Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne wyzwania społeczno- gospodarcze i proponowane kierunki działań Prof. Krzysztof Rybiński Rektor, Akademia Vistula.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne wyzwania społeczno- gospodarcze i proponowane kierunki działań Prof. Krzysztof Rybiński Rektor, Akademia Vistula."— Zapis prezentacji:

1 Główne wyzwania społeczno- gospodarcze i proponowane kierunki działań Prof. Krzysztof Rybiński Rektor, Akademia Vistula

2 2 Nadchodzą trudne lata dla polskiej gospodarki

3 1.Kryzys finansowy w Europie 2.Demograficzne tsunami 3.Dramatyczny spadek innowacyjności 4.Klif fiskalny 5.Przeregulowana gospodarka 6.Rażąco niski poziom kapitału społecznego 7.Dysfunkcjonalna struktura władzy 3

4 1. Kryzys finansowy w Europie Proponowane działania: -Rozsądna integracja, wspólny rynek TAK, pakt fiskalny i unia bankowa NIE, (teraz) euro NIE, wspieranie KNF w utrzymaniu niezależności decyzyjnej od przyszłego nadzoru w EBC -Zakaz wypłacania dywidend przez banki przez kilka lat w celu wzmocnienia kapitałów -Rozpoczęcie programu wsparcia globalnej ekspansji polskich firm (zmiana roli polskiej dyplomacji) 4

5 2. Demograficzne tsunami 5

6 6 Źródło: Prognozy demograficzne ONZ Ludność Polski: 1950 - 2060 SOCJALIZM TRANSFORMACJA GERONTOKRACJA

7 7 Źródło: Prognozy demograficzne GUS Urodzenia i zgony

8 2. Demograficzne tsunami Proponowane działania: -Stypendium demograficzne dla rodziców za każde dziecko urodzone w polskiej rodzinie, np. tysiąc złotych miesięcznie od narodzin do ukończenia 18 lat -W zależności do możliwości przesunięć wydatków w budżecie, od pierwszego lub od drugiego dziecka, w całości finansowane przesunięciem wydatków -Większa dostępność infrastruktury opieki (żłobki, przedszkola) -Cel: 500 tysięcy urodzin rocznie 8

9 3. Dramatyczny spadek innowacyjności 9

10 Innowacyjność w Polsce: 2006-2011 10 Źródło: EU Innovation Scoreboard, European Commission

11 Innowacyjność w Polsce: 2006-2011 11 Źródło: Raporty World Economic Forum

12 3. Dramatyczny spadek innowacyjności Proponowane działania: -Stworzenie od podstaw nowego systemu dystrybucji środków unijnych, dotychczasowy system niszczył innowacyjność, nowy musi ją wspierać -Na bazie rekomendacji prezesów globalnie- innowacyjnych firm, oraz rekomendacji raportów zespołów badawczych o innowacyjności polskiej gospodarki K.Rybińskiego (2011) i J.Hausnera (2012) 12

13 4. Klif fiskalny 53%56%60% - 50mld Proponowane działania: -Dokonanie przeglądu wydatków i ustawowe ograniczenie tych wydatków, które nie realizują interesu publicznego ale wynikają z siły grup nacisku, m.in., na podstawie raportu grupy badawczej K.Rybińskiego (2012), Rola grup inetresów w pocesie stanowienia prawa w Polsce 13

14 5. Przeregulowanie gospodarki 14

15 15 Źródło: OECD Przeregulowanie rynku produktów

16 5. Przeregulowanie gospodarki Proponowane działania: -Obecna deregulacja działa słabo, proponowana opcja nuklearna, czyli unieważnienie wszystkich regulacji reglamentujących obrót gospodarczy z datą 1 stycznia 2015 roku, oraz zobowiązanie właściwych ministrów do ponownego wprowadzenia tych regulacji, które realizują ważny interes publiczny lub są wymagane przez międzynarodowe umowy, poprzedzone profesjonalną OSR. 16

17 6. Rażąco niski poziom kapitału społecznego Proponowane działania: -Wprowadzenie szerokiego programu partnerstwa sektora publicznego z organizacjami społecznymi. Tam gdzie to możliwe realizacja niektórych funkcji powinna być przekazana przez administrację publiczną do organizacji NGO (na przykład pomoc społeczna). 17

18 7. Dysfunkcjonalna struktura władzy 18

19 19 Źródło: GUS Od 150,000 do 450,000 urzędników w dwie dekady

20 7. Dysfunkcjonalna struktura władzy Proponowane działania: -Reforma struktury rządu, zastąpienie modelu silosowego podejściem zadaniowym i projektowym. 20

21 Polska gospodarka jak gotowana żaba 21


Pobierz ppt "Główne wyzwania społeczno- gospodarcze i proponowane kierunki działań Prof. Krzysztof Rybiński Rektor, Akademia Vistula."

Podobne prezentacje


Reklamy Google