 10 000. Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Dotacja w ramach tego programu nie dotyczy zakupu oprogramowania, komputerów czy licencji, obejmuje jedynie usługi doradcze

18 PHARE 2003 Program Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Celem programu jest zwiększenie efektywności i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym. Proces ten może zostać przedsiębiorcom ułatwiony poprzez współfinansowanie projektów wdrażających nowe technologie. Firmy mogą uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na wymianę sprzętu związanego z główną działalnością produkcyjną i usługową firmy. Kwota dotacji: 2 000 - 50 000. Jednocześnie wsparcie nie będzie mogło przekroczyć: 30% w powiecie miasta Warszawa i Poznań 40% w powiecie miasta Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia i Sopot 50% we wszystkich innych powiatach objętych programem

19 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel. (+48 22) 432 80 80 fax. (+48 22) 432 86 20 e-mail: info@parp.gov.pl biuro@parp.gov.pl


Pobierz ppt "Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google