Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa DIGITCOM Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Jarosław Piszczek Michał Jędrzejczak Ul. Wachowiaka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa DIGITCOM Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Jarosław Piszczek Michał Jędrzejczak Ul. Wachowiaka."— Zapis prezentacji:

1 Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa DIGITCOM Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Jarosław Piszczek Michał Jędrzejczak Ul. Wachowiaka 8B 60-681 Poznań

2 Plan prezentacji: 1.Charakterystyka branży 2.Analiza SWOT 3.Analiza benchmarkingowa 4.Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży Według ostatnich analiz światowe wydatki na reklamę spadły przez cały 2009 rok aż o 10,2%. Z prognoz wynika, że w 2010 roku wartość całego rynku reklamy w Polsce wyniesie 7,3 miliarda złotych. Prognozowany dynamiczny rozwój branży vendingowej w najbliższych latach. Wartość rynku reklamy – prognoza na 2010 roku (w mln zł.)

4 Analiza SWOT Mocne strony to doświadczenie i bardzo dobra znajomość potrzeb branży, nowatorskie pomysły, rozbudowana sieć kontaktów wynikająca z dotychczasowej współpracy. Słabe strony to brak zaplecza finansowego do samodzielnej realizacji projektów oraz rozdzielenie lokalizacji firmy i osób decyzyjnych. Wśród możliwości wyróżniono m.in. chęć ograniczenia nakładów na zasoby ludzkie przez partnerów, ciągle obniżki kosztów technologii. Największe zagrożenia to skostniałe, nieelastyczne struktury bankowe, niski poziom otwartości klientów na nowe technologie. Strategia firmy jest agresywna - wykorzystanie efektu synergii między mocnymi stronami organizacji i szansami w otoczeniu.

5 Analiza benchmarkingowa Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa. Wyniki przedsiębiorstw usługowychDigitcom Sp. z o.o. Przywództwo (1)50%46% Polityka i strategia (2)48%58% Zarządzanie ludźmi (3)49%44% Zarządzanie zasobami i partnerstwo (4)53%54% Zarządzanie procesami (5)44%50% Satysfakcja klientów (6)50%60% Satysfakcja zatrudnionych (7)44%53% Wpływ na otoczenie (8)43%41% Efekt końcowy (9)44%60%

6 Wnioski, rekomendacje DIGITCOM Sp. z o.o. jest ciągle rozwijającym się mikroprzedsiębiorstwem o ustabilizowanej pozycji na rynku. Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach: -działania 4.3 POIG Kredyt technologiczny Rekomenduje się skorzystanie z nieodpłatnej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym w ramach transferu technologii. Gdyby firma zdecydowała się na realizację prac badawczo- rozwojowych, wówczas należałoby rozważyć skorzystanie z możliwości dofinansowania prowadzonej działalności z Działania 1.4-4.1 POIG.

7 Wnioski, rekomendacje Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach: -konkursu na Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP -działania 4.3 POIG Gdyby zdecydowała się na realizację prac badawczo- rozwojowych, w efekcie których zostałyby wprowadzone na rynek nowe wyroby, wówczas należałoby rozważyć skorzystanie z możliwości dofinansowania prowadzonej działalności z Działania 1.4-4.1 POIG


Pobierz ppt "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa DIGITCOM Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Jarosław Piszczek Michał Jędrzejczak Ul. Wachowiaka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google