Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Wilkin - Ekonomia Podstawowa analiza rynku Wprowadzenie do ekonomii Wykład 4.

Коpie: 1
J. Wilkin - Ekonomia Podstawowa analiza rynku Wprowadzenie do ekonomii Wykład 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Wilkin - Ekonomia Podstawowa analiza rynku Wprowadzenie do ekonomii Wykład 4."— Zapis prezentacji:

1 J. Wilkin - Ekonomia Podstawowa analiza rynku Wprowadzenie do ekonomii Wykład 4

2 J. Wilkin - Ekonomia Co kryje się za pojęciem: rynek? Miejsce styku kupujących i sprzedających Miejsce przejawiania się popytu i podaży Złożony proces wzajemnego oddziaływania uczestników wymiany towarów, usług, kapitału itp. Miejsce, gdzie kształtują się ceny Mechanizm regulacji i koordynacji gospodarki

3 J. Wilkin - Ekonomia Modele rynków Rynek doskonałej konkurencji (rynek wolnokonkurencyjny) Rynek oligopolistyczny (rynek zdominowany przez kilku producentów) Rynek monopolistyczny (rynek kontrolowany przez jednego producenta) Monopson (monopol po stronie popytu, rynek kontrolowany przez jednego kupującego)

4 J. Wilkin - Ekonomia Inna klasyfikacja rynków (w zależności od tego, co jest przedmiotem obrotu) Rynek produktów i usług Rynek czynników produkcji (siły roboczej, ziemi itp.) Rynek finansowy -Pieniężny -Kapitałowy

5 J. Wilkin - Ekonomia Popytowa strona rynku Potrzeby ludzkie a popyt – różnice i relacje Czynniki kształtujące popyt: -dochody ludności -ceny -dobra substytucyjne i komplementarne -gusty, moda i inne subiektywne czynniki Krzywa popytu i prawo popytu Dochodowa i cenowa elastyczność popytu

6 J. Wilkin - Ekonomia Podażowa strona rynku Produkcja a podaż, elastyczność produkcji a elastyczność podaży Czynniki kształtujące podaż: -dostępność zasobów produkcyjnych -postęp techniczny -Ceny Krzywa podaży i prawo podaży Wpływ postępu technicznego na przesunięcia krzywej podaży

7 J. Wilkin - Ekonomia Niedobór i nadprodukcja na rynku cena podaż popyt nadprodukcja niedobór

8 J. Wilkin - Ekonomia Rola cen w gospodarce Cena jako rynkowy wyraz wartości towaru Cena a wartość towaru, marksistowska koncepcja wartości Cena równowagi Cena jako: -informacja -czynnik kształtowania dochodu -narzędzie dystrybucji -bodziec -narzędzie rachunku ekonomicznego

9 J. Wilkin - Ekonomia Nierównowaga na rynku Zjawisko nadprodukcji – podaż większa od popytu. Kryzysy nadprodukcji w gospodarce kapitalistycznej Zjawisko niedoboru – popyt większy od podaży. Powszechny niedobór towarów w gospodarce centralnie planowanej Sposoby przywracania równowagi rynkowej – przykład polskiej gospodarki w latach 1989-1990

10 J. Wilkin - Ekonomia Funkcjonowanie rynku na przykładzie produktów żywnościowych Popytowa strona rynku żywności: -wpływ dochodów i cen na popyt, dochodowa i cenowa elastyczność popytu -przyczyny zróżnicowania dochodowej i cenowej elastyczności popytu, w zależności od produktów -dlaczego na niektóre produkty popyt jest sztywny i nie reaguje na zmiany ceny czy dochodu? -dobra Veblena i dobra Giffena -Prawo Engla: wraz ze wzrostem dochodów, udział wydatków na żywność w całości wydatków gospodarstw domowych ma tendencję malejącą

11 J. Wilkin - Ekonomia Funkcjonowanie rynku żywności (2) Podażowa strona rynku żywności: -produkcja a podaż produktów żywnościowych – różnice -produkcja naturalna – nietowarowa na przykładzie polskiego rolnictwa -elastyczność podaży a elastyczność produkcji w rolnictwie – kwestia cykli produkcyjnych i ograniczonej mobilności czynników produkcji -regulacje rynku rolnego przez państwo i Unię Europejską -wpływ protekcjonizmu handlowego na ceny żywności

12 J. Wilkin - Ekonomia Pytania (4a) Co reguluje rynek (rynek jako mechanizm regulacyjny)? Rodzaje rynków i modele rynków Jakie czynniki kształtują popyt? Jakie czynniki kształtują podaż? Elastyczność popytu i podaży Funkcje cen w gospodarce Cena a wartość towaru

13 J. Wilkin - Ekonomia Pytania (4b) Na czym polega ekonomia skali? Jak powiązać ekonomię skali z handlem zagranicznym? Formy nierównowagi na rynku i sposoby przywracania równowagi Jakie specyficzne czynniki kształtują popyt i podaż na rynku żywności? Sposoby oddziaływania państwa na rynek żywności Co to jest prawo Engla?


Pobierz ppt "J. Wilkin - Ekonomia Podstawowa analiza rynku Wprowadzenie do ekonomii Wykład 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google